Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Tích Hợp

Được đăng lên bởi Nguyễn Bảo Khánh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1676 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang bìa 1

Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14)
....................................................
CƠ SỞ DẠY NGHỀ
(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm)
...................................................

SỔ GIÁO ÁN

TÍCH HỢP
Môn học/ Mô-đun : ………………………..
Lớp : …………………Khoá :……………...
Họ và tên giáo viên : ……………………….
Năm học:.......................................................

Mẫu số 7.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.................................................
Tên bài học trước:.....................................................
..............................................................................
Thực hiện từ ngày........ đến ngày ...........

TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................
Trang bìa 1 Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14)
....................................................
CƠ SỞ DẠY NGHỀ
(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm)
...................................................
SỔ GIÁO ÁN
TÍCH HỢP
Môn học/ Mô-đun : ………………………..
Lớp : …………………Khoá :……………...
Họ và tên giáo viên : ……………………….
Năm học:.......................................................
Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Tích Hợp - Trang 2
Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Tích Hợp - Người đăng: Nguyễn Bảo Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Tích Hợp 9 10 704