Ktl-icon-tai-lieu

KHẢ NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG CỦA NGUỒN NGUYÊN LIỆU GIÀU CELLULOSE ĐỂ SẢN XUẤT ETHANOL

Được đăng lên bởi Emma Cam
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I.giới thiệu
II.Cellulose
III.triển vọng các nguồn nguyên liệu có cellulose
IV. Sơ lược quy trình sản xuất ethanol từ cellulose
V. Các dự án trong và ngoài nước
VI. Các hướng nghiên cứu mới
VII. Những thách thức
KHẢ NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG CỦA NGUỒN NGUYÊN LIỆU GIÀU CELLULOSE ĐỂ SẢN XUẤT ETHANOL - Người đăng: Emma Cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
KHẢ NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG CỦA NGUỒN NGUYÊN LIỆU GIÀU CELLULOSE ĐỂ SẢN XUẤT ETHANOL 9 10 545