Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học

Được đăng lên bởi dangkhoacm1996
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 64 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phylyl

H3 C

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

H3 C
CH3

B-Carotin

CH3

CH3

...
Phylyl
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
B-Carotin
Hóa học - Người đăng: dangkhoacm1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hóa học 9 10 653