Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học lập thể

Được đăng lên bởi Yết Kiêu
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 8542 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

( KHOA HÓA )

HÓA HỌC LẬP THỂ

VÕ THỊ THU HẰNG

TP. HỒ CHÍ MINH-2002MỤC LỤC
Phần A:

Lý thuyết

Chương 1: Khái niệm cơ bản.......................................... 5
Chương 2: Đồng phân quang học .................................. 17
Chương 3: Đồng phân hình học..................................... 38
Chương 4: Đồng phân cấu trạng của hợp chât không vòng
.....................................................................50
Chương 5: Cấu trạng của hợp chất vòng no ..................62
Chương 6: Hóa lập thể của dị tố và Polymer................. 92
Chương 7: Hóa lập thể động......................................... 113
Phần B

Bài tập
Đồng phân quang học ................................. 128
Đồng phân hình học.................................... 132
Đồng phân cấu trạng................................... 135
Phản ứng thế SN ............................................................... 138
Phản ứng tách ............................................. 141
Phản ứng cộng ............................................144

Tài liệu tham khảo.......................................................... 148LỜI NÓI ĐẦU
Hoá học lập thể (Stereochemistry) là một khoa học
nghiên cứu về cấu trúc không gian của vật chất và ảnh
hưởng của cấu trúc này đến tính chất của chúng.
Hoá học lập thể cổ điển chỉ chú trọng đến các đồng phân
lập thể ở trạng thái tĩnh như đồng phân hình học, đồng phân
quang học. Nhưng gần đây do sự phát triển của học thuyết
về cấu trạng (conformation) và phân giải cấu trạng
(confornational analysis); về sự tổng hợp định hướng lập thể
trong các phản ứng hoá học; về quy tắc bảo toàn tính đối
xứng của các orbital... Cùng với sự xuất hiện các phương
pháp vật lý như quang phổ tử ngoại, quang phổ cộng hưởng
từ hạt nhân, nhiễu xạ tia X, nhiễu xạ electron.... Các nghiên
cứu về hóa học lập thể đã cho ta nhiều hiểu biết mới về sự
phụ thuộc của các tính chất và những đặc tính tinh vi về sự
phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử, trong
việc giải thích cơ chế phản ứng và đặc biệt hóa lập thể còn
giải thích được hoạt tính sinh lý khác nhau của các đồng
phân lập thể.
Hóa học lập thể động nghiên cứu những chuyển hóa chất
khác nhau của các đồng phân lập thể gây nên bởi các đặc
điểm cấu trúc không gian của chúng như hiện tượng racemic
hóa trong phản ứng thế SN1, SR, SE, sự nghịch chuyển cấu
hình trong phản ứng thế SN2, sự lưu trữ cấu hình trong phản
thế SNi, epimer hóa t...
TRƯỜNG ĐI HC SƯ PHM TP. H CHÍ MINH
( KHOA HÓA )
HÓA HC LP TH
VÕ TH THU HNG
TP. H CHÍ MINH-2002
http://hhud.tvu.edu.vn
Hóa học lập thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học lập thể - Người đăng: Yết Kiêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
Hóa học lập thể 9 10 134