Ktl-icon-tai-lieu

hóa dược

Được đăng lên bởi Ngọc Mai
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 3424 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG 1: VITAMIN
Đại cương
Vitamin là nhóm các hợp chất có phân tử lượng tương đối nhỏ, có tính chất lý
hóa khác nhau nhưng đặc biệt cần thiết cho hoạt động sống của bất kỳ cơ thể sinh vật
nào.
Vitamin cần cho cơ thể sống với lượng rất nhỏ xấp xỉ 0,1-0,2g (trong khi các
chất dinh dưỡng khác khoảng 600g) và có vai trò như chất xúc tác.
Cho đến nay đã có được 30 loại vitamin, xác định được cấu trúc hóa học, khảo
sát về tính chất vật lý, tính chất hóa học cũng như tác dụng sinh học của chúng.
 Cách gọi tên vitamin: có ba cách:
- Dựa vào tác dụng sinh lý của vitamin thêm “anti” vào bệnh đặc trưng thiếu
vitamin.
- Dựa vào chữ cái.
- Dựa vào cấu trúc hóa học.
Thí dụ: vitamin C, tên hóa học: axit ascocbic, antisocbut.
 Phân loại:
Các vitamin được phân nhóm trên các cơ sở sau:
- Khả năng hòa tan
- Vai trò sinh hóa
- Cấu trúc hóa học
Cách phân loại thông dụng nhất được chấp nhận là phân loại theo khả năng hòa
tan, có thể chia vitamin làm hai nhóm lớn:
1. Nhóm vitamin hòa tan trong nước: Vitamin B1 (tiamin), Vitamin B2
(riboflavin), Vitamin B3 (axit pantotenic), Vitamin B5 (nicotinamit), Vitamin B6
(piridoxin), Vitamin B7 (biotin), Vitamin B10 (axit folic), các vitamin B12 (các
cianocobalamin), vitamin B15 (axit pangaminic), vitamin C, vitamin P (citrin),
vitamin U (S-metyl-metionin).
2. Nhóm vitamin hòa tan trong dầu béo: Vitamin A (antixerophtalmias), các
vitamin D, các vitamin E, các vitamin K
- Các loài vitamin tan trong nước xúc tác và tham gia vào quá trình liên quan với
sự giải phóng năng lượng (như oxi hóa khử, phân giải các chất hữu cơ) trong cơ
thể.
- Các loài vitamin tan trong chất béo (dầu) tham gia vào các quá trình hình thành
các chất trong các cơ quan và mô.
* Tính chất sinh học của các nhóm vitamin
Nhóm các Prostetic vitamin
Nhóm các inductive vitamin
Các vitamin
Các vitamin B và K
Các vitamin A, C, D và E
Tồn tại tự nhiên
Thông thường
Chỉ trong những loại tế bào nhất
định của cơ thể động vật bậc cao
Vai trò của chúng Không thể thiếu được trong trao Chỉ tham gia thực hiện một số
đổi chất. Tối cần thiết cho sự nhiệm vụ đặc biệt. Không phải là
sống. Là phần của coenzim
yếu tố không thể thiếu cho sự sống.
Không đóng vai trò trong sự tạo
thành của coenzim.
Nồng độ của Rất ổn định
Thay đổi mạnh
chúng trong mô
-1-

Tồn tại trong máu Chủ yếu trong các tiểu phân có
hình dạng
Khả năng tổng Các vi khuẩn ruột tổng hợp ra
hợp trong cơ thể
Khả năng ngăn Có tất cả các kháng vitamin
cản hoạt động tương ứng
của chúng
Sử dụng quá liều Thực tế không có sử dụng quá...
-1-
CHƯƠNG 1: VITAMIN
Đại cương
Vitamin nhóm các hợp chất phân tử lượng tương đối nhỏ, tính chất
hóa khác nhau nhưng đặc biệt cần thiết cho hoạt động sống của bất kỳ thể sinh vật
nào.
Vitamin cần cho thể sống với lượng rất nhỏ xấp xỉ 0,1-0,2g (trong khi các
chất dinh dưỡng khác khoảng 600g) và có vai trò như chất xúc tác.
Cho đến nay đã được 30 loại vitamin, xác định được cấu trúc hóa học, khảo
sát về tính chất vật lý, tính chất hóa học cũng như tác dụng sinh học của chúng.
Cách gọi tên vitamin: có ba cách:
- Dựa vào tác dụng sinh của vitamin thêm anti” vào bệnh đặc trưng thiếu
vitamin.
- Dựa vào chữ cái.
- Dựa vào cấu trúc hóa học.
Thí dụ: vitamin C, tên hóa học: axit ascocbic, antisocbut.
Phân loại:
Các vitamin được phân nhóm trên các cơ sở sau:
- Khả năng hòa tan
- Vai trò sinh hóa
- Cấu trúc hóa học
Cách phân loại thông dụng nhất được chấp nhận phân loại theo khả năng hòa
tan, có thể chia vitamin làm hai nhóm lớn:
1. Nhóm vitamin hòa tan trong nước: Vitamin B
1
(tiamin), Vitamin B
2
(riboflavin), Vitamin B
3
(axit pantotenic), Vitamin B
5
(nicotinamit), Vitamin B
6
(piridoxin), Vitamin B
7
(biotin), Vitamin B
10
(axit folic), các vitamin B
12
(các
cianocobalamin), vitamin B
15
(axit pangaminic), vitamin C, vitamin P (citrin),
vitamin U (S-metyl-metionin).
2. Nhóm vitamin hòa tan trong dầu béo: Vitamin A (antixerophtalmias), các
vitamin D, các vitamin E, các vitamin K
- Các loài vitamin tan trong nước xúc tác và tham gia vào quá trình liên quan với
sự giải phóng năng lượng (như oxi hóa khử, phân giải các chất hữu cơ) trong
thể.
- Các loài vitamin tan trong chất béo (dầu) tham gia vào các quá trình hình thành
các chất trong các cơ quan và mô.
* Tính chất sinh học của các nhóm vitamin
Nhóm các Prostetic vitamin Nhóm các inductive vitamin
Các vitamin Các vitamin B và K Các vitamin A, C, D và E
Tồn tại tự nhiên Thông thường Chỉ trong những loại tế bào nhất
định của cơ thể động vật bậc cao
Vai trò của chúng
Không thể thiếu được trong trao
đổi chất. Tối cần thiết cho sự
sống. Là phần của coenzim
Chỉ tham gia thực hiện một số
nhiệm v đặc biệt. Không phải
yếu tố không thể thiếu cho sự sống.
Không đóng vai trò trong sự tạo
thành của coenzim.
Nồng độ của
chúng trong mô
Rất ổn định Thay đổi mạnh
hóa dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa dược - Người đăng: Ngọc Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
hóa dược 9 10 794