Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chỉ dẫn địa lý

Được đăng lên bởi Trưởng Anh
Số trang: 259 trang   |   Lượt xem: 2157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
EXPORT IMPACT FOR GOOD

HƯỚNG DẪN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
KẾT NỐI SẢN PHẨM VÀ XUẤT XỨ SẢN PHẨM
(Sách dịch)

Daniele Giovannucci - Tim Josling - William Kerr - Bernard O’Connor - May T. Yeung

© Trung tâm thương mại Quốc tế 2009
Trung tâm thương mại Quốc tế (ITC) là sự liên kết giữa Tổ chức Thương mại Thế giới và Liên hợp quốc .
Địa chỉ:

ITC,
54-56, rue de Montbrillant,
1202 Geneva, Switzerland

Hòm thư:

ITC,
Palais des Nations,
1211 Geneva 10, Switzerland

Điện thoại: +41-22 730 0111
Fax:

+41-22 733 4439

E-mail:

itcreg@intracen.org

Website:HƯỚNG DẪN CHỈ DẪN
ĐỊA LÝ

KẾT NỐI SẢN PHẨM VÀ
XUẤT XỨ SẢN PHẨM

Geneva 2009

ii

KHÁI NIỆM VỀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯƠNG MẠI
2009

F-09.09
GUI

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (ITC)
Hướng dẫn chỉ dẫn địa lý: Kết nối sản phẩm và xuất xứ sản phẩm
Geneva: ITC, 2009. xix, 207 p.
Nghiên cứu về việc xử lý các chỉ dẫn địa lý (GIs), lưu dữ các trường hợp điển hình nhất rồi rút ra bài học từ các nghiên cứu
thực tiễn trong lĩnh vực này – từ đó khám phá được tiềm năng phát triền cho các quốc gia có mong muốn được sử dụng GIs;
phác thảo các nhân tố tạo nên thành công cho chiến lược GI, đồng thời kiểm định các cơ chế khác nhau hiện có tại quốc gia
nhằm bảo hộ và khuyến khích các sản phẩm và dịch vụ GI mới; trong đó gồm có một bảng chủ giải các thuật ngữ liên quan
và các thư mục.
Các miêu tả: Chỉ dẫn địa lý, Sở hữu trí tuệ, Chứng nhận xuất xứ, Sản phẩm Nông nghiệp, Trường hợp nghiên cứu, Các nước
đang phát triển.

Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha (Những ấn bản riêng biệt)
ITC, Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Thụy Sĩ

Thiết kế và việc trình bày tài liệu trong ấn phẩm này không nhấn mạnh đến bất kỳ quan điểm nào, cho dù Trung tâm
thương mại Quốc tế có phần liên quan đến tình hình pháp luật của bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thành phố hay khu vực
hoặc các nơi thuộc thẩm quyền của quốc gia đó, hay cho dù có liên quan đến việc phân định biên giới, lãnh thổ của bất
kỳ quốc gia nào đó.
Trong ấn phẩm này có đề cập đến tên của các hãng, các sản phẩm thương mại và tên các nhãn hiệu. Điều này không
phải là bất kỳ sự bảo hộ nào của ITC.

Hình ảnh kỹ thuật số trên trang bìa: © Fotolia and Lauréna Arribat
© Trung tâm thương mại Quốc tế 2009

Bảo hộ bản quyền. Không được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống tìm kiếm, không được phép chuyển tải thành bất kỳ hình thức hay bằng
bất kỳ phương tiện như điện, điện tử, băng từ, hóa chất, pho-to hay các phương tiện khác mà chưa được sự cho phép bằng văn bản từ Trung tâm
...
EXPORT IMPACT FOR GOOD
HƯỚNG DẪN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
KẾT NỐI SẢN PHẨM VÀ XUẤT XỨ SẢN PHẨM
(Sách dịch)
Daniele Giovannucci - Tim Josling - William Kerr - Bernard O’Connor - May T. Yeung
Hướng dẫn chỉ dẫn địa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn chỉ dẫn địa lý - Người đăng: Trưởng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
259 Vietnamese
Hướng dẫn chỉ dẫn địa lý 9 10 142