Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Học Đại CƯơng

Được đăng lên bởi Khang Đỗ
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 3462 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRUNG TÂM GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CƠ BẢN
BỘ MÔN HÓA

BÀI GIẢNG

HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
(Dành cho sinh viên không chuyên ngành hóa)

ThS. NGUYỄN PHÚ HUYỀN CHÂU
ThS. NGUYỄN THỊ MINH MINH
ThS. TRẦN THỊ HÒA

Huế 20061

BÀI MỞ ĐẦU

I.

Đối tượng nghiên cứu

Hoá học là ngành khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần cấu tạo và tính chất của các
chất và các quá trình biến đổi từ chất này sang chất khác.
Hoá học liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống con người. Hóa học cung cấp
nhứng kiến thức cơ bản cho nhiều ngành khoa học khác nhau.
Ví dụ: hoá học môi trường, hoá thực phẩm, hoá dược, hoá học nông nghiệp, hoá học vật
liệu, hoá địa chất, hoá sinh học …
Vì vậy hoá học có vai trò rất lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Vì rất nhiều ngành, nhiều
lĩnh vực công nông nghiệp đều liên quan đến hoá học. Mặt khác việc nắm vững những kiến thức về
các quá trình hoá học, các yếu tố ảnh hưởng đến các quá trình đó trong các lãnh vực sản xuất, sinh
học … sẽ giúp cho con người có những tác động tích cực theo hướng có lợi cho những mục tiêu mà
các nhà khoa học cần đạt được.
Do đó việc nắm vững những kiến thức cơ bản về hoá học là rất cần thiết. Với những kiến
thức này người ta có thể sử dụng để phục vụ tốt cho công việc chuyên môn của mình.

II. Vai trò và nhiệm vụ của môn hoá đại cương
Cung cấp một cách có hệ thống kiến thức cơ bản về cấu tạo các chất hoá học, về sự tương
tác và cách thức vận động của chúng trong tự nhiên.
Giúp cho sinh viên nắm được một số quy luật về sự vận động của các chất. Dự đoán khả
năng, chiều hướng và giới hạn của các quá trình hoá học, những hiện tượng kèm theo cũng như các
yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm các quá trình đó.
Từng bước giúp sinh viên làm quen với các thao tác thực hành cơ bản, các công việc trong
phòng thí nghiệm, tập sử dụng các dụng cụ, hoá chất, tập ghi chép và xử lý các dữ liệu thu được khi
làm thí nghiệm.2
CHƯƠNG I

NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN
CỦA HOÁ HỌC
I. Những khái niệm cơ bản
1. Khái niệm nguyên tử - phân tử
Các chất hoá học trong tự nhiên rất phong phú, gồm hàng ngàn, hàng vạn các chất vô cơ,
hữu cơ. Các chất này được tạo nên do sự kết hợp của hơn 90 nguyên tố bền. Mỗi nguyên tố được
đặc trưng bằng sự tồn tại của hàng triệu nguyên tử giống hệt nhau về mặt hoá học.
1.1. Nguyên tố hoá học
Là khái niệm đặc trưng cho mỗi loại nguyên tử có điện tích hạt nhân xác định, biểu thị bằng
những kí hiệu hoá học riêng.
1.2. Nguyên tử
Là phần tử nhỏ nhất của một nguyên t...
ĐẠI HỌC HUẾ
TRUNG TÂM GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CƠ BẢN
BỘ MÔN HÓA
BÀI GIẢNG
HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
(Dành cho sinh viên không chuyên ngành hóa)
ThS. NGUYỄN PHÚ HUYỀN CHÂU
ThS. NGUYỄN THỊ MINH MINH
ThS. TRẦN THỊ HÒA
Huế 2006
http://hhud.tvu.edu.vn
Hóa Học Đại CƯơng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa Học Đại CƯơng - Người đăng: Khang Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Hóa Học Đại CƯơng 9 10 572