Ktl-icon-tai-lieu

Hợp chất thiên nhiên

Được đăng lên bởi nckcgla
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 2 lần
2

MỤC LỤC
I- MỞ ĐẦU................................................................................................................... 3
II- NỘI DUNG............................................................................................................4
2.1 Giới thiệu sơ lược về cây cam thảo.......................................................................4
2.2 Giới thiệu chung về Saponin..................................................................................4
2.2.1 Định nghĩa và tính chất...........................................................................................4
2.2.2 Công dụng................................................................................................................5

2.4 Chiết xuất Acid Glycyrrhizic (Glycyrrhizin)....................................................5
2.4.1 Chiết xuất Glycyrrhizin............................................................................................5
2.4.1.1 Nguyên tắc.....................................................................................................5
2.4.1.2 Quy trình chiết tách.......................................................................................6
2.4.1.3 Phương pháp phân tích sắc ký lỏng hiệu quả nâng cao (HPLC)...................7

III-KẾT LUẬN...........................................................................................................9
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................10

3

I- MỞ ĐẦU
Trong xu thế Việt Nam giai nhập WTO, ngành dược nước ta có nhiều cơ hội phát
triển và cũng đối mặt với không ít khó khăn. Dược liệu là thế mạnh của ngành công
nghiệp dược nước ta vì vậy đẩy mạnh phát triển dược liệu là một trong những mục tiêu
hang đầu.
Cam thảo là dược liệu truyền thống được sử dụng rộng rãi do có nhiều công dụng,
gần đây y học hiện đại quan tâm đến cam thảo với hoạt tính chống virus và có nhiều triển
vọng trong điều trị HIV với các kết quả nghiên cứu bước đầu tiên glyrryhizic acid chiết
xuất từ rễ cây cam thảo. Vấn đề chiết xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học trong cam
thảo có vai trò quan trọng, cung cấp các hợp chất tinh khiết làm nguyên liệu để tạo ra các
chế phẩm thuốc dùng trong điều trị.
Dưới đây là quá trình chiết tách đơn giản glyrryhizic acid từ cam thảo.

4

II- NỘI DUNG
2.1 Giới thiệu sơ lược về cây cam thảo
 Tên khoa học: Glycyrrhiza glabra thuộc Họ Đậu.
 Mô tả: Cây nhỏ mọc nhiều năm, có một hệ thống rễ

và thân ...
MỤC LỤC
I- MỞ ĐẦU...................................................................................................................3
II- NỘI DUNG............................................................................................................4
2.1 Giới thiệu sơ lược về cây cam thảo.......................................................................4
2.2 Giới thiệu chung về Saponin..................................................................................4
2.2.1 Đnh ngha và tính chất...........................................................................................4
2.2.2 Công dụng................................................................................................................5
2.4 Chiết xuất Acid Glycyrrhizic (Glycyrrhizin)....................................................5
2.4.1 Chiết xuất Glycyrrhizin............................................................................................5
2.4.1.1 Nguyên tc.....................................................................................................5
2.4.1.2 Quy trnh chit tch.......................................................................................6
2.4.1.3 Phương php phân tích sc ký lỏng hiệu quả nâng cao (HPLC)...................7
III-KẾT LUẬN...........................................................................................................9
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................10
Hợp chất thiên nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp chất thiên nhiên - Người đăng: nckcgla
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hợp chất thiên nhiên 9 10 280