Ktl-icon-tai-lieu

Introduction to General Microbiology

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu về
Vi sinh vật học

Mục tiêu bài giảng




Giới thiệu
Lược sử về vi sinh vật
Phân loại

Tài liệu tham khảo
 Nguyễn Đức Lượng. Công nghệ vi sinh vật tập 1, 2.
Đại học Bách khoa 1996
 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn
Ty. Vi sinh vật học. Nxb Giáo dục 2001
 Tortora, Funke & Case. Microbiology: An
introduction. Addison Wesly, Longman, Inc., 1998
 Prescott, Lansing. Prescott-Harley- Klein:
Microbiology 5th edition. The McGraw-Hill
Companies, 2002
 Madigan M. T, Martinko J. M . Brock biology of
microorganisms. Pearson 2006

1. Giới thiệu
 Mikros: nhỏ bé
 Bios: sự sống
 Microbiology: nghiên cứu cấu tạo và
hoạt động sống của vi sinh vật

Vi sinh vật là gì?
 Không thể nhìn thấy bằng mắt thường
 Nhỏ hơn 0.1 mm

Vi sinh vật bao gồm
 Virus:
 Prokaryote:
 Vi khuẩn (bacteria)
 Cổ khuẩn (archaebacteria)
 Eukaryote:
 Vi nấm (nấm men và nấm mốc)
 Động vật nguyên sinh (protozoa)
 Vi tảo (microscopic algae)

Virus
 Không có cấu trúc tế
bào (acellular)
 Chứa DNA hoặc
RNA
 Vỏ protein
 Màng bao
 Nhân lên trong tế
bào sống

Vi khuẩn
Nhân giả
Thành có chứa
peptidoglycan
 Nhị phân
 Nguồn năng lượng:
chất hữu cơ, vô cơ
hay tự quang hợp



Cổ khuẩn
 Nhân giả
 Không có chứa
peptidoglycan
 Sống trong điều kiện
môi trường khắc
nghiệt
 Bao gồm 4 nhóm:
sinh methan, chịu
nhiệt, chịu mặn, chịu
acid

Vi nấm
 Nhân thật
 Thành chitin
 Sử dụng chất hữu cơ
làm nguồn năng lượng
 Nấm mốc: đa bào, có
sợi nấm
 Nấm men: đơn bào

Vi tảo
 Nhân thật
 Thành cellulose
 Quang hợp thu năng
lượng
 Sinh oxygen và các
chất hữu cơ
 Chuyển hóa đa dạng

Protozoa
 Nhân thật
 Hấp thu hoặc tiêu hóa
chất hữu cơ
 Có thể di động nhờ
chân giả, lông mao
hặc tiêm mao

Lợi ích
Trong nông nghiệp
 Chuyển hóa C, N, S
thành dạng cây trồng
có thể sử dụng được
 Lên men thức ăn gia
súc

Lợi ích
Trong thực phẩm
 Lên men: cheese, bia, rượu
 Phụ gia: bột ngọt, citric acid, men

Lợi ích
Môi trường/năng lượng
 Năng lượng sinh học
 Cải thiện môi trường
 Công nghiệp mỏ

Lợi ích
Trong công nghệ sinh học
 GMO
 Dược phẩm: insulin, protein
 Liệu pháp gene

Có hại
 Gây bệnh
 Chẩn đoán bệnh, vaccine ngừa bệnh
 Gây ngộ độc thực phẩm

2. Lịch sử phát triển
2 mốc quan trọng
 Tranh cãi về thuyết tự sinh
 Phát minh ra kính hiển vi

Những người tiên phong


Robert Hooke, UK (1665)
Đưa ra thuyết tế bào: tất cả vi sinh vật sống
đều cấu tạo bởi tế bào
 Quan sát các sinh vật nhỏ bằng kính hiển vi




Thuyết tự sinh




Vài dạng sinh vật sống...
Giới thiệu về
Vi sinh vật học
Introduction to General Microbiology - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Introduction to General Microbiology - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Introduction to General Microbiology 9 10 346