Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu ứng nhà kính

Được đăng lên bởi Hải Minh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần 2 Hiệu ứng nhà kính

Thảo luận nhanh

•
•

Liệt kê ra những khí nhà kính mà bạn biết trong vòng 3 phút
Trao đổi danh sách này với người bên cạnh

Slide trình bày về Hiệu ứng nhà kính và khí nhà
kính

Khí nhà kính

Cách mạng công nghiệp 1850

Trò chơi

(chờ bản mềm từ LL)

...
Phần 2 Hiệu ứng nhà kính
Hiệu ứng nhà kính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu ứng nhà kính - Người đăng: Hải Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hiệu ứng nhà kính 9 10 36