Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch ôn tập toán 6

Được đăng lên bởi nguyenthithuydct
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐINH CÔNG TRÁNG
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

KẾ HOẠCH VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN 6
Năm học 2014-2015
I. Đặc điểm tình hình.
- Năm học 2014-2015 khối 6 trường THCS Đinh Công Tráng có 111
học sinh được phân vào các lớp A,B,C cụ thể:
Lớp 6A: 41
Lớp 6B: 39
Lớp 6C: 31
1-Thuận lợi và khó khăn của dạy ôn tập toán 6.
a. Thuận lợi:
- Nhà trường lµ ®¬n vÞ ®îc HuyÖn uû, H§ND, UBND huyÖn qu¶n lý trùc
tiÕp vµ ®Çu t c¬ së vËt chÊt: §ñ phßng häc, ®ñ bµn ghÕ chç ngåi cho häc sinh
vµ gi¸o viªn, trang thiết bị phục vụ dạy học tương đối đầy đủ.
- Ban giám hiệu thường xuyên quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao đến việc nâng
cao chất lượng mũi nhọn HSG.
- Học sinh trong trường được lựa chọn trong toàn huyện nên đa số các em
đều ngoan, có ý thức học tập bộ môn, có năng lực nhận thức tốt.
- Bản thân đã biết sử dụng máy vi tính, máy trình chiếu đồng thời cũng
chịu khó học hỏi để khai thác internet nên ứng dụng phương pháp mới có sử
dụng phương tiện hiện đại trong dạy học gặp nhiều thuận lợi.

- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, dành nhiều thời gian
và điều kiện để tiếp cận tri thức mới, có tinh thần ham hỏi, tự tìm tòi trong
công tác chuyên môn và các hoạt động khác.
b. Khó khăn:
- Học sinh bắt đầu nắm bắt chương trình toán cấp THCS nên còn bỡ ngỡ.
- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy vẫn là một thách thức rất lớn đối
với cả người dạy và người học.

II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014-2015 và kế hoạch hoạt động chuyên
môn của trường THCS Đinh Công Tráng.
- Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường xây dựng kế hoạch như sau.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆP PHÁP THỰC HIỆN.
1- Chỉ tiêu.
- Kiểm tra cuối kỳ đạt 95% nhiều điểm khá, giỏi.
2-Các biện pháp thực hiện.
- Nghiên cứu soạn bài trước khi lên lớp.
- Dạy ôn tập theo đúng lịch của nhà trường.
- Hướng dẫn học sinh mua sách,tài liệu nghiên cứu qua sách báo,mạng...
- Bản thân GV phải thường xuyên nghiên cứu,sưu tầm tài liệu phối hợp
các phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Thường xuyên dự giờ của đồng nghiệp.
I
V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO THÁNG.

Tháng 9/ 2014.
1.Các dạng bài tập về tập hợp.
- Kỹ năng viết tập hợp, viết tập con sử dụng các kí hiệu.
- Xác định số phần tử của một tập hợp.
- Tìm tập con giao hợp của hai tập hợp...
2.Các dạng bài tập về dãy các số viết theo quy luật.
3.Các dạng bài tập về luỹ thừa với số mũ tự nhiên
- Thực hiện phép tính.
- Tì...
TRƯỜNG THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐINH CÔNG TRÁNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.
KẾ HOẠCH VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN 6
Năm học 2014-2015
I. Đặc điểm tình hình.
- Năm học 2014-2015 khối 6 trường THCS Đinh Công Tráng có 111
học sinh được phân vào các lớp A,B,C cụ thể:
Lớp 6A: 41
Lớp 6B: 39
Lớp 6C: 31
1-Thuận lợi và khó khăn của dạy ôn tập toán 6.
a. Thuận lợi:
- Nhà trường lµ ®¬n ®îc HuyÖn uû, H§ND, UBND huyÖn qu¶n trùc
tiÕp vµ ®Çu t c¬ së vËt chÊt: §ñ phßng häc, ®ñ bµn ghÕ chç ngåi cho häc sinh
vµ gi¸o viªn, trang thiết bị phục vụ dạy học tương đối đầy đủ.
- Ban giám hiệu thường xuyên quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao đến việc nâng
cao chất lượng mũi nhọn HSG.
- Học sinh trong trường được lựa chọn trong toàn huyện nên đa số các em
đều ngoan, có ý thức học tập bộ môn, có năng lực nhận thức tốt.
- Bản thân đã biết sử dụng máy vi tính, máy trình chiếu đồng thời cũng
chịu khó học hỏi đkhai thác internet nên ứng dụng phương pháp mới có sử
dụng phương tiện hiện đại trong dạy học gặp nhiều thuận lợi.
Kế hoạch ôn tập toán 6 - Trang 2
Kế hoạch ôn tập toán 6 - Người đăng: nguyenthithuydct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch ôn tập toán 6 9 10 721