Ktl-icon-tai-lieu

Khám phá thiên nhiên

Được đăng lên bởi diemkieu8888
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

3

4

1
Đây là một loại quả
vỏ có tinh dầu
dùng để chữa
bệnh ho ?

2
Đây là một loại
quả có một hạt,
lép một đầu ?

3
Hãy sắp xếp
những hình ảnh
hợp vệ sinh
trước khi ăn ?

4
h·y chän qu¶
cã vá sÇn sïi,
nhiÒu mói, nhiÒu
h¹t

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khám phá thiên nhiên - Người đăng: diemkieu8888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Khám phá thiên nhiên 9 10 336