Ktl-icon-tai-lieu

Khoan Thăm Dò và Khai Thác Dầu Khí

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 2680 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Khoan Thăm Dò và Khai
Thác Dầu Khí

Nguyễn Xuân Cường

Nội Dung
 Giới Thiệu
 Các Thiết Bị chính của giàn Khoan
 Thiết Kế Giếng Khoan & Lập Phương Án thi công
 Xác định chiều sâu đặt ống chống
 Thiết kế ống chống
 Dung dịch khoan
 Trám xi măng
 Choòng khoan
 Cần khoan & bộ khoan cụ
 Một số sự cố trong thi công khoan
 Thi công khoan

Giới thiệu

Lịch sử khoan dầu khí
• Người Trung Hoa đã biết cách tạo lỗ vào trong trong
lòng đất từ 2000 năm trước để tiếp cận tài nguyên.
• Giếng khoan dầu tự phun đầu tiên trên thế giới
khoan tại Pennsylvania – Hoa Kỳ vào năm 1859, có
chiều sâu 21m.
• Năm 1974 tại phía tây nam Oklahoma giếng khoan
có độ sâu kỷ lục của Hoa Kỳ đạt 9583m sau …504
ngày thi công.
• Vào những năm 1980 Liên Xô đã thi công giếng
khoan sâu nhất thế giới hiện nay đạt 12000m

Máy khoan thế hệ đầu tiên

Máy khoan đập cáp

Máy khoan đập cáp
gắn động cơ hơi nước

Giàn khoan thế hệ thứ 5&6 hiện nay

Giàn khoan thế hệ thứ 5
- Khoan được ở vùng nước
sâu 10,000 ft
-- Hoạt động hiệu quả, kinh
tế hơn

Tầu khoan Discoverer Enterprise
- Khoan được ở vùng nước sâu
10,000 ft
-- Hai hệ thống khoan hoạt động
song song (dual activity)

Các loại Giàn
Land Rigs

Barges

Jack-up

Semisubmersible

Tender
Assisted

Drillship

Chiều sâu <> Loại giàn

Các bộ phận của giàn khoan.
1.Pipe Racks
2. Ramp
3. Derrick
4. Monkey board
5. Water table
6. Crown block
7. Drill line
8. Block & hook
9. Links &
elevator
10. Kelly
11. Substructure
12. BOPs

Thiết bị chính của giàn
khoan

Các hệ thống thiết bị

Hệ thống nâng thả
– Tời khoan
– Sàn khoan
(Derrick &
Substructure
– Crown &
Traveling
Block..

Các hệ thống thiết bị
• Hệ thống tuần hoàn

Máy bơm
GK

Hệ thống xử lý d.d

Hệ thống xoay (rotary system)
•

Bao gồm tất cả các thiết
bị làm quay choòng.
• Các thiết bị chính bao
gồm: choòng khoan, cần
nặng, cần khoan, bàn
roto, cần chủ đạo, top
drive…

Hệ thống cung cấp năng lượng
– Bao gồm một  nhiều
động cơ chính
– Cung cấp năng lượng
cho toàn bộ hoạt động
trên giàn.
– Năng lượng được
truyền tải theo các
phương pháp chính :
cơ khí, điện hoặc kết
hợp cả hai phương
pháp.

Questions???

Thiết Kế Giếng Khoan
&
Lập Phương Án Thi Công

• Giới thiệu
– Lập phương án khoan là một trong các bước quan
trọng trong quá trình khoan,
– Phải kết hợp rất nhiêu yếu tố: kỹ thuật, luật pháp và
cả yếu tố kinh nghiệm của từng cá nhân
– Quy trình thực hiện sẽ phụ thuộc vào từng nhà
thầu, địa phương.. nhưng đều nhằm khoan giếng
khoan an toàn và đạt được các mục đích đã đề ra.
– Phương ...
Khoan Thăm Dò và Khai
Khoan Thăm Dò và Khai
Thác Dầu Khí
Thác Dầu Khí
Nguyễn Xuân Cường
Khoan Thăm Dò và Khai Thác Dầu Khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoan Thăm Dò và Khai Thác Dầu Khí - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Khoan Thăm Dò và Khai Thác Dầu Khí 9 10 425