Ktl-icon-tai-lieu

Học SketchUp

Được đăng lên bởi Trong Tung
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 13689 lần   |   Lượt tải: 2 lần
the SketchUp

®
Version 6.0

Chương 1: Cơ sơ
Giao dien SketchUp 6.0

Ghi chú: chúng ta có thể bật tắt các toolbar hay Windows bằng cách vào View\toolbar

Project cổng chùa
Chúng ta bắt đầu làm quen với SU bằng một project nhỏ - cổng chùa.
Và đây là cái cổng Chùa chúng ta muốn vẽ.

Va may mắn chúng ta có được bản vẽ kỷ thuật của cái cổng gần giống với cái cổng này. Chúng ta sẽ
dựa trên kích thước của cái cổng này để vẽ.

Bắt đầu một project mới, chúng ta vào Window \ Model Info để bật bảng thoại Model Info. Chúng ta
cũng có thể mở lên bằng cách click vào

Trong phần Units \ Format chúng ta chọn là Decimal và đơn vị là Millimeters. Trong phần
Precision chọn là 0.
Chúng ta bắt đầu bằng lệnh Line
Chúng ta vào Draw\line hoặc click vào biểu tượng “cây bút chì” trên thanh công cụ
hoặc chúng ta cũng có thể nhấn [L] – lệnh tắt của SU – lệnh tắt này chúng
ta hoàn toàn có thể đặt lại được – hãy xem trong phần Shortcut)
Dùng công cụ Line, (hình cây viết chì) chúng ta click vào gốc 0,0,0. Đưa
cây viết chì xuôi theo chiều dương của trục hoành – trục màu đỏ - nhấn
10900.
Chúng ta thấy ở [value control box] giá trị mới nhập vào

Nhập xong, chúng ta [enter] – giá trị đã được xác nhận.
Như vậy chúng ta đã có được một đoạn thẳng dà 10900, chiều rộng của chân cổng.
Tiếp đến, đưa “cây viết chì” dọc theo trục màu xanh lá cây (truc theo chiều xâu), vẽ tiếp đoạn
thẳng dài 1050 (chiều sâu trong của cái cổng ta muốn dựng).

Tiếp đến, chúng ta vẽ cạnh thứ ba của chân đế cổng. Dùng “cây bút chì” click vào điểm cuối
của đoạn thẳng vừa vẽ, sau đó rê chuột theo đường gióng màu đỏ (song song với trục màu
đỏ). Nhấn giử <Shift> trong khi rê chuột đến điểm mốc ban đầu. Chúng ta sẽ thấy xuất hiện
dòng chử [Constrained on Line from Point], click vào điểm mốc ban đầu. Chúng ta được một
đoạn thẳng song song và có kích thước bằng với đoạn thẳng thứ nhất.

Vẻ tiếp một đoạn thẳng, nối điểm cuối và điểm đầu chúng ta vừa vẽ. Chúng ta được một
hình chử nhật có kích thước 2 cạnh là 10900mm X 1050mm. Và chúng ta thấy phần diện tích
giới hạn bởi bốn đoạn thẳng chúng ta vừa vẽ đã được chuyển qua một màu khác. Như vậy
chúng ta vừa đã tạo ra một đối tượng mới, một diện. Khi chúng ta click chọn vào đối tượng

này, chúng ta sẽ thấy đối tượng này đổi màu, và chúng ta hoàn toàn có thể tác động lên đối
tượng này.

Thực ra, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được kết quả trên bằng một cách nhẹ nhàng hơn
nhiều.
Chúng ta làm quen với công cụ Regtangle
Chúng ta vào Draw\Regtangle hay click chọn vào biểu tượng
Hoặ...
the SketchUp
®
Version 6.0
Học SketchUp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học SketchUp - Người đăng: Trong Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Học SketchUp 9 10 369