Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu ứng Plasmon

Được đăng lên bởi giacmo-trenbautroi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.
Trong khoảng 20 năm trở lại đây, sự quan tâm của các nhà khoa học tới các
cấu trúc nano kim loại ngày càng tăng bởi các tính chất quang học đặc biệt phụ thuộc
vào hình dạng và kích thước của chúng.
Ánh sáng tới kích thích các dao động tập thể của điện tử tại biên phân
cách giữa hai vật liệu có phần thực của hàm điện môi trái dấu (kim loại – điện
môi) tạo thành các plasmon trên bề mặt của kim loại (surface plasmon – SP, còn
gọi là surface plasmon polariton - SPP).
Khi tần số sóng ánh sáng tới trùng với tần số dao động riêng của plasmon thì
hiện tượng cộng hưởng sẽ xảy ra và sóng plasmon cộng hưởng (surface plasmon
resonance – SPR) sẽ lan truyền trên biên phân cách giữa điện môi và kim loại, hoặc
bức xạ ra không gian tự do.
Do SPP có thể lan truyền trong các cấu trúc nano mét mang theo các thông
tin, tương tự như các photon, từ plasmonic được dùng để chỉ các quá trình quang
học trường gần ở thang nano mét.
2.
Trong tình hình phát triển các nguồn năng lượng tái tạo hiện nay, năng lượng mặt
trời đã và đang được sử dụng phục vụ nhu cầu của con người, trong đó pin mặt trời
hữu cơ đang được nghiên cứu một cách mạnh mẽ và có nhiều triển vọng ứng dụng
vào mục đích thương mại. Một trong những nhược điểm lớn nhất của pin MT hữu
cơ chính là hiệu suất còn thấp (hiện nay pin hữu cơ có hiệu suất chuyển đổi lớn
nhất là 10%).
Các tế bào năng lượng mặt trời plasmon là một loại thiết bị quang điện chuyển đổi
ánh sáng thành điện năng bằng cách sử dụng plasmon. Các tế bào năng lượng mặt
trời plasmon là một loại tế bào màng mỏng chỉ dày 1-2μm.
Vấn đề lớn nhất đối với các tế bào năng lượng mặt trời màng mỏng là chúng không
hấp thụ nhiều ánh sáng như tế bào năng lượng mặt trời dày hơn. Các phương pháp
bẫy ánh sáng là rất quan trọng để làm cho các tế bào năng lượng mặt trời màng
mỏng khả thi. Tế bào plasmon giúp cải thiện sự hấp thụ của tán xạ ánh sáng sử
dụng các hạt nano kim loại kích thích ở cộng hưởng plasmon bề mặt của chúng.
Điều này cho phép ánh sáng được hấp thụ trực tiếp hơn mà không cần lớp tương
đối dày bổ sung trong các loại tế bào năng lượng mặt trời màng mỏng.

Các tế bào năng lượng mặt trời sử dụng chất màu nhạy sáng còn gọi là Glazel
(DSSC) đã thu được hiệu suất chuyển đổi tối đa là 12%. Nhờ sử dụng plasmons
hiệu suất của chúng đã đc tang đáng kể.
Năm 1998, Stuart , đã báo cáo các ứng dụng đầu tiên của plasmons bề mặt trong
công nghệ quang điện. Nó đã được tìm thấy rằng các dòng quang của màng mỏng
Silicon-on-Insulator (SOI) thiết bị đã được cải thiện 18 lần ở ...
1.
Trong khoảng 20 m trở lại đây, sự quan tâm của các nhà khoa học tới các
cấu trúc nano kim loại ny càng tăng bởi các tính chất quang học đặc biệt phụ thuộc
vào nh dạng kích tớc của cng.
Ánh sáng tới kích thíchc dao động tập th của điện tử tại biên phân
ch giữa hai vật liệu có phần thực của hàm điện môi trái dấu (kim loại điện
môi) tạo thành các plasmon trên bề mặt của kim loại (surface plasmon SP, n
gọi surface plasmon polariton - SPP).
Khi tần số sóng ánh sáng tới trùng với tần sdao động riêng của plasmon thì
hiện tượng cộng ởng sẽ xảy ra và sóng plasmon cộng ởng (surface plasmon
resonance SPR) slan truyền trên biên phân cách giữa đin i và kim loại, hoặc
bức xạ ra không gian tự do.
Do SPP th lan truyền trong các cấu tc nano mét mang theo c thông
tin, tương tự như các photon, từ plasmonic được dùng đ chc quá trình quang
học trường gần ở thang nanot.
2.
Trong tình hình phát triển các nguồn năng lượng tái tạo hiện nay, năng lượng mặt
trời đã và đang được sử dụng phục vụ nhu cầu của con người, trong đó pin mặt trời
hữu cơ đang được nghiên cứu một cách mạnh mẽ và có nhiều triển vọng ứng dụng
vào mục đích thương mại. Một trong những nhược điểm lớn nhất của pin MT hữu
cơ chính là hiệu suất còn thấp (hiện nay pin hữu cơ có hiệu suất chuyển đổi lớn
nhất là 10%).
Các tế bào năng lượng mặt trời plasmon là một loại thiết bị quang điện chuyển đổi
ánh sáng thành điện năng bằng cách sử dụng plasmon. Các tế bào năng lượng mặt
trời plasmon là một loại tế bào màng mỏng chỉ dày 1-2μm.
Vấn đề lớn nhất đối với các tế bào năng lượng mặt trời màng mỏng là chúng không
hấp thụ nhiều ánh sáng như tế bào năng lượng mặt trời dày hơn. Các phương pháp
bẫy ánh sáng là rất quan trọng để làm cho các tế bào năng lượng mặt trời màng
mỏng khả thi. Tế bào plasmon giúp cải thiện sự hấp thụ của tán xạ ánh sáng sử
dụng các hạt nano kim loại kích thích ở cộng hưởng plasmon bề mặt của chúng.
Điều này cho phép ánh sáng được hấp thụ trực tiếp hơn mà không cần lớp tương
đối dày bổ sung trong các loại tế bào năng lượng mặt trời màng mỏng.
Hiệu ứng Plasmon - Trang 2
Hiệu ứng Plasmon - Người đăng: giacmo-trenbautroi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hiệu ứng Plasmon 9 10 2