Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu ứng Mpemba

Được đăng lên bởi 6789
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiệu ứng Mpemba
Hiệu ứng Mpemba là một hiện tượng mà trong một
điều kiện nhất định nào đó (đôi lúc xảy ra) - khi cùng
làm lạnh, nước nóng có thể đóng băng nhanh hơn nước
lạnh.

hơi, sự đối lưu, quá trình đóng tuyết, sự làm chậm đông
và các tạp chất hòa tan). Tuy nhiên các giải thích khác
nhau đều không thuyết phục mọi người, bởi vì mặc dù
các yếu tố trên đều có ảnh hưởng nhất định nhưng chưa
đủ mạnh để gây nên hiệu ứng, cũng như chưa ai đưa ra
Tạp chí New Scientist khuyến nghị nên thí nghiệm với
các mẫu nước ở 35℃ (95℉) và 5℃ (41℉) để tối đa hóa được bằng chứng xác thực để chứng minh.
hiệu ứng.[1] (thực tế không phải luôn đạt được như vậy Ngày 29/03/2010 trên tạp chí New Scientist đã đăng
- trong các thí nghiệm hiệu ứng chỉ thể hiện trên một một bài của James Bulangliqi, được cho là đã làm sáng
số mẫu thử - tùy thuộc vào những điều kiện nhất định tỏ được nguyên nhân của hiệu ứng này.[2]
mà đến nay chưa kiểm soát được)
eo James Bulangliqi (Đại học State, New York, Mỹ),

1

hiện tượng trên có mối quan hệ với một số tạp chất ở
trong nước. James Bulangliqi cho rằng, chính các tạp
chất có trong nước mới là nhân tố then chốt dẫn tới tốc
độ đóng băng nhanh của nước nóng.

Nguồn gốc

Hiện tượng nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh
được gọi là “hiệu ứng Mpemba” - được đặt theo tên học
sinh trung học Erasto B.Mpemba người Tanzania[2] .
Mpemba tình cờ bắt gặp hiện tượng này lần đầu
năm 1963 trong một lớp học nấu ăn tại trường cấp 2
Magamba, khi anh làm lạnh món kem trộn nóng (hỗn
hợp trộn để làm kem – vẫn còn nóng trước khi cho vào
tủ lạnh) và để ý thấy rằng nó đông cứng nhanh hơn
kem trộn lạnh.

Trong thời gian 10 năm liền, James Bulangliqi đã tiến
hành hàng trăm thí nghiệm có liên quan đến hiệu
ứng Mpemba. Cuối cùng, ông đã phát hiện chứng cứ
chứng minh hiệu ứng Mpemba xuất phát từ hiện tượng
supercool (làm chậm đông) bất ổn định.

