Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 VẬT LÝ 11

Được đăng lên bởi Thanh Quy Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VL 11 – KIỂM TRA HỌC KÌ I (TĐT) 2
Yesterday

TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG

Today Will Be

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ 11

Thời gian làm bài: 45 phút;
(10 câu trắc nghiệm + 2 câu tự luận)
Mã đề thi VL11NC
Họ, tên thí sinh:...................................................................................... Lớp: ………………………
Số báo danh:...........................................................................................
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với
A. hiệu điện thế hai đầu mạch
B. nhiệt độ của vật dẫn trong mạch
C. cường độ dòng điện trong mạch
D. thời gian dòng điện chạy qua mạch.
-5
Câu 2: Một vật có điện tích q1= 2.10 C tiếp xúc một vật tích điện tích q2 = -8.10-5 C.Tính điện tích của
hai vật sau khi cân bằng
A. -3.10-5 C
B. -8.10-5 C
C. -6.10-5 C
D. 2.10-5 C
Câu 3: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy
giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ lớn của hai điện tích đó là:
A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).
B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (  C).
C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (  C)

D. q1= q2 = 2,67.10-7 (C).

Câu 4: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện.
B. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.
C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.
D. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
Câu 5: Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì
A. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.
B. Điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1.
C. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.
D. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.
Câu 6: Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực
tương tác giữa chúng.
A. tăng lên gấp đôi
B. giảm đi một nửa
C. giảm đi bốn lần
D. không thay đổi
Câu 7: Câu nào dưới đây nói về bản chất của tia catôt là đúng?
A. Là chùm ion âm phát ra từ catôt bị nung nóng ở nhiệt độ cao.
B. Là chùm ion dương phát ra từ anôt của điôt chân không.
C. Là chùm electron âm phát ra từ catôt bị nung nóng ở nhiệt độ cao.
D. Là chùm tia sáng phát ra từ catôt bị nung nóng ở nhiệt độ cao và huỳnh quang thành ống thuỷ tinh
đối diện với catôt.
Câu 8: Hiệu điện thế 1V được đặt vào hai đầu điện trở 10  trong khoảng thời gian là 20s.Lượng điện
tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là bao nhiêu ?
A. 200 C
B. 20 C
...
VL 11 – KIỂM TRA HỌC KÌ I (TĐT) 2 Today Will Be
Yesterday
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(10 câu trắc nghiệm + 2 câu tự luận)
Mã đề thi VL11NC
Họ, tên thí sinh:...................................................................................... Lớp: ………………………
Số báo danh:...........................................................................................
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với
A. hiệu điện thế hai đầu mạch B. nhiệt độ của vật dẫn trong mạch
C. cường độ dòng điện trong mạch D. thời gian dòng điện chạy qua mạch.
Câu 2: Một vật điện tích q
1
= 2.10
-5
C tiếp xúc một vật tích điện tích q
2
= -8.10
-5
C.Tính điện tích của
hai vật sau khi cân bằng
A. -3.10
-5
C B. -8.10
-5
C C. -6.10
-5
C D. 2.10
-5
C
Câu 3: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không ch nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy
giữa chúng là F = 1,6.10
-4
(N). Độ lớn của hai điện tích đó là:
A. q
1
= q
2
= 2,67.10
-9
(C). B. q
1
= q
2
= 2,67.10
-7
(
C).
C. q
1
= q
2
= 2,67.10
-9
(
C) D. q
1
= q
2
= 2,67.10
-7
(C).
Câu 4: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện.
B. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.
C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.
D. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
Câu 5: Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì
A. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.
B. Điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1.
C. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.
D. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.
Câu 6: Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực
tương tác giữa chúng.
A. tăng lên gấp đôi B. giảm đi một nửa C. giảm đi bốn lần D. không thay đổi
Câu 7: Câu nào dưới đây nói về bản chất của tia catôt là đúng?
A. Là chùm ion âm phát ra từ catôt bị nung nóng ở nhiệt độ cao.
B. Là chùm ion dương phát ra từ anôt của điôt chân không.
C. Là chùm electron âm phát ra từ catôt bị nung nóng ở nhiệt độ cao.
D. Là chùm tia sáng phát ra từ catôt bị nung nóng ở nhiệt độ cao và huỳnh quang thành ống thuỷ tinh
đối diện với catôt.
Câu 8: Hiệu điện thế 1V được đặt vào hai đầu điện trở 10
trong khoảng thời gian 20s.Lượng điện
tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là bao nhiêu ?
A. 200 C B. 20 C C. 2C D. 0,005 C
Câu 9: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 100
cường độ dòng điện qua bếp là
I = 5 A. Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong 1h:
A. 2,5kWh B. 900000 J C. 500 J D. 2500J
Câu 10: Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết.
A. Điện năng mà gia đình đã sử dụng B. Công suất điện mà gia đình sử dụng
C. Thời gian sử dụng điện của gia đình D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng
GV: Phùng Thanh Đàm Phone: 0972757621 Trang 1
KIỂM TRA HỌC KỲ 1 VẬT LÝ 11 - Trang 2
KIỂM TRA HỌC KỲ 1 VẬT LÝ 11 - Người đăng: Thanh Quy Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KIỂM TRA HỌC KỲ 1 VẬT LÝ 11 9 10 857