Ktl-icon-tai-lieu

Khoáng Vật

Được đăng lên bởi ntlap3009
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOÁNG VẬT TẠO ĐÁ
DƯỚI KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC

Các khoáng vật tạo đá chính

OLIVIN
(Mg, Fe)2[SiO4]

Fosterite:

Mg2[SiO4]

Fayalite:

Fe2[SiO4]
Trực thoi

Vị trí mặt quang suất:

Np||b; Nm||c; Ng||a; Mặt trục quang O.A.P.||(001)

(Theo W. E. Troger. Optical Determination of rock forming mineral. Stuttgart, 1979)

Send mail to tdthang@hcmuns.edu.vn with questions or comments about this documents.
Copyright © 2006 Tran Dai Thang

Page

1

Tinh hệ:

OLIVIN
Hình dạng tinh thể

Dạng hạt (granular), dạng lăng trụ ngắn (short prisms)

Cát khai

Cát khai đối với olivin không đặc trưng, nhưng các đường
nứt thô lại rất thường gặp. Trong đá phun trào đôi khi
thấy cát khai không hoàn toàn theo (010). Cát khai theo
(100) rất hiếm.

Màu và tính đa sắc

Không màu

Chiết suất

Forsterit

Fayalit

Mặt sần, Độ nổi
(tra bảng chiết suất)

np

1.636

-

1.827

nm

1.651

-

1.869

ng

1.669

-

1.879

Màu giao thoa

0.052

(tra bảng màu Michel Levy)

Lưỡng chiết suất,

ng-np

Góc tắt

Nếu tinh thể có cát khai theo (010), các tiết diện một
hướng cát khai tắt thẳng, góc tắt Ng^a=0o

Dấu kéo dài

Không xác định (xem thêm bài dấu kéo dài)

Góc 2V

0.033

-

Fosterit: 2VNg=84o. Quang dấu (+).
Fayalit: 2VNp=50o. Quang dấu (-).

Quang dấu

Đa số olivin trong đá magma đều có dấu quang hầu như
trung tính.
Biến đổi thứ sinh

Olivin bị biến đổi idingsit hóa và serpentin hóa ven rìa và
dọc theo các đường nứt..
3 (Mg,Fe)2SiO4 + SiO2 + 4 H2O = (Mg,Fe)6Si4O10(OH)8
Olivin

Nguồn gốc

Serpentin

Olivin chủ yếu có nguồn gốc magma. Chúng là khoáng vật
chính của các đá siêu bazơ, bazơ.
Forsterit, fayalit còn gặp trong đá biến chất trao đổi.
Chrysolit, hyalosiderit gặp trong đá basalt, gabbro, ...
Lưu ý: olivin hiếm khi tồn tại cùng với thạch anh trong đá
magma vì dung thể nếu dư SiO2 sẽ phản ứng với olivin tạo
khoáng vật pyroxen:
(Mg,Fe)2SiO4 + SiO2 = (Mg,Fe)2Si2O6
Pyroxen

Page

2

Olivin

Send mail to tdthang@hcmuns.edu.vn with questions or comments about this documents.
Copyright © 2006 Tran Dai Thang

KHOÁNG VẬT TẠO ĐÁ
DƯỚI KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC

PYROXEN TRỰC THOI
(Mg,Fe)2[Si2O6]

Enstatit:

Mg2[Si2O6]

Ortho-ferrosilit:

Fe2[Si2O6]

Tinh hệ:

Trực thoi

Vị trí mặt quang suất:

Np||b; Nm||a; Ng||c; Mặt trục quang O.A.P.||(100)

Page

3

(Theo W. E. Troger. Optical Determination of rock forming mineral. Stuttgart, 1979)

Send mail to tdthang@hcmuns.edu.vn with questions or comments about this documents.
Copyright © 2006 Tran Dai Thang

PYROXEN TRỰC THOI
Khoáng vật

Enstatit

Bronzit

Hyperst...
Send mail to tdthang@hcmuns.edu.vn with questions or comments about this documents.
Copyright © 2006 Tran Dai Thang
Page
1
KHOÁNG VT TO ĐÁ
DƯỚI KÍNH HIN VI PHÂN CC
Các khoáng vt to đá chính
OLIVIN
(Mg, Fe)
2
[SiO
4
]
Fosterite: Mg
2
[SiO
4
]
Fayalite: Fe
2
[SiO
4
]
Tinh h: Trc thoi
V trí mt quang sut: Np||b; Nm||c; Ng||a; Mt trc quang O.A.P.||(001)
(Theo W. E. Troger. Optical Determination of rock forming mineral. Stuttgart, 1979)
Khoáng Vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoáng Vật - Người đăng: ntlap3009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Khoáng Vật 9 10 725