Ktl-icon-tai-lieu

Hysys trong công nghệ hóa dầu

Được đăng lên bởi Quang Thank
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hysys trong mô phỏng
Công nghệ hóa học

LỜI GIỚI THIỆU
Hiện nay trong lĩnh vực công nghệ hoá học có rất nhiều phần mềm mô phỏng
của các công ty phần mềm đã được phát triển và sử dụng rộng rãi trong tính toán
công nghệ, như: PRO/II, Dynsim (Simsci); HYSIM, HYSYS, HTFS, STX/ACX,
BDK (AspenTech); PROSIM, TSWEET (Bryan Research & Engineering); Design II
(Winsim); IDEAS Simulation; Simulator 42…, trong đó phổ biến nhất là PRO II,
Dynsim (Simsci) và HYSYS (AspenTech).
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hoá học trong thế kỷ 21, đòi hỏi mỗi
kỹ sư công nghệ cần phải hiểu và sử dụng thành thạo ít nhất một trong số các phần
mềm mô phỏng phổ biến trên.
HYSYS có cơ sở nhiệt động học rất vững chắc và đầy đủ, khả năng thiết kế
linh hoạt, cùng với mức độ chính xác và tính thiết thực của các hệ nhiệt động cho
phép thực hiện các mô hình tính toán rất gần với thực tế công nghệ.
HYSYS là công cụ mô phỏng công nghệ rất mạnh phục vụ cho nghiên cứu
tính toán thiết kế công nghệ của các kỹ sư trên cơ sở hiểu biết về các quá trình công
nghệ hoá học. HYSYS đáp ứng các yêu cầu công nghệ nền tảng cơ bản cho mô hình
hoá và mô phỏng các quá trình công nghệ từ khai thác tới chế biến trong các nhà
máy xử lý khí và nhà máy làm lạnh sâu, cho đến các quá trình công nghệ lọc h oá dầu
và công nghệ hoá học.
HYSYS rất mạnh trong mô phỏng tĩnh. Ở mức độ cơ bản, việc hiểu biết và
lựa chọn đúng các công cụ mô phỏng và các cấu tử cần thiết, cho phép mô hình hoá
và mô phỏng các quá trình công nghệ một cách phù hợp và tin cậy. Điều quan trọng
nhất là phải hiểu biết sâu sắc quá trình công nghệ trước khi bắt đầu thực hiện mô
phỏng, bởi vì HYSYS chỉ là công cụ phục vụ cho mô phỏng tính toán công nghệ, nó
không thể suy nghĩ thay cho các kỹ sư.
HYSYS được chú trọng thiết kế đặc biệt cho một số điểm trọng yếu nhằm hỗ
trợ các kỹ sư thực hiện mô phỏng hiệu quả. Khả năng ứng dụng và sử dụng hiệu quả
là hai tính năng vượt trội của HYSYS, đã và đang tiếp tục được phát triển.
HYSYS là chương trình mô phỏng công nghệ hóa học đang được sử dụng
rộng rãi trong các trường đại học công nghệ. Quyển sách này sẽ giới thiệu cho sinh
viên lần đầu tiên sử dụng HYSYS và có ít hoặc chưa có kinh nghiệm mô phỏng trên
máy tính, và c ng là giáo trình dành cho sinh viên năm thứ ba của các trường đại

3

học công nghệ, đ ng thời quyển sách có thể sử dụng như một chỉ d n cho các khóa
học cao hơn trong công nghệ hóa học, khi đó HYSYS như một công cụ mô phỏng để
giải quyết các vấn đề công nghệ. Hơn nữa có thể sử dụng quyển sách này ...
Hysys trong mô phng
Công ngh hóa hc
Hysys trong công nghệ hóa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hysys trong công nghệ hóa dầu - Người đăng: Quang Thank
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Hysys trong công nghệ hóa dầu 9 10 924