Ktl-icon-tai-lieu

Hộii nghị môi trường

Được đăng lên bởi atlastth94-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1760 lần   |   Lượt tải: 1 lần
hào các bạn,

Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) (còn gọi là hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất Rio)
là một trong những nỗ lực lớn nhất của Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia và các tổ chức liên
quan cùng đưa ra những quyết định quan trọng về môi trường tương lai của Trái đất cũng như các vấn đề
phát triển khác. Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức trong 11 ngày (từ 3/6 – 14/06/1992) tại Rio De Janeiro,
Brazil đã thu hút sự tham gia của 178 quốc gia trên thế giới.
Tại hội nghị này, Severn Suzuki – một cô bạn 13 tuổi đến từ Canada, đồng hành với các người bạn của
mình trong tổ chức Trẻ em vì Môi trường, đã mang đến một bài phát biểu khiến cả thế giới phải im lặng.
(DCN đã có bài về cô bạn này.)
Vừa qua, ngày 20/06/2012, tại Brazil, Hội nghị Rio+20 đã tổ chức sau 20 năm thực hiện “Tuyên bố Rio”
(1992 – 2012) với chủ đề “Green Economy: Does it include you?” (Kinh tế Xanh: Có bao gồm bạn không?).
Dưới đây là bài kiến nghị của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển
(UNCED), Rio de Janeiro, Brazil, ngày 5 tháng 6 năm 1992.
Tiếp theo sau đó là bài “Nhận thức về môi trường: Một phần của cuộc sống hàng ngày”, trích từ bài diễn
văn của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong Lễ phong Thánh Tượng Đức Phật và Hội nghị Quốc tế về Trách nhiệm
sinh thái–Cuộc đối thoại với Phật giáo, Bản báo cáo tạm thời, năm 1993: Ngôi nhà Tây Tạng, New Delhi.

Bài diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio, ngày 5 tháng 6, 1992
Tôi vô cùng hạnh phúc và cảm thấy cực kỳ vinh dự khi có mặt cùng với các bạn tại đây. Niềm tin cơ bản của
tôi là mục đích của cuộc đời chúng ta là hạnh phúc, và hạnh phúc phụ thuộc vào nền tảng của chính nó. Tôi
tin rằng nền tảng đầu tiên, hay nguyên nhân của hạnh phúc cũng như sự mãn nguyện, chính là sự phát
triển vật chất lẫn tinh thần.
Vả lại, loài người bất kể khả năng của chúng ta như thế nào, tri thức nào, công nghệ nào, căn bản vẫn là
một sản phẩm của thiên nhiên. Thế cho nên, xét cho cùng, số phận của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào
thiên nhiên.
Tôi nghĩ rằng vào thời xa xưa, khi khả năng của con người bị giới hạn, chúng ta rất có ý thức về tầm quan
trọng của thiên nhiên, và vì lẽ đó, chúng ta tôn trọng thiên nhiên. Rồi một thời khác đến, khi chúng ta phát
triển khoa học và công nghệ; và chúng ta có nhiều khả năng hơn. Bây giờ thỉnh thoảng dường như mọi
người quên đi tầm quan trọng của tự nhiên. Thỉnh thoảng chúng ta nhận được loại niềm tin sai lệch rằng
loài người chúng ta có thể làm chủ được thiên nh...
hào các bạn,
Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) (còn gọi là hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất Rio)
là một trong những nỗ lực lớn nhất của Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia và các tổ chức liên
quan cùng đưa ra những quyết định quan trọng về môi trường tương lai của Trái đất cũng như các vấn đề
phát triển khác. Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức trong 11 ngày (từ 3/6 – 14/06/1992) tại Rio De Janeiro,
Brazil đã thu hút sự tham gia của 178 quốc gia trên thế giới.
Tại hội nghị này, Severn Suzuki – một cô bạn 13 tuổi đến từ Canada, đồng hành với các người bạn của
mình trong tổ chức Trẻ em vì Môi trường, đã mang đến một bài phát biểu khiến cả thế giới phải im lặng.
(DCN đã có bài về cô bạn này.)
Vừa qua, ngày 20/06/2012, tại Brazil, Hội nghị Rio+20 đã tổ chức sau 20 năm thực hiện “Tuyên bố Rio”
(1992 – 2012) với chủ đề “Green Economy: Does it include you?” (Kinh tế Xanh: Có bao gồm bạn không?).
Dưới đây là bài kiến nghị của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển
(UNCED), Rio de Janeiro, Brazil, ngày 5 tháng 6 năm 1992.
Tiếp theo sau đó là bài “Nhận thức về môi trường: Một phần của cuộc sống hàng ngày”, trích từ bài diễn
văn của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong Lễ phong Thánh Tượng Đức Phật và Hội nghị Quốc tế về Trách nhiệm
sinh thái–Cuộc đối thoại với Phật giáo, Bản báo cáo tạm thời, năm 1993: Ngôi nhà Tây Tạng, New Delhi.
Bài diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio, ngày 5 tháng 6, 1992
Tôi vô cùng hạnh phúc và cảm thấy cực kỳ vinh dự khi có mặt cùng với các bạn tại đây. Niềm tin cơ bản của
tôi là mục đích của cuộc đời chúng ta là hạnh phúc, và hạnh phúc phụ thuộc vào nền tảng của chính nó. Tôi
tin rằng nền tảng đầu tiên, hay nguyên nhân của hạnh phúc cũng như sự mãn nguyện, chính là sự phát
triển vật chất lẫn tinh thần.
Vả lại, loài người bất kể khả năng của chúng ta như thế nào, tri thức nào, công nghệ nào, căn bản vẫn là
một sản phẩm của thiên nhiên. Thế cho nên, xét cho cùng, số phận của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào
thiên nhiên.
Tôi nghĩ rằng vào thời xa xưa, khi khả năng của con người bị giới hạn, chúng ta rất có ý thức về tầm quan
trọng của thiên nhiên, và vì lẽ đó, chúng ta tôn trọng thiên nhiên. Rồi một thời khác đến, khi chúng ta phát
triển khoa học và công nghệ; và chúng ta có nhiều khả năng hơn. Bây giờ thỉnh thoảng dường như mọi
người quên đi tầm quan trọng của tự nhiên. Thỉnh thoảng chúng ta nhận được loại niềm tin sai lệch rằng
loài người chúng ta có thể làm chủ được thiên nhiên với sự trợ giúp của công nghệ. Đương nhiên, trong
một số phạm vi hạn chế nào đó, chúng ta có thể có một mức độ làm chủ nhất định. Nhưng với toàn cầu nói
chung thì điều đó là không thể. Cho nên bây giờ đã đến lúc phải nhận thức được tầm quan trọng của thiên
Hộii nghị môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộii nghị môi trường - Người đăng: atlastth94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hộii nghị môi trường 9 10 844