Ktl-icon-tai-lieu

hóa dược

Được đăng lên bởi Thanh Tịnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ MÔN HÓA DƯỢC

Nội dung học phần Lý thuyết Hoá dược I
(cho hệ Đại học chính quy theo chương trình tín chỉ)
TT
1

2
3
4
5
6

7

8

9

10
11

Nội dung
Thuốc gây tê, gây mê; thuốc an thần, gây ngủ
Thuốc gây tê, gây mê
Thuốc an thần, gây ngủ nhóm dẫn chất barbiturat
Thuốc an thần, gây ngủ nhóm dẫn chất benzodiazepin
Thuốc giảm đau và thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm phi steroid
Thuốc giảm đau loại opiad
Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm phi steroid
Thuốc điều trị ho và thuốc long đờm
Thuốc điều trị ho
Thuốc long đờm
Thuốc điều trị Parkinson
Thuốc cường hệ dopamineric
Thuốc kháng cholin
Thuốc kích thích thần kinh trung ương
Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm
Thuốc tác dụng kiểu giao cảm
Thuốc tác dụng huỷ giao cảm
Thuốc tác dụng kiểu phó giao cảm
Thuốc tác dụng huỷ phó giao cảm
Vitamin và một số chất dinh dưỡng
Vitamin tan trong nước
Vitamin tan trong dầu
Một số chất dinh dưỡng
Thuốc tim mạch
Thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp
Thuốc chống loạn nhịp tim
Thuốc điều trị chứng tăng lipid máu
Thuốc chống đau thắt ngực
Thuốc cường tim
Thuốc lợi tiếu
Thuốc lợi tiếu thẩm thấu
Thuốc lợi tiếu quai Henle
Thuốc lợi tiếu thiazid
Thuốc ức chế anhydrase
Thuốc lợi tiểu giữ kali
Các thuốc kháng H1 và ức chế giải phóng histamin
Thuốc kháng H1
Các chất ức chế giải phóng histamin
Thuốc ảnh hưởng chức năng dạ dày ruột
Thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng

TT
12

Nội dung
Thuốc nhuận tràng và tẩy
Thuốc điều trị tiêu chảy
Hormon và các chất tương tự
Hormon sinh dục nam
Hormon sinh dục nữ
Hormon vỏ thượng thận
Hormon tuyến giáp và kháng giáp trạng
Hormon tuyến tuỵ và thuốc tổng hợp điều trị đái tháo đường

Nội dung học phần Lý thuyết Hoá dược II
(cho hệ Đại học chính quy theo chương trình tín chỉ)
TT
1

Nội dung
Thuốc kháng sinh và thuốc kháng khuẩn
Kháng sinh betalactam
Kháng sinh aminosid
Kháng sinh tetracyclin
Kháng sinh chloramphenicol
Kháng sinh macrolid
Kháng sinh lincosamid
Sulfamid
Quinolon

2

3

4

5

Các thuốc điều trị nấm và bệnh do ký sinh trùng
Thuốc điều trị nấm:
- Các azol
- Các allylamin và dẫn chất
- Các kháng sinh chống nấm
Thuốc điều trị bệnh do ký sinh trùng
- Thuốc điều trị giun, sán
- Thuốc điều trị sốt rét
- Thuốc điều trị lỵ amip và Trichomonas
Thuốc điều trị lao, phong
Thuốc điều trị lao nhóm 1
Thuốc điều trị lao nhóm 2
Thuốc điều trị phong
Thuốc kháng virus
Các dẫn chất kiểu nucleosid
Các dẫn chất guanin
Các dẫn chất amantadin
Một số dẫn chất khác
Thuốc điều trị ung thư
Các tác nhân alkyl hóa
Các thuốc kháng chuyển hóa
Các khá...
BỘ MÔN HÓA DƯỢC
Nội dung học phần Lý thuyết Hoá dược I
(cho hệ Đại học chính quy theo chương trình tín chỉ)
TT Nội dung
1 Thuốc gây tê, gây mê; thuốc an thần, gây ngủ
Thuốc gây tê, gây mê
Thuốc an thần, gây ngủ nhóm dẫn chất barbiturat
Thuốc an thần, gây ngủ nhóm dẫn chất benzodiazepin
2 Thuốc giảm đau và thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm phi steroid
Thuốc giảm đau loại opiad
Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm phi steroid
3 Thuốc điều trị ho và thuốc long đờm
Thuốc điều trị ho
Thuốc long đờm
4 Thuốc điều trị Parkinson
Thuốc cường hệ dopamineric
Thuốc kháng cholin
5 Thuốc kích thích thần kinh trung ương
6 Thuốc tác dng lên h thn kinh giao cảm và phó giao cảm
Thuốc tác dụng kiểu giao cảm
Thuốc tác dụng huỷ giao cảm
Thuốc tác dụng kiểu phó giao cảm
Thuốc tác dụng huỷ phó giao cảm
7 Vitamin và một số chất dinh dưỡng
Vitamin tan trong nước
Vitamin tan trong dầu
Một số chất dinh dưỡng
8 Thuốc tim mạch
Thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp
Thuốc chống loạn nhịp tim
Thuốc điều trị chứng tăng lipid máu
Thuốc chống đau thắt ngực
Thuốc cường tim
9 Thuốc lợi tiếu
Thuốc lợi tiếu thẩm thấu
Thuốc lợi tiếu quai Henle
Thuốc lợi tiếu thiazid
Thuốc ức chế anhydrase
Thuốc lợi tiểu giữ kali
10 Các thuốc kháng H1 và ức chế giải phóng histamin
Thuốc kháng H1
Các chất ức chế giải phóng histamin
11 Thuốc ảnh hưởng chức năng dạ dày ruột
Thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng
hóa dược - Trang 2
hóa dược - Người đăng: Thanh Tịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hóa dược 9 10 878