Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra chất lượng nước

Được đăng lên bởi huyenmaithanh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 5. XÁC ĐỊNH SẮT VÀ HÀM LƯỢNG CLORUA
1. Xác định hàm lượng sắt tổng
1.1. Nguyên tắc
Sắt là một nguyên tố phhổ biến nhất trên Trái Đất, chiếm khoảng 5% khối lượng vỏ Trái Đất.
Phần lớn sắt được tìm thấy trong các dạng oxít sắt khác nhau, chẳng hạn như khoáng chất
hematit, mangnetit, taconit.
Sắt trong dung dịch được khử thành dạng Fe2+ (tan trong nước) bằng cách đun sôi trong
môi trường acid và hydroxylamine, sau đó Fe2+ tạo phức có màu vơí 1,10 phenanthroline ở pH
2-5 .Mỗi nguyên tử Fe2+ sẽ kết hợp với ba phân tử của phenanthroline tạo thành phức có màu đỏ
cảm .Cường độ màu phù thuộc vào pH. Phản ứng sẽ đạt tốc độ cực đại khi pH của môi trường
trong khoảng từ 2,9 - 3,5 và sử dụng một lượng thừa phenanthroline. Các
phương trình biểu diễn được biểu diễn như sau:
Fe(OH)3 + 3H+
 Fe3+ + H2O
4Fe3+
+ 2NH2OH 4Fe2+ + N2O + H2O + 4H+

+ Fe2+

N-N2+
Fe

N

N
Màu đỏ cam

Nếu mẫu có màu hay chất hữu cơ, xử lý mẫu bằng cách đun sôi mẫu nhiều giờ với acid HCl
1:1 trong cốc có quai bằng cilica, sứ hay platinum. Khi mẫu cạn, đốt nhẹ, phần tro còn lại được
hòa tan bằng acid. Nếu hàm lượng chất hữu cơ quá cao, bước phân hủy sẽ thực hiện trước giai đoạn
trích ly.
Phương pháp phenanthroline có thể xác định hàm lượng sắt nhỏ nhất là 10mg.
1.2.Dụng cụ và hóa chất
1.2.1. Dụng cụ
STT Dụng cụ

Vai trò

1

Pipet 10ml

Hút dd ( không cần chính xác)

2

Pipet 1ml

Hút dd ( cần chính xác)

3

Pipet 2 ml

Hút dd ( cần chính xác )

4

Bình xịt tia

Đựng nước cất

5

Bình định mức

Định mức chính xác dd

6

Beche

Lấy và đựng hóa chất trong quá trình chuẩn độ

7

Máy Spectrophotometer

Đo độ hấp thụ ánh sang

1.2.2.Hóa chất
STT Hóa chất

Vai trò

1

Hydrochloric acid (HCl) đậm đặc

Acid hóa sắt chuyển từ Fe sang Fe3+

2

Dung dịch hydroxylamine 10% Khử sắt(II) thành sắt(III)
NH2OH.HCl

3

Dung

dịch

đệm

ammonium Dung dịch đệm, cản trở các ion gây ảnh hưởng

acetate ( NH3C2H3O2)

đến kết quả phân tích.

5

Dung dịch phenanthroline 1g/lít

Phản ứng tạo phức đỏ cam với Fe2+

6

Dung dịch sắt tiêu chuẩn(0,1g Fe/lít)

1.3.Sự cố và cách khắc phục

1.4. Cách tiến hành
Điều chế dung dịch Fe tiêu chuẩn (0,1gFe/l)

Cân 50mg dây sắt (trên 99%) , thêm vào 10ml HCL đậm đặc và đun cho đến khi tan hoàn
tan hoàn toàn.Để nguội đến nhiệt độ phòng rồi chuyển vào bình định mức 500ml, thêm nước cất
đến vạch.
Trường hợp không có dây sắt thì cân 0,7021g (NH4)2FeSO4.6H20 hòa tan vào khoảng
50ml nước cất, thêm vào 20ml H2SO4 10%, sau đó thêm nước cất đủ 1 lít. Trong 1ml dd này
chứa 0,1mg Fe
Xác định Fe ...
Bài 5. XÁC ĐNH ST VÀ HÀM LƯỢNG CLORUA
1. Xác đnh hàm lưng st tng
1.1. Nguyên tắc
Sắt một nguyên tố phhổ biến nhất trên Trái Đất, chiếm khoảng 5% khối lượng vỏ Trái Đất.
Phần lớn sắt được tìm thấy trong các dạng oxít sắt khác nhau, chẳng hạn như khoáng chất
hematit, mangnetit, taconit.
Sắt trong dung dịch được khử thành dạng Fe
2+
(tan trongớc) bằng cách đuni trong
môi trường acid và hydroxylamine, sau đó Fe
2+
tạo phức có màu vơí 1,10 phenanthroline ở pH
2-5 .Mỗi nguyên tử Fe
2+
sẽ kết hợp với ba phân tử của phenanthroline tạo thành phức có màu đỏ
cảm .Cường độ màu phù thuộc vào pH. Phản ứng sẽ đạt tốc độ cực đại khi pH của môi trường
trong khoảng từ 2,9 - 3,5 và sử dụng một lượng thừa phenanthroline. Các
phương trình biểu diễn được biểu diễn như sau:
Fe(OH)
3
+ 3H
+
Fe
3+
+ H
2
O
4Fe3+
+ 2NH
2
OH 4Fe
2+
+ N
2
O + H
2
O + 4H
+
N N
+ Fe
2+
N-N
2+
Fe
Màu đỏ cam
Nếu mẫu có màu hay chất hữu cơ, xử lý mẫu bằng cách đun sôi mẫu nhiều giờ với acid HCl
1:1 trong cốc có quai bằng cilica, sứ hay platinum. Khi mẫu cạn, đốt nhẹ, phần tro còn lại được
a tan bằng acid. Nếum ợng chất hữu quá cao, bước phân hủy sẽ thực hiện trưc giai đon
trích ly.
Phương pháp phenanthroline thể xác định m lượng sắt nhnhất 10mg.
1.2.Dng c và a cht
1.2.1. Dng c
STT Dụng cụ Vai trò
1 Pipet 10ml Hút dd ( không cần chính xác)
2 Pipet 1ml Hút dd ( cần chính xác)
3 Pipet 2 ml Hút dd ( cần chính xác )
4 Bình xịt tia Đựng nước cất
5 Bình định mức Định mức chính xác dd
6 Beche Lấy và đựng hóa chất trong quá trình chuẩn độ
7 Máy Spectrophotometer Đo độ hấp thụ ánh sang
Kiểm tra chất lượng nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra chất lượng nước - Người đăng: huyenmaithanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kiểm tra chất lượng nước 9 10 858