Ktl-icon-tai-lieu

Hình vuông

Được đăng lên bởi Nguyen Quoc Tuan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. CÁC BÀI TOÁN TRONG HÌNH VUÔNG
Bài 1

Lời giải

Bài 2

Lời giải

Bài 3

Lời giải

Bài 4

Lời giải

Bài 5

Lời giải

Bài 6

Lời giải

Bài 7

Lời giải

Bài 8

Lời giải

Bài 9

Lời giải

+ Giải hệ tìm a,b. Từ đó tiếp tục tính diện tích hình vuông.
--------------------------Hết-----------------------

...
I. CÁC BÀI TOÁN TRONG HÌNH VUÔNG
Bài 1
Li gii
Bài 2
Li gii
Bài 3
Hình vuông - Trang 2
Hình vuông - Người đăng: Nguyen Quoc Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hình vuông 9 10 519