Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học 8

Được đăng lên bởi Hồng Elaine
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠNG 1: Phân bi ệt hiện t ượng v ật lý và hi ện t ượng hóa h ọc
1.Khi nấu cơm,gạo biến thành cơm
2.Khi nấu cơm,nước bay hơi
3.Sắt để ngoài không khí lâu ngày bị gỉ sét
4.Đốt gas để thu nhiệt
5.Hiện tượng tầng ozon bị thủng
6.Vào mùa hè băng hai cực trái đất tan dần
7.Đốt cháy đường mía thành chất màu đen và có mùi khét
8.Thanh sắt hơ nóng dát mỏng thành dao,rựa
9.Lưu huỳnh cháy tạo thành khí sunfurơ
10.Len men glucose thu được rượu etylic và khí cacbonic
11.Đốt cháy khí hidro trong khí oxi thu được nước
12.Nước lỏng hóa rắn ở nhiệt độ thấp
13.Nung nóng thuốc tím KMnO4 thu được chất rắn màu đen
14.Muối ăn hòa tan vào nướ được dd muối ăn
15.Hòa tan đất đèn thu được khí axetilen
16.Mực tan trong nước
17.Hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên
18.Thức ăn để lâu thường bị chua
19.Tấm tôn gò thành chiếc thùng
20.Cốc thủy tinh vỡ thành mảnh nhỏ
21.Nung đá vôi thành vôi sống
22.Nến chảy lỏng thấm vào bấc
23.Khi mưa giông gió thường có sấm sét

24.Hiện tượng ma chơi là hiện tượng phốtpho bốc cháy trong không khí tạo thành ngọn lửa
màu vàng
25.Sa mạc hóa là hiện tượng từ đất đai màu mỡ thành đất khô cằn
26.Vỏ xe được làm từ cao su
27.Vào mùa thu nhiều loại lá xanh chuyển sang màu vàng và rụng xuống
28.Khi nấu cơm quá lưả tinh bột thành cacbon
29.ủ cơm nếp với men rượu trong quá trình lên men rượu
30.Chưng cất rượu sau quá trình lên men rượu
31.Hòa tan đường vào nước
32.Cô cạn dung dịch đường cho đậm đặc
33.Khi dung dịch đường đã mất hết nước,tiếp tục cô cạn và thấy xuất hiện khói trắng (hơi nước)
và chất rắn màu đen ( than)
34.Muối ăn hòa tan vào nước thành dung dịch muối ăn
35.Đốt cháy bột sắt (Fe) với lưu huỳnh (S) thu được bột sắt (2) sunfua FeS
36.Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu
37.Khí metan cháy thành khí cacbonic
38.Hòa tan axit axetic vào nước thành dung dịch làn giấm ăn
39.Đốt cháy khí hidro sinh ra nước
40.Nước để trong ngăn đá tủ lạnh thành nước đá
41.Vôi sống (CaO) cho vào nước thành vôi tôi Ca(OH) 2
42.Mở chai pepsi thấy sủi bọt khí
43.Cồn để trong lọ không nén kín bị bay hơi
44.Pháo hoa bắn lên trời sang rực rỡ
45.Đốt cháy dây sắt Fe trong không khí

...
D NG 1: Phân bi t hi n t ng v t lý và hi n t ng hóa h c ượ ượ


 !"#$%&'
()*&+
,-+./0$1
23456789:/
;)*9<!=>?4'
@A&?:9B:87
CDE9!&F8
GD=="&=.8.=">!
)*9!:88!H.
I"B?8J+KL
I?*MNO
(
.8=
(N*6P>.::*6
,-P5.!H=Q"=
2N78
;-+R!"89?"S
@AR6"#<$
CA P4
GT*1Q>UVB
I9> > &*
IV"B>
 ?<?&&'
Hóa học 8 - Trang 2
Hóa học 8 - Người đăng: Hồng Elaine
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hóa học 8 9 10 233