Ktl-icon-tai-lieu

K. pneumoniae đề kháng kháng sinh carbapenem tại Việt Nam

Được đăng lên bởi Phuong Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA GEN MÃ HÓA CARBAPENEMASE KPC-2
Ở KLEBSIELLA PNEUMONIEA KHÁNG KHÁNG SINH CARBAPENEM
PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM
Trần Nhật Phương1,3, Phạm Hùng Vân1,2, Trần Linh Thước3
1

Công ty CNSH Nam Khoa; 2 Khoa Vi Sinh, Đại học Y Dược TP. HCM; 3Phòng thí nghiệm Công nghệ
Sinh học phân tử, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Y Học Thực Hành, Bộ Y Tế, số 781-2011, trang 58 – 62.
TÓM TẮT
Mở đầu: Sự đề kháng carbapenem ở Klebsiella pneumoniae là một vấn đề được quan tâm
trong lâm sàng. Hiện tại, chủng này đã hình thành một cơ chế kháng mới và đã gây ra nhiều
đợt dịch bệnh ở nhiều quốc gia trên thế giới được gọi là Klebsiella Pneumoniae
Carbapenemase (KPC). Hiện tượng này chưa được ghi nhận tại Việt Nam.
Mục tiêu: Khảo sát cơ chế phân tử của sự đề kháng carbapenem do enzyme KPC ở K.
pneumoniae phân lập tại Việt Nam.
Phương pháp: 21 chủng đã phân lập từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2011 được định danh, thực
hiện kháng sinh đồ, xác định nồng độ ức chế tối thiểu, xác định gen mã hóa cho enzyme KPC
bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự gen này.
Kết quả: 10 trong số 21 chủng K. pneumoniae kháng carbapenem ở nhiều mức độ khác nhau
cho kết quả carbapenemase dương tính. 8 trong số 10 chủng này có mang gen bla-KPC và đều
là KPC-2.
Kết luận: Lần đầu tiên phân lập được các chủng K. pneumoniae kháng carbapenem thông
qua cơ chế tiết men carbapenemase KPC-2 tại Việt Nam.
Từ khóa: Klebsiella pneumoniae, kháng carbapenem, -lactamase phổ rộng, KPC.
ABSTRACT

DETECTION OF CLASS A CARBAPENEMASE KPC-2 ENCODING GENE
AMONG CARBAPENEM-RESISTANT KLEBSIELLA PNEUMONIAE
ISOLATES IN VIETNAM

Trần Nhật Phương1,3, Phạm Hùng vân1,2, Trần Linh Thước3
Journal of Practical Medicine, VN Ministry of Health, Vol. 781 – 2011, 58 – 62.
Carbapenem resistance in Klebsiella pneumoniae is a major concern in clinical. Recently,
these bacteria create a new resistant mechanism to carbapenem, Klebsiella Pneumoniae
Carbapenemase (KPC). This class A carbapenemase was the main cause of many epidemics
in the world. It is still the hidden risk in Vietnam.
To identify the molecular mechanisms of carbapenem resistance, 21 K. pneumoniae isolates
having multidrug resistance were tested for their antimicrobial susceptibility and KPC
phenotype. The existence of bla-KPC genes in these isolates were checked by PCR and
amplified genes were sequenced and analyzed. 10 among 21 multidrug-resistant K.
pneumoniae isolates showed positive for carbapenemase, 8 among them were carrying KPC-2...
1
XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA GEN MÃ HÓA CARBAPENEMASE KPC-2
KLEBSIELLA PNEUMONIEA KHÁNG KHÁNG SINH CARBAPENEM
PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM
Trần Nhật Phương
1,3
, Phạm Hùng Vân
1,2
, Trần Linh Thước
3
1
Công ty CNSH Nam Khoa;
2
Khoa Vi Sinh, Đại học Y Dược TP. HCM;
3
Phòng thí nghiệm Công nghệ
Sinh học phân tử, Trường Đại học Khoa học T nhiên, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Tạp chí Y Học Thực Hành, Bộ Y Tế, số 781-2011, trang 58 – 62.
TÓM TẮT
Mở đầu: Sự đề kháng carbapenem Klebsiella pneumoniae một vấn đề được quan tâm
trong lâm sàng. Hiện tại, chủng này đã hình thành một cơ chế kháng mới đã gây ra nhiều
đợt dịch bệnh nhiều quốc gia trên thế giới được gọi Klebsiella Pneumoniae
Carbapenemase (KPC). Hiện tượng này chưa được ghi nhận tại Việt Nam.
Mục tiêu: Khảo sát chế phân tử của s đề kháng carbapenem do enzyme KPC K.
pneumoniae phân lập tại Việt Nam.
Phương pháp: 21 chủng đã phân lập từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2011 được định danh, thực
hiện kháng sinh đồ, xác định nồng độ ức chế tối thiểu, xác định gen mã hóa cho enzyme KPC
bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự gen này.
Kết quả: 10 trong số 21 chủng K. pneumoniae kháng carbapenem nhiều mức đ khác nhau
cho kết quả carbapenemase dương tính. 8 trong số 10 chủng này mang gen bla
-KPC
đều
là KPC-2.
Kết luận: Lần đầu tiên phân lập được các chủng K. pneumoniae kháng carbapenem thông
qua cơ chế tiết men carbapenemase KPC-2 tại Việt Nam.
Từ khóa: Klebsiella pneumoniae, kháng carbapenem,
-lactamase phổ rộng, KPC.
ABSTRACT
DETECTION OF CLASS A CARBAPENEMASE KPC-2 ENCODING GENE
AMONG CARBAPENEM-RESISTANT KLEBSIELLA PNEUMONIAE
ISOLATES IN VIETNAM
Trần Nhật Phương
1,3
, Phạm Hùng vân
1,2
, Trần Linh Thước
3
Journal of Practical Medicine, VN Ministry of Health, Vol. 781 – 2011, 58 – 62.
Carbapenem resistance in Klebsiella pneumoniae is a major concern in clinical. Recently,
these bacteria create a new resistant mechanism to carbapenem, Klebsiella Pneumoniae
Carbapenemase (KPC). This class A carbapenemase was the main cause of many epidemics
in the world. It is still the hidden risk in Vietnam.
To identify the molecular mechanisms of carbapenem resistance, 21 K. pneumoniae isolates
having multidrug resistance were tested for their antimicrobial susceptibility and KPC
phenotype. The existence of bla
-KPC
genes in these isolates were checked by PCR and
amplified genes were sequenced and analyzed. 10 among 21 multidrug-resistant K.
pneumoniae isolates showed positive for carbapenemase, 8 among them were carrying KPC-2
gene. This is the first report of K. pneumoniae isolates carrying class A carbapenmase KPC-2
in Vietnam.
Key words: Klebsiella pneumoniae, carbapenem resistance, ESBL, KPC.
Tác giả: ThS. Trần Nhật Phương, Công Ty Nam Khoa; ĐT: 0913881887; Email: sunphuong2000@yahoo.com.
TS. BS. Phạm Hùng Vân, ĐH Y Dược TP. HCM; ĐT: 0903698920; Email: phhvan.nkbiotek@gmail.com.
GS. TS. Trần Linh Thước, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM; ĐT: 0913901644; email: tlthuoc@hcmus.edu.vn
K. pneumoniae đề kháng kháng sinh carbapenem tại Việt Nam - Trang 2
K. pneumoniae đề kháng kháng sinh carbapenem tại Việt Nam - Người đăng: Phuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
K. pneumoniae đề kháng kháng sinh carbapenem tại Việt Nam 9 10 950