Ktl-icon-tai-lieu

Hữu cơ thực nghiệm

Được đăng lên bởi ranmaloc94
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1457 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phụ lục 1 - Tổng hợp dibenzylideneacetone
GIỚI THIỆU
Dibenzylideneacetone hay còn được biết với tên thương mại là dibenzalacetone (DBA) là một hợp chất
hữu cơ tổng hợp.
CTPT: C17H14O, tên IUPAC: 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
Nhiệt độ nóng chảy: 107-113 oC (đồng phân trans, trans)
Dibenzalacetone là chất rắn màu vàng nhạt không tan trong nước, tan tốt trong n-hexane, toluene,
benzene và tan vừa phải trong C2H5OH, CH3COOC2H5...

Hình 1. Công thức cấu tạo của dibenzylideneacetone (hay dibenzalacetone – DBA).
Với công thức cấu tạo đặc biệt (hình 1), DBA có khả năng hấp thụ tia UV và bảo vệ da khỏi tác hại của
ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, DBA không gây kích ứng cho da. Do đó, DBA được sử dụng phổ biến trong các
sản phẩm chống nắng. Ngoài ra, DBA còn được biết đến như một ligand quan trọng trong lĩnh vực hóa học
cơ kim.
Trong quy mô công nghiệp cũng như phòng thí nghiệm, DBA thường được tổng hợp bằng phản ứng
ngưng tụ Claisen-Schmidt giữa benzaldehyde và acetone, với xúc tác là dung dịch NaOH
(hình 2).

Hình 2. Phản ứng ngưng tụ Aldol giữa benzaldehyde và acetone trong dung dịch NaOH
DBA tạo thành chứa trên 90% đồng phân dạng trans, trans. Bên cạnh phản ứng chính nói trên, còn có 1 số
phản ứng phụ cạnh tranh bao gồm: phản ứng ngưng tụ Aldol của acetone, phản ứng Cannizarro của
benzaldehyde hay chỉ có monobenzalacetone được hình thành …

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM
Dụng cụ và hóa chất
Hóa chất
Acetone
Benzaldehyde
NaOH rắn
Ethanol

1 Pipet 5 ml
1 Erlen 150 ml
1 Ống đong 50 ml
1 Bếp từ + Cá từ

Dụng cụ
1 Erlen 250 ml
1 Becher 50 ml
1 Phễu lọc Buchner
1 Becher 250 ml
1 Bình lọc chân không
1 Đũa khuấy
Giấy lọc
1 Nhiệt kế
1 Bể điều nhiệt

Quy trình thí nghiệm
-

Hòa tan 3.5 g NaOH trong erlen (loại 250 ml) với 35 ml nước và 28 ml ethanol. Khuấy đều và ổn

định nhiệt độ trong khoảng 20oC đến 25oC.
- Trộn 3.6 ml (0.035 mol) benzaldehyde và 1.3 ml (0.0175 mol) acetone trong becher 50 ml, lắc nhẹ
cho tan hết. Cho một nửa hỗn hợp này vào dung dịch NaOH. Khuấy đều và ổn định nhiệt độ trong khoảng
20oC đến 25oC. Sau 15 phút phản ứng, cho tiếp phần còn lại vào erlen (tráng lại becher với khoảng
5 ml cồn) và tiếp tục để phản ứng xảy ra thêm 30 phút (vẫn trong khoảng nhiệt độ trên).
- Làm lạnh erlen trong bể đá trong khoảng 15 phút rồi lọc dưới áp suất thấp (1 lớp giấy lọc). Phân tán
lại sản phẩm vào 200 ml nước, khuấy kỹ rồi lọc dưới áp suất thấp (1 lớp giấy lọc), rửa sản phẩm thô bằng
nước.
- Cho DBA thô vào erlen (loại 150 ml), thêm khoảng 20 ml cồn (ở nhiệt độ sôi) rồi đặt lên...
Phụ lục 1 - Tổng hợp dibenzylideneacetone
GIỚI THIỆU
Dibenzylideneacetone hay còn được biết với tên thương mại dibenzalacetone (DBA) một hợp chất
hữu cơ tổng hợp.
CTPT: C
17
H
14
O, tên IUPAC: 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
Nhiệt độ nóng chảy: 107-113
o
C (đồng phân trans, trans)
Dibenzalacetone chất rắn màu vàng nhạt không tan trong nước, tan tốt trong n-hexane, toluene,
benzene và tan vừa phải trong C
2
H
5
OH, CH
3
COOC
2
H
5
...
Hình 1. Công thức cấu tạo của dibenzylideneacetone (hay dibenzalacetone – DBA).
Với công thức cấu tạo đặc biệt (hình 1), DBA khả năng hấp thụ tia UV bảo vệ da khỏi tác hại của
ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, DBA không gây kích ứng cho da. Do đó, DBA được sử dụng phổ biến trong các
sản phẩm chống nắng. Ngoài ra, DBA còn được biết đến như một ligand quan trọng trong lĩnh vực hóa học
cơ kim.
Trong quy mô công nghiệp cũng n phòng thí nghiệm, DBA thường được tổng hợp bằng phản ứng
ngưng tụ Claisen-Schmidt giữa benzaldehyde và acetone, với xúc tác là dung dịch NaOH
(hình 2).
Hình 2. Phản ứng ngưng tụ Aldol giữa benzaldehyde và acetone trong dung dịch NaOH
DBA tạo thành chứa trên 90% đồng phân dạng trans, trans. Bên cạnh phản ứng chính nói trên, còn có 1 số
phản ứng phụ cạnh tranh bao gồm: phản ứng ngưng tụ Aldol của acetone, phản ứng Cannizarro của
benzaldehyde hay chỉ có monobenzalacetone được hình thành …
Hữu cơ thực nghiệm - Trang 2
Hữu cơ thực nghiệm - Người đăng: ranmaloc94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hữu cơ thực nghiệm 9 10 255