Ktl-icon-tai-lieu

khí cụ diện

Được đăng lên bởi Sơn Cao Văn
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 4978 lần   |   Lượt tải: 0 lần
http://www.ebook.edu.vn 5
LI NÓI ĐẦU
Đất nước Vit Nam trong công cuc công nghip hoá - hin đại hoá, nn
kinh tế đang trên đà phát trin, vic s dng các thiết b đin, khí c đin vào trong
xây lp c khu công nghip, khu chế xut liên doanh, khu nhà cao tng ngày
càng nhiu. Vì vy vic tìm hiu đc tính, kết cu, tính toán la chn s dng rt
cn thiết cho sinh viên hc ngành Đin. Ngoài ra cn phi cp nht thêm nhng
công ngh mi đang không ngng ci tiến và nâng cao các thiết b đin.
Vi mt vai trò quan trng như vy xut phát t yêu cu, kế hoch đào
to, chương trình môn hc ca Trường Cao Đẳng Ngoi ng - Công ngh Vit
Nht. Chúng tôi đã biên son cun giáo trình Kc đin gm 4 phn vi nhng
ni dung cơ bn sau:
- Phn 1: Lý thuyết cơ bn ca khí c đin.
- Phn 2: Tìm hiu đặc tính, kết cu, la chn s dng khí c đin h áp.
- Phn 3: Gii thiu đặc tính, kết cu khí c đin cao áp.
- Phn 4: Mt s sơ đồ căn bn v nguyên lý điu khin, vn hành.
Giáo trình Khí c đin được biến son phc v cho công tác ging dy ca
giáo viên và là tài liu hc tp ca hc sinh.
Do chuyên môn và thi gian hn nên không tránh khi nhng thiết sót,
vy rt mong nhn được ý kiến đóng góp ca đồng nghip và bn đọc để cun sách
đạt cht lượng cao hơn.
TÁC GI
khí cụ diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khí cụ diện - Người đăng: Sơn Cao Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
khí cụ diện 9 10 39