James Bulangliqi đã tiến hành thí nghiệm đối với hai
mẫu nước máy ở cùng nhiệt độ 20℃. Trước tiên ông
bỏ mẫu nước vào trong ống nghiệm, sau đó đưa vào tủ
lạnh để làm đông. Hỗn hợp ngẫu nhiên của tạp chất đã
Sau khi tốt nghiệp, Mpemba chuyển lên học tại trường làm cho hai mẫu nước này có điểm đông khác nhau,
Mkwawa, tỉnh Iringa, Tanzania. Một lần, hiệu trưởng trong đó có một mẫu có điểm đông cao hơn. Nếu như
trường này đã mời Tiến sĩ Denis G. Osborne từ đại học ở sự khác biệt này đủ lớn, thì hiệu ứng Mpemba sẽ xuất
thành phố Dar Es Salaam (from the University College hiện.
in Dar Es Salaam) đến giảng bài về vật lý học.
James Bulangliq...
Hiệu ứng Mpemba
Hiệu ứng Mpemba một hiện tượng trong một
điều kiện nhất định nào đó (đôi lúc xảy ra) - khi cùng
làm lạnh, nước nóng thể đóng băng nhanh hơn nước
lạnh.
Tạp chí New Scientist khuyến nghị nên thí nghiệm với
các mẫu nước 35℃ (95℉) 5℃ (41℉) để tối đa hóa
hiệu ứng.
[1]
(thực tế không phải luôn đạt được như vậy
- trong các thí nghiệm hiệu ứng chỉ thể hiện trên một
số mẫu thử - tùy thuộc o những điều kiện nhất định
đến nay chưa kiểm soát được)
1 Nguồn gốc
Hiện tượng nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh
được gọi “hiệu ứng Mpemba” - được đặt theo tên học
sinh trung học Erasto B.Mpemba người Tanzania
[2]
.
Mpemba tình cờ bắt gặp hiện tượng này lần đầu
năm 1963 trong một lớp học nấu ăn tại trường cấp 2
Magamba, khi anh làm lạnh món kem trộn nóng (hỗn
hợp trộn để làm kem vẫn còn nóng trước khi cho o
tủ lạnh) để ý thấy rằng đông cứng nhanh hơn
kem trộn lạnh.
Sau khi tốt nghiệp, Mpemba chuyển lên học tại trường
Mkwawa, tỉnh Iringa, Tanzania. Một lần, hiệu trưởng
trường này đã mời Tiến Denis G. Osborne từ đạihọc
thành phố Dar Es Salaam (from the University College
in Dar Es Salaam) đến giảng bài về vật học.
Kết thúc bài giảng, Erasto Mpemba đã hỏi vị Tiến
một câu: “Nếu ta 2 cốc nước bằng nhau, một cốc
nước nguội 35℃ một cốc nước nóng 100℃, cùng cho
cả 2 cốc vào trong tủ đá thì cốc nước nóng lại đóng băng
trước Vậy giải thích tại sao?" chỉ nhận được sự
chế nhạo của các bạn cùng lớp, cả của thầy giáo.
Nhưng sau chút ngạc nhiên ban đầu, tiến Denis G.
Osborne đã tiến hành thí nghiệm lại phát kiến đó tại
nơi làm việc của mình, đã xác nhận phát hiện của
Erasto. Sau đó họ đã cùng công bố kết quả vào năm
1969.
[3][4]
Từ năm 2002, Erasto Mpemba đã nghỉ hưu
sau khi công tác tại "Ủy ban Rừng Động vật hoang
Châu Phi"
2 Giải thích
Hiện tượng kỳ lạ này đã làm đau đầu giới khoa học
trong nhiều năm. Các nhà vật học từng đưa ra nhiều
giả thiết về hiệu ứng Mpemba (liên quan đến sự bay
hơi, sự đối lưu, quá trình đóng tuyết, sự làm chậm đông
các tạp chất hòa tan). Tuy nhiên các giải thích khác
nhau đều không thuyết phục mọi người, bởi mặc
các yếu tố trên đều ảnh hưởng nhất định nhưng chưa
đủ mạnh để gây nên hiệu ứng, cũng như chưa ai đưa ra
được bằng chứng xác thực để chứng minh.
Ngày 29/03/2010 trên tạp chí New Scientist đã đăng
một bài của James Bulangliqi, được cho đã làm sáng
tỏ được nguyên nhân của hiệu ứng này.
[2]
eo James Bulangliqi (Đại học State, New York, Mỹ),
hiện tượng trên mối quan hệ với một số tạp chất
trong nước. James Bulangliqi cho rằng, chính các tạp
chất trong nước mới nhân tố then chốt dẫn tới tốc
độ đóng băng nhanh của nước nóng.
Trong thời gian 10 năm liền, James Bulangliqi đã tiến
hành hàng trăm thí nghiệm có liên quan đến hiệu
ứng Mpemba. Cuối cùng, ông đã phát hiện chứng cứ
chứng minh hiệu ứng Mpemba xuất phát từ hiện tượng
supercool (làm chậm đông) bất ổn định.
James Bulangliqi đã tiến hành thí nghiệm đối với hai
mẫu nước máy cùng nhiệt độ 20℃. Trước tiên ông
bỏ mẫu nước o trong ống nghiệm, sau đó đưa vào tủ
lạnh để làm đông. Hỗn hợp ngẫu nhiên của tạp chất đã
làm cho hai mẫu nước này điểm đông khác nhau,
trong đó một mẫu điểm đông cao hơn. Nếu như
sự khác biệt này đủ lớn, thì hiệu ứng Mpemba sẽ xuất
hiện.
James Bulangliqi lựa chọn mẫu nước điểm đông tự
nhiên cao hơn tiến hành tăng nhiệt tới 80℃, mẫu
nước còn lại chỉ tăng nhiệt bằng nhiệt độ trong nhà,
sau đó lại đưa hai ống nghiệm vào tủ lạnh. Ông James
Bulangliqi cho biết, nếu như điểm đông của nước nóng
cao tối thiểu 5℃, thì tốc độ đóng băng của sẽ nhanh
hơn nhiều so với nước lạnh.
3 Tham khảo
[1] How to Fossilise Your Hamster: And Other Amazing
Experiments For e Armchair Scientist, ISBN
1846680441
[2] Ngọc úy (30 tháng 3 năm 2010). “Vì sao nước nóng
đông nhanh hơn nước lạnh?”. Vietnam+. Truy cập ngày
4 tháng 4 năm 2010.
[3] Mpemba, Erasto B.; Osborne, Denis G. (1969). “Cool?".
Physics Education (Institute of Physics) 4: 172–175. doi:
10.1088/0031-9120/4/3/312.
1
Hiệu ứng Mpemba - Trang 2
Hiệu ứng Mpemba - Người đăng: 6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hiệu ứng Mpemba 9 10 770