Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc nhà công nghiệp

Được đăng lên bởi Lukoki
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1751 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài Thuyết trình Kiến Trúc

Chủ đề: Nhà công cộng
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Lan Phương
Sinh viên: Lục Thị Thúy.
56kt3.
Nguyễn Huy Hiếu. 56kt3.

Tìm hiểu chung về nhà công cộng

Khái
niệm
Nguyên
tắc tổ chức
không
gian mặt
bàng

Các bộ
phận chức
năng
chính

Phân
loại

Đặc
điểm

I: khái niệm.
.

-Nhà công cộng là loại nhà
dùng để phục vụ cho các
sinh hoạt văn hóa tinh thần
và các hoạt động nghề
nghiệp chuyên môn.
- Là nhà dân dụng nhưng
mang nhiều tính cộng
nghiệp.
Một số kiểu nhà công cộng

II: Phân loại

Đặc điểm chức năng
sử dụng

Quy mô và tính chất
xây dựng

 đặc điểm chức
năng sử dụng (12
loại).
1. Các cơ quan giáo dục

Click

to edit Master text styl

◦Second level
◦Third level
 Fourth level
 Fifth level

Và học tập

2. Các cơ quan bảo vệ sức khỏe và điều trị.

3. Các công trình văn hóa
và biểu diễn.

Nhà hát

Rạp chiếu phim

4.Các công trình thể thao.

Nhà
khách
chính
phủ

Nhà hàng đầm
sen

5.Các khách sạn nhà hàng nhà ăn quán
nước.

Nhà ăn A5 bách
khoa

6. Cơ quan xí nghiệp buôn bán: chợ,
trung tâm thương nghiệp…

Chợ đồng xuân

Chợ bến thành

Vincom Bà Triệu

7. Các cửa hàng xí nghiệp phục vụ nội trợ.

8. Các trụ sở cơ quan hành chính.

Trung tâm hội nghị
quốc gia

Bộ ngoại giao

Cả
ng
ph hải
òn
g

9. Các nhà và công trình giao thông.

10. Các nhà và công trình bưu điện viễn
thông, nhà sách, ngân hàng

Click

to edit Master text st

◦Second level
◦Third level
 Fourth level
 Fifth level

11. Các công trình phục vụ công cộng khác.

Trạm cứu hỏa

12. Các công trình phục vụ đặc biệt khác.

Nghĩa
trang
liệt sỹ

Lăng chủ tịch HCM

Văn miếu

 Quy mô và tính chất
xây dựng (2 loại)

1.Các nhà và công trình xây dựng hàng loạt:
- công trình xây dựng phổ biến.
- trên quy mô rộng.
-số lượng nhiều.
- kết cấu điển hình, lặp đi lặp lại ở nhiều nơi.
●
+ ví dụ: nhà trẻ trường học bệnh viện…..
2.Các nhà và công trình đặc biệt:
-thiết kế xây dựng theo nhiệm vụ riêng.
-quy mô lớn.
-có tính duy nhất.
- +ví dụ: cung văn hóa, bảo tàng, nhà quốc
hội…..

III: Đặc điểm
(5)

1.Tính đại
chúng

2.Xây dựng hàng loạt
trên quy mô rộng lớn

Ủy
Ban
các
cấp

Click

to edit Master text styles

◦Second level
◦Third level
 Fourth level
 Fifth level

3.Mang đậm phong cách
truyền thống kết hợp vơi
tiến bộ KHKT

4.Hệ thống kết cấu
phong phú đa dạng

Click

to edit Master text styles

◦Second level
◦Third level
 Fourth level
 Fifth level

Nhà cộng đồng thôn Suối Rè.

Click

to edit Master text styles

◦Second level
◦Third level
 Fourth level
 Fifth le...
Bài Thuy t trình Ki n Trúcế ế
Ch đ : Nhà công c ng
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Lan Phương
Sinh viên: Lục Thị Thúy. 56kt3.
Nguyễn Huy Hiếu. 56kt3.
Kiến trúc nhà công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc nhà công nghiệp - Người đăng: Lukoki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Kiến trúc nhà công nghiệp 9 10 38