Ktl-icon-tai-lieu

kiến tạo mảng và quan hệ với môi trường

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kiến trúc mảng và mối quan hệ với
môi trường

Thành viên nhóm:
1. Đặng Hải Nam
2. Nguyễn Văn Tiến
3. Phạm Quang Dũng
4. Hà Huy Dũng
5. Nguyễn Duy Hưng
6. Nguyễn Tự Trọng
7. Trần Đức Trung

Kiến tạo mảng
Kiến tạo mảng mô tả các chuyển

động ở quy mô lớn của thạch
quyển trái đất. Học thuyết này
hoàn thiện các quan niệm trước
đây về trôi dạt lục địa do Alfred
Wgener đề xuất trong các thập
niên đầu thế kỷ 20 và tách giãn
đại dương trong thập niên 1960

Phần ngoài cùng nhất của Trái Đất được cấu tạo

bởi thạch quyển nằm trên và quyển mềm bên
dưới. Thạch quyển bao gồm vỏ trái đất và phần
trên cùng nhất của quyển manti. Quyển
mềm thuộc manti ở trạng thái rắn, nhưng có độ
nhớt và ứng suất cắt tương đối thấp nên có thể
chảy giống như chất lỏng nếu xét theo thời gian
địa chất. Phần sâu nhất của manti bên dưới
quyển mềm thì cứng do chịu áp suất lớn hơn.
Thạch quyển bị vỡ ra thành các mảng kiến
tạo và chúng trượt trên quyển mềm. Các mảng
này di chuyển tương đối với nhau theo một
trong ba kiểu ranh giới mảng: hội tụ hay va
chạm; tách giãn, cũng được gọi là trung tâm
tách giãn; và chuyển dạng.

Các trận động đất, hoạt động núi lửa, sự hình

thành các dãy núi, và rãnh đại dương đều xuất
hiện dọc theo các ranh giới này.
Sự chuyển động của các mảng vào khoảng
10-40 mm/năm (Sống núi giữa Đại Tây Dương;
nhanh như sự phát triển của móng tay) cho tới
khoảng 160 mm/năm (mảng Nazca; bằng tốc
độ mọc tóc).

Ranh giới của các mảng
kiến
tạo:


1. Ranh giới chuyển dạng xuất hiện khi các
mảng trượt tương đối theo mặt phẳng nằm
ngang dọc theo các đứt gãy chuyển dạng.
Chuyển động tương đối giữa hai mảng hoặc là
phay ngang trái (sang bên trái về phía người
quan sát) hoặc là phay ngang phải (sang bên
phải về phía người quan sát). Đứt gãy San
Andreas ở California là một ví dụ của ranh giới
loại này

2. Ranh giới phân kỳ xuất hiện ở nơi mà hai

mảng di chuyển xa ra nhau. Các sống núi giữa
đại dương (như sống núi Trung Đại Tây Dương)
và các đới đang có hoạt động tách giãn (như
thung lũng tách giãn Lớn ở châu Phi) là các ví
dụ về kiểu ranh giới này.

3. Ranh giới hội tụ (hay các rìa chủ động) xuất

hiện khi hai mảng trượt về phía nhau tạo thành
đới hút chìm (nếu một mảng chui xuống dưới
mảng kia) hoặc va chạm lục địa (nếu hai mảng
đều là vỏ lục địa). Các rãnh đại dương sâu thường
liên quan đến đới hút chìm. Các phiến đang hút
chìm mang theo các khoáng vật chứa nước,
chúng sẽ giải phóng nước khi bị nung nóng;
lượng nước này sau đó làm cho manti chảy lỏng
để tạo ra các ...


kiến tạo mảng và quan hệ với môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến tạo mảng và quan hệ với môi trường - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
kiến tạo mảng và quan hệ với môi trường 9 10 887