Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN TÍNH SOROBAN

Được đăng lên bởi Tuong Tran
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 861 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN TÍNH SOROBAN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BÀN TÍNH SOROBAN

Dưới đây là cách sử dụng chiếc bàn tính Soroban của Nhật
Bản (loại bàn tính có cấu tạo 1 hạt ở hàng trên và 4 hạt ở
hàng dưới). Tôi yêu Soroban Nhật Bản vì đó là loại hình
bàn tính mà tôi thường dùng. Việc sưu tầm bàn tính đã trở
thành niềm đam mê của tôi. Nhiều cái được làm thủ công
rất cẩn thận và nhìn thật đẹp mắt, đặc biệt là những cái đã
có từ lâu đời.
Một vài chiếc trong bộ sưu tập của tôi có cả chữ ký của
người đã làm ra nó. Có vẻ như họ rất trân trọng sản phẩm
thủ công này. Tôi yêu cái cách họ sáng tạo và cảm nhận về
những chiếc bàn tính ấy.
CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC BÀN TÍNH TIẾN MINH
bantinh.vn – noithat888.com 0904718133 - 0986550236

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN TÍNH SOROBAN

Người Trung Quốc có phiên bản bàn tính riêng của họ với
cấu tạo 2 hạt ở hàng trên và 5 hạt ở hàng dưới, gọi là
Suanpan. Soroban và Suanpan chỉ khác nhau một chút về
cấu tạo, còn cách sử dụng và lợi ích mà chúng mang lại thì
hầu như là giống nhau.
Bàn tính Soroban (Nhật Bản)
Hàng trên: 1 hạt tương
đương 5 đơn vị
Xà giữa
Hàng dưới 4 hạt, mỗi hạt
tương đương 1 đơn vị

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Hàng thập phân
Hàng đơn vị
Hàng chục
Hàng trăm
Hàng nghìn
Hàng triệu

(Hình.1)

Bàn tính Soroban được cấu tạo bởi khung và các cột dọc
gồm các hạt có thể di chuyển lên xuống trên đó. Chia bàn
CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC BÀN TÍNH TIẾN MINH
bantinh.vn – noithat888.com 0904718133 - 0986550236

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN TÍNH SOROBAN

tính thành hai phần trên và dưới là một thanh ngang gọi là
xà giữa.
Hạt bàn tính
Chiếc bàn tính Soroban hiện đại có 1 hạt nằm phía trên xà
giữa và 4 hạt nằm dưới xà giữa. Hạt phía trên có giá trị là 5
(đơn vị, chục, trăm, nghìn, vv…). Mỗi hạt phía dưới có giá
trị là 1 (đơn vị, chục, trăm, nghìn, vv…)
Dọc theo chiều dài của xà giữa, bạn có thể nhận thấy cứ
cách 3 cột thì lại có 1 dấu chấm. Dấu chấm đó được gọi là
điểm đơn vị. Bạn có thể bắt đầu phép tính với bất kỳ cột
nào có điểm đơn vị ở trên. Các dấu chấm ấy cũng có chức
năng như dấu phân chia hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỉ,
…Ví dụ như trong ảnh 1, nếu coi cột I là cột đơn vị, thì cột
F sẽ là hàng nghìn và cột C sẽ là hàng triệu.
Thiết lập số trên bàn tính Soroban
Chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ để thiết lập số trên bàn tính.
Ngón cái đẩy các hạt phía dưới tiến về phía xà giữa. Ngón
trỏ làm tất cả những phần việc còn lại như gạt hạt phía trên
xuống phía xà giữa, đẩy hạt đó về vị trí cũ hoặc gạt các hạt
phía dưới về vị trí ban đầu.

CÔNG TY ...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN TÍNH SOROBAN
CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC BÀN TÍNH TIẾN MINH
bantinh.vn – noithat888.com
0904718133 - 0986550236
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BÀN TÍNH SOROBAN
Dưới đây cách sử dụng chiếc bàn tính Soroban của Nhật
Bản (loại bàn nh cấu tạo 1 hạt hàng trên 4 hạt
hàng dưới). Tôi yêu Soroban Nhật Bản đó loại hình
bàn tính tôi thường dùng. Việc sưu tầm bàn tính đã trở
thành niềm đam của tôi. Nhiều cái được làm thủ công
rất cẩn thận nhìn thật đẹp mắt, đặc biệt những cái đã
có từ lâu đời.
Một vài chiếc trong bộ sưu tập của tôi cả chữ của
người đã làm ra nó. vẻ như họ rất trân trọng sản phẩm
thủ công này. Tôi yêu cái cách họ sáng tạo cảm nhận về
những chiếc bàn tính ấy.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN TÍNH SOROBAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN TÍNH SOROBAN - Người đăng: Tuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN TÍNH SOROBAN 9 10 274