Ktl-icon-tai-lieu

Hình học giải tích đại học

Được đăng lên bởi cobemuadong97hihi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2 :
I.
II.
III.
IV.

ĐƯỜNG CONG PHẲNG

Phương trình của đường trong mặt phẳng
Phương trình đường cong trong hệ tọa độ cực
Phương trình elip- hyperbol- parabol
Ðưa phương trình tổng quát của đường bậc hai

về dạng chính tắ

IV. ÐƯA PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ÐƯỜNG BẬC HAI
VỀ DẠNG CHÍNH TẮC
4. Từ các kết quả trên ta có bảng sau:

5.Ví dụ :

TOP

6. Vẽ đồ thị đường bậc hai cho dạng tổng quát :

...
CHƯƠNG 2 : ĐƯỜNG CONG PHẲNG
I. Phương trình của đường trong mặt phẳng
II. Phương trình đường cong trong hệ tọa độ cực
III. Phương trình elip- hyperbol- parabol
IV. Ðưa phương trình tổng quát của đường bậc hai về dạng chính tắ
IV. ÐƯA PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ÐƯỜNG BẬC HAI
VỀ DẠNG CHÍNH TẮC
TOP
4. Từ các kết quả trên ta có bảng sau:
5.Ví dụ :
Hình học giải tích đại học - Trang 2
Hình học giải tích đại học - Người đăng: cobemuadong97hihi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hình học giải tích đại học 9 10 362