Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng ICPOES 7000DV

Được đăng lên bởi Tung Ba Vanh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH
MÁY QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ
MODEL 7000DV
VỚI PHẦN MỀM WINLAB32
CỦA HÃNG PERKIN ELMER

HÀ NỘI - 2011

NỘI DUNG
Cơ sở lý thuyết...................................................................................................... 3
Detector.............................................................................................................. 3
Phần mềm xử lý số liệu ...................................................................................... 4
Quy trình bật tắt máy và bảo trì hệ thống .......................................................... 4
Bật máy (khởi động nguội)................................................................................. 4
Tắt máy (Shutdown)........................................................................................... 4
Tắt máy để khởi động nhanh (Standby) .............................................................. 5
Các lưu ý khi sử dụng máy ................................................................................. 5
Hướng dẫn sử dụng phần mềm AAWinLab....................................................... 5
Xây dựng phương pháp ...................................................................................... 5

Cơ sở lý thuyết
Quang phổ phát xạ nguyên tử dựa trên khả năng của các nguyên tử ở trạng thái hơi phát xạ ánh
sáng có bước sóng đặc trưng với từng nguyên tố

Hình 1. Hệ thống quang phổ phát xạ nguyên tử

Như vậy một hệ thống phát xạ nguyên tử phải yêu cầu tối thiểu có đầy đủ các bộ phận trên.

Detector
Các detector Segmented-array Charge-coupled Device được thiết kế đặc trưng ứng dụng bao
gồm 235 mảng nhỏ có thể xác định vị trí bao trùm khoảng 6000 bước sóng trên một nền silicon
13x19 mm.
Độ nhiễu kết quả đọc được đặc trưng khoảng 13 electrons RMS; cường độ dũng tối nhỏ hơn
100 electrons/điểm ảnh/ giây; và tốc độ đọc kết quả là 50 micro giây/ điểm ảnh
Bộ phát cao tần:
-

Bộ phát RF bằng bỏn dẫn, tự hành, tần số 40 MHz

-

Công suất có thể điều chỉnh từ 750 đến 1500 watts, với bước 1 watt.

ra

Hiệu suất năng lượng cao hơn 81% với độ dao động < 0,1% với độ ổn định năng lượng đầu

Khí cắt đuôi lạnh:
Dũng khụng khớ nộn dựng cắt đuôi lạnh (18-25 L/phút) được sử dụng để loại bỏ đuôi khỏi
đường quang, làm giảm nhiễu và mở rộng dải động học

Phần mềm xử lý số liệu
Chi tiết phần này sẽ được đề cập trong phần hướng dẫn vận hành máy.

Quy trình bật tắt máy và bảo trì hệ thống
Bật máy (khởi động nguội)
-

Kiểm tra điện...
CÔNG TY C PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH
MÁY QUANG PHỔ PHÁT XNGUYÊN T
MODEL 7000DV
VỚI PHẦN MỀM WINLAB32
CỦA HÃNG PERKIN ELMER
HÀ NI - 2011
Hướng dẫn sử dụng ICPOES 7000DV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng ICPOES 7000DV - Người đăng: Tung Ba Vanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng ICPOES 7000DV 9 10 609