Ktl-icon-tai-lieu

hóa sinh CACBONHYRAT

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 11106 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NHÓM 1
ĐỀ TÀI: CACBONHYRAT
GVHD: TS.Huỳnh Ngọc Oanh
Thành viên:
1. Lê Võ Trường Thinh
61103404
2. Lê Quốc Thái
3. Nguyễn Toàn Minh
4. Trần Trung Kiên
5. Nguyễn Văn Dư



I. Giới thiệu chung
 Carbohydrate là hợp chất có chứa nhiều nhóm
chức OH (polyalcol) và một nhóm CHO
(aldehyde) hoặc một nhóm CO (ketone)
 Công thức tổng quát: (CH2O)n với n >=3
 Là sản phẩm chính của quá trình quang hợp
(thực vật, tảo, vi khuẩn)
 Chiếm ưu thế so với các hợp chất hữu cơ khác
trong tự nhiên


I. Giới thiệu chung
 Cacbohydrat là hợp chất cao phân tử gồm các
monosaccharide liên kết với nhau bằng liên kết
glycoside.
 Là nhóm phân tử sinh học có mặt nhiều nhất trên
Trái Đất
 Quá trình oxy hóa carbohydrate là nguồn cung cấp
năng lượng chủ yếu ở tế bào dị dưỡng


I. Giới thiệu chung
 Một số carbohydrate đóng vai trò làm chất bôi trơn khớp
xương hoặc giúp tế bào kết dính với nhau
 Ở cơ thể thực vật, cacbohydrat chiếm một tỉ lệ khá cao,
khoảng 80-90% của khối lượng khô, tập trung nhiều ở
thành tế bào, mô nâng đỡ thực vật, mô dự trữ.
 Ở cơ thể động vật, hàm lượng cacbohydrat không quá
2%, thường tập trung ở trong gan là glycogen.



I. Giới thiệu chung
Monosaccharide

Oligosaccharide

Polisaccaride


CACBOHYDRAT

II. Monosaccharide
 Monosaccharide (từ tiếng Hy Lạp,
monos: duy nhất, sacchar: đường) là đơn
vị cơ bản quan trọng nhất cấu tạo nên
cacbohydrat và thường không màu, ở
dạng tinh thể tan tốt trong nước nhưng
không tan trong các dung môi hữu cơ và
phần lớn chúng có vị ngọt


2.1. Cấu tạo và danh pháp
Monosaccharide có công thức cấu tạo là (CH2
O)n. Trong đó n.
Monosaccharide là những dẫn xuất của rượu đa
nguyên tử đồng thời chứa nhóm aldehyte (CHO) hoặc ketone (-C=O).



2.1. Cấu tạo và danh pháp
Monosaccharide có nhóm aldehyde được gọi là
aldose và khi có nhóm ketone thì được gọi là
ketose

Aldose


Ketose

2.1. Cấu tạo và danh pháp
Cách gọi tên theo số carbon:
Số carbon

3
4
5
6



Aldose

Triose
Tetrose
Pentose
Hexose

Cetose

Glyceraldehyde Dihydroxyaceton
Erythrose
Erythrulose
Ribose
Ribulose
Glucose
Fructose

2.1. Cấu tạo và danh pháp
Công thức cấu tạo của một số aldose



2.1. Cấu tạo và danh pháp
Công thức cấu tạo của một số ketose



2.2. Đồng phân quang học
Quy ước Fisher:
• Fisher là người đầu tiên nêu ra nguyên tắc biểu
diễn các...
www.themegallery.com
NHÓM 1
ĐỀ TÀI: CACBONHYRAT
GVHD: TS.Huỳnh Ngọc Oanh
Thành viên:
1. Lê Võ Trường Thinh 61103404
2. Lê Quốc Thái
3. Nguyễn Toàn Minh
4. Trần Trung Kiên
5. Nguyễn Văn Dư
hóa sinh CACBONHYRAT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa sinh CACBONHYRAT - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
hóa sinh CACBONHYRAT 9 10 392