Ktl-icon-tai-lieu

Hình Học 11

Được đăng lên bởi Mai Libra
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
z

Trường THPT Thường Tân


GIÁO ÁN
HÌNH HỌC LỚP 11

Trang 1

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11
CHƯƠNG I – PHÉP DỜI HÌNH & PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
BÀI 1 – MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH
TIẾT 01
Trường: THPT Thường Tân ( GV : Đoàn Thị Ngọc Điệp )
A. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Biết định nghĩa phép biến hình
2. Về kỹ năng: Dựng được ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho
3. Về tư duy thái độ: có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic
B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY & TRÒ
1. Chuẩn bị của Giáo viên: Các phiếu học tập, bảng phụ, computer, projector
2. Chuẩn bị của học sinh: kiến thức liên quan đến bài chẳng hạn: tìm hình chiếu của một điểm
lên đường thẳng
C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Về cơ bản sử dụng phương pháp dạy học gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ của HS
- Nghe và hiểu nhiệm vụ.

HĐ của GV
HĐ1 : Ôn tập lại kiến thức cũ
- Cho biết khái niệm hàm số

Ghi bảng – Trình chiếu
1. Phép biến hình

- Nhớ lại kiến thức cũ và trả
lời câu hỏi .
- Nhận xét câu trả lời của
bạn.
Nhận xét & chính xác hoá lại
câu trả lời của học sinh
Định nghĩa: SGK trang 4
Nghe & hiểu nhiệm vụ

Chia nhóm thảo luận, trả lời
câu hỏi

Học SGK NC trang 4&5

HĐ2:
Ví dụ: Trong mặt phẳng, xét
phép chiếu vuông góc lên đường
thẳng d
- Dựng ảnh của điểm M qua
phép chiếu đó.
- Phép chiếu đó có là phép biến
hình không?
- Yêu cầu học sinh chia làm 4
nhóm để thảo luận lấy ý kiến trả
lời chung cho từng nhóm
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Cho học sinh nhó khác nhận
xét
- Nhận xét các câu trả lời của
học sinh chính xác hoá nội dung

Trang 2

2. Các ví dụ

Ví dụ 1 (SGK NC trang
4&5)
Ví dụ 2 (SGK NC trang
4&5)
Ví dụ 3 (SGK NC trang
4&5)

Nghe & hiểu

Thảo luận nhóm để trả lời
HĐ 1, 2

HĐ3:
- GV giới thiệu các kí hiệu & các
thuật ngữ, đọc các kí hiệu đó

HĐ 4: Hướng dẫn trả lời HĐ 1
& 2 trang 5 SGK
- Cho học sinh thảo luận nhóm
để trả lời
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Cho học sinh nhóm khác nhận
xét
- Nhận xét các trả lời của học
sinh, chính xác hóa nội dung
HĐ 5: Củng cố toàn bài
Câu hỏi:
1. Em hãy cho biết bài học vừa
rồi có những nội dung chính là
gì?
2. Theo em qua baì học này ta
cần đạt được điều gì?
Dặn dò:
Học bài & xem trước bài: "Phép
tịnh tiến & phép dời hình".

Trang 3

3. Kí hiệu & thuật ngữ:
SGK/5

CHƯƠNG I : PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
BÀI 2: PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH
GV Nguyễn Thị Hảo – Trần Văn Ơn
A; MỤC TIÊU
1;Kiến Thức :
- Giúp hs nắm được định nghĩa và các tính chất, biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.Biết cách
xác ...
Trang 1
z
Trường THPT Thường Tân

GIÁO ÁN
HÌNH HC LP 11
Hình Học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình Học 11 - Người đăng: Mai Libra
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Hình Học 11 9 10 164