Ktl-icon-tai-lieu

HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi duc_thaivu-duc_thaivu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3302 lần   |   Lượt tải: 7 lần
101

5.

HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG

5.1. Hóa chất độc trong môi trường
Trên thế giới hiện nay có trên 4 triệu loại hóa chất khác nhau, hàng năm có khoảng
30.000 chất mới được phát minh và đưa vào sử dụng. Trong số các hóa chất trên có khoảng
60000 − 70000 loại được dùng thường xuyên và rộng rãi [8]. Việc sử dụng hàng ngàn hóa
chất phục vụ cho sản xuất công, nông nghiệp và đời sống chính là mối nguy hiểm đe dọa đến
sức khỏe con người.
Bên cạnh những tác dụng tích cực của các hóa chất trong nghiên cứu khoa học, làm
cho sản xuất, mức sống và sức khỏe tăng lên, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế xã hội,
cũng có nhiều hóa chất có tiềm năng độc hại.
Khi xâm nhập vào môi trường, các chất khí độc sẽ nhanh chóng bị phát tán vào không
khí, trong lúc đó các chất lỏng hoặc rắn có thể bị cuốn trôi vào các nguồn nước mặt (hoặc
nước ngầm) và do đó được vận chuyển đi rất xa nguồn thải ban đầu. Vì vậy, phạm vi ảnh
hưởng của các hóa chất độc hại đối với môi trường là rất rộng và rất đáng phải quan tâm. Để
hạn chế tác hại của các chất độc, nhiều quốc gia đã đưa ra các quy định rất nghiêm ngặt về
nồng độ của các hóa chất độc hại trong chất thải.
Các chất độc có thể được phân loại thành các nhóm dựa vào tác hại, công dụng, hoặc
bản chất hóa học của chúng:
− Dựa vào tác hại: chất gây đột biến gen, chất gây ung thư,...
− Dựa vào công dụng: phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực vật,...
− Dựa vào bản chất hóa học: kim loại nặng, cacbonyl kim loại, hợp chất cơ clo,...
Bảng 5.1 trình bày các nguyên tố độc hại có trong các nguồn nước thiên nhiên và nước
thải. Các nguyên tố này ở nồng độ thấp lại rất cần thiết cho quá trình phát triển của các cơ thể
sống, chúng có tác dụng như các chất dinh dưỡng cho đời sống động thực vật, nhưng ở nồng
độ cao, chúng là những chất có tác dụng độc hại rất nguy hiểm.

5.2. Độc học môi trường
Độc học môi trường là ngành nghiên cứu về sự tồn tại và ảnh hưởng của các hóa chất
độc đối với môi trường [9].
Mặc dù theo định nghĩa này, đối tượng nghiên cứu của độc học môi trường bao gồm
cả các chất độc có nguồn gốc tự nhiên như nọc độc của động vật, độc tố của vi khuẩn, độc tố
thực vật, nhưng trong thực tế ngành này chỉ thường tập trung quan tâm đến các chất độc có
nguồn gốc nhân tạo.
Độc học môi trường thường được chia thành 2 ngành nhỏ:

− Độc học sức khỏe môi trường (Environment Health Toxicology): nghiên cứu các tác
hại của hóa chất trong môi trường đối với sức khỏe con người.
− Độc học sinh thái (Ecotoxicology): nghiên cứu tác hại của các chất ô ...
101
 HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG

Trên thế giới hiện nay trên 4 triệu loại hóa chất khác nhau, hàng năm khoảng
30.000 chất mới được phát minh đưa vào sử dụng. Trong số các hóa chất trên khoảng
60000 70000 loại được dùng thường xuyên rộng rãi [8]. Việc sử dụng hàng ngàn hóa
chất phục vụ cho sản xuất công, nông nghiệpđời sống chính là mối nguy hiểm đe dọa đến
sức khỏe con người.
Bên cạnh những tác dụng tích cực của các hóa chất trong nghiên cứu khoa học, làm
cho sản xuất, mức sống sức khỏe tăng lên, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế hội,
cũng có nhiều hóa chất có tiềm năng độc hại.
Khi xâm nhập vào i trường, các chất khí độc sẽ nhanh chóng bị phát tán vào không
khí, trong lúc đó các chất lỏng hoặc rắn thể bị cuốn trôi vào các nguồn nước mặt (hoặc
nước ngầm) do đó được vận chuyển đi rất xa nguồn thải ban đầu. vậy, phạm vi ảnh
hưởng của các hóa chất độc hại đối với môi trườngrất rộng và rất đáng phải quan tâm. Để
hạn chế tác hại của các chất độc, nhiều quốc gia đã đưa ra các quy định rất nghiêm ngặt về
nồng độ của các hóa chất độc hại trong chất thải.
Các chất độc thể được phân loại thành các nhóm dựa vào tác hại, công dụng, hoặc
bản chất hóa học của chúng:
Dựa vào tác hại: chất gây đột biến gen, chất gây ung thư,...
Dựa vào công dụng: phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực vật,...
Dựa vào bản chất hóa học: kim loại nặng, cacbonyl kim loại, hợp chất cơ clo,...
Bảng 5.1 trình bày các nguyên tố độc hại có trong các nguồn nước thiên nhiên và nước
thải. Các nguyên tố này ở nồng độ thấp lại rất cần thiết cho quá trình phát triển của các cơ thể
sống, chúng tác dụng như các chất dinh dưỡng cho đời sống động thực vật, nhưng nồng
độ cao, chúng là những chất có tác dụng độc hại rất nguy hiểm.

Độc học môi trường ngành nghiên cứu về sự tồn tại và ảnh hưởng của các hóa chất
độc đối với môi trường [9].
Mặc theo định nghĩa này, đối tượng nghiên cứu của độc học môi trường bao gồm
cả các chất độc có nguồn gốc tự nhiên như nọc độc của động vật, độc tố của vi khuẩn, độc tố
thực vật, nhưng trong thực tế ngànhy chỉ thường tập trung quan tâm đến các chất độc
nguồn gốc nhân tạo.
Độc học môi trường thường được chia thành 2 ngành nhỏ:
Độc học sức khỏe môi trường (Environment Health Toxicology): nghiên cứu các tác
hại của hóa chất trong môi trường đối với sức khỏe con người.
Độc học sinh thái (Ecotoxicology): nghiên cứu tác hại của các chất ô nhiễm đến hệ
sinh thái và các thành phần của nó (cá, động vật hoang dã,...).
Để nghiên cứu về tác hại của các hóa chất độc trong môi trường, cần phải có kiến thức
tổng hợp của nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nghiên cứu này nhằm mục đích giải thích tác hại
của các chất độc đang trong môi trường đồng thời dự đoán ảnh hưởng hại của các chất
độc mới trước khi chúng được thải ra môi trường.
Các chất độc gây hại cho môi trường thường ba tính chất nguy hiểm sau: chậm
phân hủy, khả năng tích lũy trong cơ thể sinh vật và độc tính cao.
HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG - Người đăng: duc_thaivu-duc_thaivu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG 9 10 251