Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm đồ dùng toán lớp 1

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Nhóm tác giả: Giáo viên tổ khối 1
- Đơn vị: Trường Tiểu học Xá Nhè, huyện Tủa Chùa
- Tên đồ dùng: Bộ đồ dùng dạy học toán lớp 1
- Dạy môn: Toán
- Sản phẩm đạt giải nhì cấp tỉnh năm học 2012 - 2013
I. Thông tin chung
Đối với các môn học của bậc Tiểu học, môn toán không những cung cấp cho
học sinh những kiến thức toán học cơ sở mà còn hình thành và phát triển năng
lực tư duy, khái quát, phát triển trí tưởng tượng, khả năng suy luận, diễn đạt
qua đó rèn luyện phương pháp học tập và làm việc khoa học, góp phần hình
thành những đức tính của người lao động mới như tính kiên trì, chính xác, cẩn
thận, vượt khó. ..
Trong chương trình Toán lớp 1 phần số học đòi hỏi học sinh cần đạt được trình
độ về phép đếm đến 100, nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong
một số; biết so sánh các số trong phạm vi 100. Để giúp học sinh đạt được yêu
cầu về kiến thức, kĩ năng giáo viên phải mất nhiều thời gian trong việc viết đi
viết lại thứ tự dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 trong nhiều tiết học. Đặc
biệt với các bài dạy về số có hai chữ số học sinh thường gặp khó khăn khi
đếm, khi so sánh số nên dạy bài sau giáo viên lại phải tái hiện lại các số đã học
tiết trước. Để khắc phục những khó khăn trên, giáo viên tổ khối 1, trường tiểu
học Xá Nhè đã thiết kế và làm đồ dùng dạy học đáp ứng được việc dạy và học
toán 1 của giáo viên và học sinh. Đó là Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 1.
II. Công dụng chức năng của đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm:
- Bộ đồ dùng này được áp dụng dạy hầu hết các bài trong chương trình toán 1
chủ yếu là mạch số học như: Các bài về các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhiều
hơn ít hơn, đếm số, sắp xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại, giúp HS
tìm số liền trước, liền sau, số tròn chục, số có hai chữ số giống nhau, làm các
phép tính cộng trừ trong phạm vi 10, so sánh số, số có một chữ số, trò chơi giải
toán có lời văn ….
III. Quy trình thiết kế đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tự làm.
1. Nguyên tắc cấu tạo
Để bảng sử dụng được nhiều lần trong dạy học toán 1, thiết kế bảng có hai
phần, với các tính năng khác nhau. Phần 1 ý tưởng dựa vào trò chơi “Chiếc
nón kì diệu”. Với các ô chữ có sẵn, úp vào trong bảng, bí mật nhưng không thể
thay đổi được sự sắp xếp ban đầu. Ô chữ nào đã lật sẽ tồn tại đến hết vòng chơi.
Đây là đặc điểm giúp chúng tôi cho ra đời phần 1 của bảng đồ dùng. Sử dụng
dạy các bài toán có mảng kiến thức về số học. Ngoài ra còn dùng mặt bảng này
để tổ chức trò chơi giải ô chữ trong các tiết sinh hoạt tập thể. Phần 2 có thể cài
...
- Nhóm tác giả: Giáo viên tổ khối 1
- Đơn vị: Trường Tiểu học Xá Nhè, huyện Tủa Chùa
- Tên đồ dùng: Bộ đồ dùng dạy học toán lớp 1
- Dạy môn: Toán
- Sản phẩm đạt giải nhì cấp tỉnh năm học 2012 - 2013
I. Thông tin chung
Đối với các môn học của bậc Tiểu học, môn toán không những cung cấp cho
học sinh những kiến thức toán học cơ sở mà còn hình thành và phát triển năng
lực tư duy, khái quát, phát triển trí tưởng tượng, khả năng suy luận, diễn đạt
qua đó rèn luyện phương pháp học tập và làm việc khoa học, góp phần hình
thành những đức tính của người lao động mới như tính kiên trì, chính xác, cẩn
thận, vượt khó. ..
Trong chương trình Toán lớp 1 phần số học đòi hỏi học sinh cần đạt được trình
độ về phép đếm đến 100, nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong
một số; biết so sánh các số trong phạm vi 100. Để giúp học sinh đạt được yêu
cầu về kiến thức, kĩ năng giáo viên phải mất nhiều thời gian trong việc viết đi
viết lại thứ tự dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 trong nhiều tiết học. Đặc
biệt với các bài dạy về số có hai chữ số học sinh thường gặp khó khăn khi
đếm, khi so sánh số nên dạy bài sau giáo viên lại phải tái hiện lại các số đã học
tiết trước. Để khắc phục những khó khăn trên, giáo viên tổ khối 1, trường tiểu
học Xá Nhè đã thiết kế và làm đồ dùng dạy học đáp ứng được việc dạy và học
toán 1 của giáo viên và học sinh. Đó là Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 1.
II. Công dụng chức năng của đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm:
- Bộ đồ dùng này được áp dụng dạy hầu hết các bài trong chương trình toán 1
chủ yếu là mạch số học như: Các bài về các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhiều
hơn ít hơn, đếm số, sắp xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại, giúp HS
tìm số liền trước, liền sau, số tròn chục, số có hai chữ số giống nhau, làm các
phép tính cộng trừ trong phạm vi 10, so sánh số, số có một chữ số, trò chơi giải
toán có lời văn ….
III. Quy trình thiết kế đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tự làm.
1. Nguyên tắc cấu tạo
Để bảng sử dụng được nhiều lần trong dạy học toán 1, thiết kế bảng có hai
phần, với các tính năng khác nhau. Phần 1 ý tưởng dựa vào trò chơi “Chiếc
nón kì diệu”. Với các ô chữ có sẵn, úp vào trong bảng, bí mật nhưng không thể
thay đổi được sự sắp xếp ban đầu. Ô chữ nào đã lật sẽ tồn tại đến hết vòng chơi.
Đây là đặc điểm giúp chúng tôi cho ra đời phần 1 của bảng đồ dùng. Sử dụng
dạy các bài toán có mảng kiến thức về số học. Ngoài ra còn dùng mặt bảng này
để tổ chức trò chơi giải ô chữ trong các tiết sinh hoạt tập thể. Phần 2 có thể cài
các mô hình trực quan để xây dựng bài toán và phép tính.
Bộ đồ dùng được làm bằng những nguyên, vật liệu dễ kiếm dễ tìm, không đòi
hỏi kĩ thuật cao, dễ làm, dễ sử dụng:
Hướng dẫn làm đồ dùng toán lớp 1 - Trang 2
Hướng dẫn làm đồ dùng toán lớp 1 - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn làm đồ dùng toán lớp 1 9 10 732