Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học phổ thông

Được đăng lên bởi Phan Thanh Minh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuỗi phản ứng halogen | HOÁ HỌC PHỔ THÔNG

1 of 4

ết-phương-trinh-phản-ứng2/

HOÁ HỌC PHỔ THÔNG

Chuỗi phản ứng halogen
Posted on Tháng Mười Hai 27, 2007 by Phan Vinh
Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hoá sau:
(h ps://victonh.files.wordpress.com/2008/01
/chuoi-1clo.jpg)
(h ps://victonh.files.wordpress.com/2008/01
/chuoi-2clo.jpg)

(h ps://victonh.files.wordpress.com
/2008/01/chuoi-2clo.jpg)
Giải chuỗi a:
(h ps://victonh.files.wordpress.com/2008/01/giai-chuoi-1.gif)

12/03/16 5:35 PM

Chuỗi phản ứng halogen | HOÁ HỌC PHỔ THÔNG

2 of 4

ết-phương-trinh-phản-ứng2/

(h ps://victonh.files.wordpress.com/2008/01
/giai-chuoi-1.gif)
Giải chuỗi c:
(h ps://victonh.files.wordpress.com/2008/01/giai-chuoi-2.gif)

(h ps://victonh.files.wordpress.com/2008/01
/giai-chuoi-2.gif)
Giải chuỗi g

(h ps://victonh.files.wordpress.com

12/03/16 5:35 PM

Chuỗi phản ứng halogen | HOÁ HỌC PHỔ THÔNG

3 of 4

ết-phương-trinh-phản-ứng2/

/2008/01/giai-chuoi-3.gif)
Giải chuỗi h:

(h ps://victonh.files.wordpress.com/2008/01/giaichuoi-4.gif)

Filed under: Bài tập, Halogen, Tự luận
« ĐIỀU CHẾ Chuỗi phản ứng (nâng cao) »

6 phản hồi

xuân trang, on Tháng Một 12, 2008 at 2:24 chiều said:
2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl
HCl + KClO3 = KCl + 3Cl2 + 3H2O
Cl2 +2NaBr =2NaCl +Br2
MnO2 +4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2
Cl2 +KOH(đặc,nóng) = KCl + KClO3 +H2O
KClO3 +6HCl = KCl +Cl2 + 3H2O
2KCl +H2SO4 = K2SO4 + 2HCl
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
Fe + Cl2 = FeCl3
2NaCl + 2H2O = 2NaOH + Cl2 + H2
2NaOH +Cl2 = NaCl + NaClO + H2O

12/03/16 5:35 PM

Chuỗi phản ứng halogen | HOÁ HỌC PHỔ THÔNG

4 of 4

ết-phương-trinh-phản-ứng2/

cô sửa bài giúp em với lại còn một số phương trình em chưa viết đc cô giúp em nhé
thank kìu very nhìu!!!!
Trả lời
Phan Vinh, on Tháng Một 12, 2008 at 4:00 chiều said:
e còn thiếu điệu kiện và chưa cân bằng pt pư. Khi làm bài dù nháp mình cũng nên hoàn chỉnh vì nó sẽ
thành thói quen! khi thi cũng quên thì bị trừ nhều điểm lắm! Những phản ứng này mình đã học hết
rồi, Xuân Trang cố tình quên hay quên thiệt đó! hihi…
Trả lời
tuan tu, on Tháng Năm 4, 2008 at 3:31 chiều said:
co^ o*i KCl ta’c du.ng vo*’i ca’i gi` thj` ra Cl ha? co^ :(
Trả lời
Phan Vinh, on Tháng Năm 5, 2008 at 4:14 chiều said:
điện phân nóng chảy KCl
………đpnc
2KCl ——> 2K + Cl2
hoặc điện phân dung dịch KCl( phương trình giống điện phân dung dịch NaCl)
…………………….đp...
HOÁ HỌC PHỔ TNG
Chuỗi phản ứng halogen
Posted on Tháng Mười Hai 27, 2007 by Phan Vinh
Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hoá sau:
(hps://victonh.files.wordpress.com/2008/01
/chuoi-1clo.jpg)
(hps://victonh.files.wordpress.com/2008/01
/chuoi-2clo.jpg)
(hps://victonh.files.wordpress.com
/2008/01/chuoi-2clo.jpg)
Giải chuỗi a:
(hps://victonh.files.wordpress.com/2008/01/giai-chuoi-1.gif)
Chuỗi phản ứng halogen | HHỌC PHTHÔNG https://victonh.wordpress.com/2007/12/27/viết-phương-trinh-phản-ứng2/
1 of 4 12/03/16 5:35 PM
Hóa học phổ thông - Trang 2
Hóa học phổ thông - Người đăng: Phan Thanh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hóa học phổ thông 9 10 692