Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Graph

Được đăng lên bởi Trần Hoàng
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3096 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUYÊN ĐỀ

SỬ DỤNG PHÀN MỀM GRAPH
TRONG GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG Ở MÔN TOÁN THPT
I. Một số chức năng hay dùng của phần mềm:
1. Vẽ đồ thị các hàm số:
1.1 Hàm số đa thức
1.2 Hàm phân thức
1.3 Hàm tham số
1.4 Một số hàm số khác ( chú ý tạọ ghi chú cho đồ thị)
2. Tiếp tuyến của đường cong:
3. Tìm CĐ, CT, GT HS tại một điểm, giao điểm của ĐTHS và ox,giao điểm của hai đường cong.
4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi ĐTHS y=f(x) và các đường x=a,x=b
5. Biểu diễn miền phẳng:
5.1 Miền phẳng là miền nghiệm của BPT, hệ BPT bậc nhất hai ẩn
5.2 Miền phẳng giới hạn bởi các đường cong
5.3 Miền phẳng giới hạn bởi một PT, BPT hai biến.
II. Sử dụng phần mềm trong một số bài toán:
1. Biện luận nghiệm của pt bằng đồ thị
2. Tìm đk để hàm số liên tục tại một điểm
3. Điểm cố định của họ đường cong
4. Bài toán tối ưu ( GTLN,GTNN của một hàm f(x,y) trên miền đa giác)
5. Tịnh tiến Parabol

1

A.GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM VÀ CÁCH CÀI ĐẶT
a) Giới thiệu về Graph 4.3

- Graph là phần mềm miễn phí, giúp các bạn vẽ đồ thị của nhiều loại hàm số và minh họa kết quả
của nhiều bài toán liên quan đến hàm số như: Vẽ tiếp tuyến, tô một miền hình phẳng, tính diện tích
hình phẳng, minh họa miền nghiệm của bất phương trình hai ẩn.
- Với phiên bản mới Graph 4.3 bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ Vietnamese để có giao diện tiếng Việt.
- Graph có khả năng vẽ đồ thị với các dạng phương trình y = f(x); phương trình tham số x = x(t), y =
y(t) và phương trình trong hệ tọa độ cực r = f(t). Graph còn giúp bạn vẽ đồ thị của các hàm số lượng
giác với đơn vị thể hiện trên trục hoành là “bội” của . Ngoài các hàm có sẵn đã được định nghĩa
khi lập trình, bạn còn có thể tạo các hàm riêng cho mình để tiện cho việc sử dụng lần sau.
- Graph có khả năng xuất các hình ra dạng ảnh *.bmp, *.jpg…, đối với các hàm có chứa tham số,
bạn có thể xem hiệu ứng hoạt hình khi tham số thay đổi tự động, bạn có thể xuất hiệu ứng của hình
ra các video *.avi để sử dụng độc lập. Đặc biệt bạn có thể nhúng một hình thiết kế bằng Graph vào
một slide của PowerPoint, chỉnh sửa ngay trong đó.
- Graph 4.3 có kích thước rất nhỏ gọn 3,06MB, tương thích với Windows 98, Windows ME,
Windows 2000 và Windows XP. Bạn có thể download tại địa chỉ  (hoặc tìm
trên google với từ khóa Graph 4.3)
b) Cài đặt: giới thiệu trực tiếp
c) Lựa chọn tiếng việt:
Khi cài đặt, mặc dù có mục lựa chọn ngôn ngữ, nhưng không có lựa chọn cho tiếng Việt, bạn hãy
chọn tiếng Anh (English). Cài đặt xong, bạn khởi động Graph, lúc này Graph có giao diện như hìn...
CHUYÊN ĐỀ
SỬ DỤNG PHÀN MỀM GRAPH
TRONG GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG Ở MÔN TOÁN THPT
I. Một số chức năng hay dùng của phần mềm:
1. Vẽ đồ thị các hàm số:
1.1 Hàm số đa thức
1.2 Hàm phân thức
1.3 Hàm tham số
1.4 Một số hàm số khác ( chú ý tạọ ghi chú cho đồ thị)
2. Tiếp tuyến của đường cong:
3. Tìm CĐ, CT, GT HS tại một điểm, giao điểm của ĐTHS và ox,giao điểm của hai đường cong.
4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi ĐTHS y=f(x) và các đường x=a,x=b
5. Biểu diễn miền phẳng:
5.1 Miền phẳng là miền nghiệm của BPT, hệ BPT bậc nhất hai ẩn
5.2 Miền phẳng giới hạn bởi các đường cong
5.3 Miền phẳng giới hạn bởi một PT, BPT hai biến.
II. Sử dụng phần mềm trong một số bài toán:
1. Biện luận nghiệm của pt bằng đồ thị
2. Tìm đk để hàm số liên tục tại một điểm
3. Điểm cố định của họ đường cong
4. Bài toán tối ưu ( GTLN,GTNN của một hàm f(x,y) trên miền đa giác)
5. Tịnh tiến Parabol
1
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Graph - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Graph - Người đăng: Trần Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Graph 9 10 161