Ktl-icon-tai-lieu

khảo sát chất lượng 6

Được đăng lên bởi minhnv056
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 63 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TrườngTHCS……………………………
Họ và tên:……………………………………………
Lớp: 6/ ……



ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN : SỐ HỌC 6
NĂM HỌC : 2015 -2016
Ngày kiểm tra:

Điểm

Lời phê

Số phách

Số phách


ĐỀ BÀI:
Bài 1: (5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) 145 -3×15
b) 29 – [16 + 3×(51 – 49)]
c) 35×23 + 35×41 + 36×35

d)
e)

1 1

2 3

3 2 1
 
4 5 20

Bài 2 : (3 điểm) Tìm x biết:
a) 25- x = 5
b) 2  (x-22) = 16
c) x:15 = 25,5+15,5
Bài 3: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 100m. Tính diện tích mảnh đất đó
biết chiều dài mảnh đất là 30m?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................
TrườngTHCS……………………………
Họ và tên:……………………………………………
Lớp: 6/ ……
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN : SỐ HỌC 6
NĂM HỌC : 2015 -2016
Ngày kiểm tra:
Số phách
Điểm Lời phê Số phách
ĐỀ BÀI:
Bài 1: (5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) 145 -3×15
b) 29 – [16 + 3×(51 – 49)]
c) 35×23 + 35×41 + 36×35
d)
1 1
2 3
e)
3 2 1
4 5 20
Bài 2 : (3 điểm) Tìm x biết:
a) 25- x = 5
b) 2 (x-22) = 16
c) x:15 = 25,5+15,5
Bài 3: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 100m. Tính diện tích mảnh đất đó
biết chiều dài mảnh đất là 30m?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Trang 1
khảo sát chất lượng 6 - Trang 2
khảo sát chất lượng 6 - Người đăng: minhnv056
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
khảo sát chất lượng 6 9 10 970