Ktl-icon-tai-lieu

JIRA

Được đăng lên bởi Võ Tấn Tài
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4731 lần   |   Lượt tải: 24 lần
JIRA là một ứng dụng theo dõi và quản lý lỗi, vấn đề và
dự án, được phát triển để làm quy trình này trở nên dễ
dàng hơn cho mọi tổ chức…..

Hướng dẫn sử dụng

WRITER
PHẠM THỊ LINH
VERSION
1.0

TITLE
DỰ ÁN FTL-TRAINING
JIRA

RELEASE DATE
02/05/2014

1. Tổng quan:
Theo dõi và quản lý vấn đề và lỗi phát sinh trong quá trình của một dự án là một công việc tối
quan trọng, nhưng rất ít các dự án được quản lý một cách hiệu quả. JIRA là một ứng dụng theo dõi và quản
lý lỗi, vấn đề và dự án, được phát triển để làm quy trình này trở nên dễ dàng hơn cho mọi tổ chức. JIRA đã
được thiết kế với trọng tâm vào kết quả công việc, có thể sử dụng ngay và linh hoạt khi sử dụng.

a.

Các tính năng chính:

- Quản lý lỗi, tính năng, công việc, những cải tiến hoặc bất kỳ vấn đề gì;
- Giao diện người sử dụng mạnh mẽ và rõ ràng giúp sử dụng dễ dàng cho cả người dùng là kỹ thuật
hay nghiệp vụ;
- Tương thích những quy trình nghiệp vụ theo các luồng công việc (workflow) thông thường;
- Theo dõi các tệp gắn, những thay đổi, các cấu phần và các phiên bản;
- Tìm kiếm toàn văn và công cụ lọc mạnh mẽ (có thể tùy biến, lưu và ký xác nhận);
- Bảng phân tích đồ họa có thể tùy biến và các số liệu thống kê thời gian thực;
- Cấp phép và bảo mật;
- Dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác (như email, RSS, Excel, XML và quản lý
nguồn);
- Những tùy chọn nhắc việc có thể cấu hình một cách dễ dàng;
- Có thể chạy trên hầu hết các nền tảng phần cứng, hệ điều hành và cơ sở dữ liệu;
- Dịch vụ Web cho phép kiểm soát hệ thống (SOAP, XML-RPC và giao diện REST);
- Và nhiều hơn nữa...

b.

Đối tượng sử dụng:

-

Giám đốc cần cập nhật tình trạng dự án.
Lập trình viên cần tác nghiệp, cập nhật và xử lý lỗi.
Phân tích nghiệp vụ cần theo dõi nghiệp vụ của mình.
Help desk cần theo dõi suốt quá trình hoàn thành.
Kiểm thử cần khả năng để nêu lên vấn đề một cách nhanh nhất, trong khi giảm thiểu được lỗi lặp
lại.
- Quản trị dự án cần có thể đánh giá được mức độ quan trọng của vấn đề và phân bổ thực hiện.
- JIRA không chỉ đưa ra một hệ thống cấp phép mở rộng và luồng công việc có thể tùy biến, mà còn
đưa ra khả năng cho mỗi người dùng tự cấu hình Bảng phân tích đồ họa (Dashboard) theo nhu cầuđặt mọi thông tin họ cần hoàn toàn ngay tức thời.

2. Ứng dụng JIRA trong công việc
a.

Tạo Issue:

Chọn menu Issues→ Create Issue( hoặc dùng các phím tắt) như hình:

2/12

WRITER
PHẠM THỊ LINH
VERSION
1.0

TITLE
DỰ ÁN FTL-TRAINING
JIRA

RELEASE DATE
02/05/2014

Chọn các thông tin:
Project: Tên dự án
Issue Type: Loại issu...
JIRA là một ứng dụng theo dõi và quản lý lỗi, vấn đề và
dự án, được phát triển để làm quy trình này trở nên dễ
dàng hơn cho mọi tổ chức…..
Hướng dẫn sử dụng
JIRA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JIRA - Người đăng: Võ Tấn Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
JIRA 9 10 598