Ktl-icon-tai-lieu

Kim loại

Được đăng lên bởi lolnf1810
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔ3-K44C

Zn,Cd, Hg

KẼM
Nhữngbộphậnchứakẽ

Nhữngthựcphẩmchứan
Cácbệnhgâyradothừak
CácbệnhgâyradothiếuZn

Vaitròsinhhọc
ẽm m
hiềuntốZn

Znđóngvaitròsinhhọcquantrọngđốivớiconngười.Nótươngtácvớimộtloạt.Nó
tương tác với một
Sẽphátsinhcáctriệuchứngvàbệnhlý:Chánăn,thayđổivịgiác,chậmsi
Vịgiácbấtổn,cócáctriệuchứngcủabệnhđaubaotửnhư
loạt các
phối
tử
hữu
cơ, và có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của RNA và
nhtrưởng,hưhạidonghèokhoángởxương,thiếuhoặcmấtkhảnăngsi
nônóitiêuchảy, corútcáccơvùngbụng
DNA, truyền tín hiệu và biểu hiện gen. Nó cũng quyết định quá trình chết hoại tế
nhsảnởnam,giảmsinhsảnởcả2giới,gâydịdạngbàothai,suygiảmmiễ
bào.Nólàyếutốquantrọngtrongtuyếntiềnliệtvàgiúppháttriểncơquansinhdụcgiúptăngcườngkhản
ndịch,dễviêmloétvàchậmlànhvếtthương,tổnthươngmắtvàgâyrốil
ănghấpthụ,tổnghợpđạm,phânchiatếbào,tăngcảmgiácngonmiệng
oạnchuyểnhóa.

CADIMI(Cd)
Thựcphẩmchứanhiều
Bệnhgâyrado Cd

Cd Độctính

Nguồngâybệnh

Gan,thậnthúrừng,hạthướngdương,ngoàiracòncót
CdđượcxemlàchấtđộConng
cgấpnhi
ềul
nchì,vìnótran
ườ
ibầịnhi
ễmCd

rongsòh
ến,táokhô,b
tcacao
đượcmuat
ừởvùngbịn
hchấpv
ớiZntrongezim.Hợộ
pch
ấtcủaCdkhông
đư
dohítthởkhôngkhícóchứabụiCd,trẻemdotiếpxúcvớiđồchơisảnxuấtt ừng
ợcdùnglàmthuốc,chúnggâyônhiễmmôitrường

Rốiloạnchứcnăngmàngthậnvàl
hi
ễmCd.
uyênli
ệucóh
ợpchấtCd.
oãngxương

THỦYNGÂN(Hg)
Cácnguồnthứcănchứathủy
Độctínhvàảnhhưởngđế
ngân.

Nguyên tắc môi trường:

nsứckhỏe
-Thủyngânnguyêntốlỏngthìítđộc.

•-Hơithủyngânvàcáchợpchấtmuốicủanórấtđộc,hủyhoạithầnkinhtrungương.
Cấm sử dụng thuốc trừ sâu loại ankyl thủy ngân. Các thuốc trừ sâu chứa Hg khác cần được sử dụng
hạn chế
ở một
chọn
-Mộttrong
những
hợpvùng
chất độc
nhấtlọc.
của nó là đimêtyl thủy ngân, là độc đến đến mức chỉ vài micrôlít rơi vào da có thể gây tử

•

VụnhiễmđộcthủyngântànkhốcMinamata(ThànhphốMinamata,tỉnhKumamoto,Nhậtbản):Nhiễm
độc thủy
vịnh
Minamata,
Nhật
những
vong.
Mộtđộc
trong
những
mục trầm
tiêu chính
các chấtHg
độc bằng
này là phương
enzym pyruvat
(PDH).
Enzym
ức
chếBản
hoàn
Giải
cho
những
tíchcủa
bị nhiễm
phápdehiđrôgenat
bao
phủngân
các
trầm
tích bị
này
bằng
vật
năm 1950.
Trong
hóa
chấtngân,
Chisso
đã đổphần
27 tấngốc
metyl
ngân
vịnh Minamata.
Vàoliên
thờikết
điểm
người
toàn
bởisuốt
một37
vàinăm,
hợpCông
chất ty
của
thủy
thành
axítthủy
lipoic
củaraphức
hợp đa enzym
vớiđó,
các
hợpdân
chấtnơi
đóđây
rất sống

liệu nghiền mịn, mới và có độ hấp phụ cao. Hoặc chọn giấu các trầm tích bằng các vật liệu vô cơ

quá nhiễm
trình tích
sinh
họcnên
mêtyl
thủy con
ngân
chuỗiđộc
thức
ăn,n...
Zn,Cd, Hg
TỔ3-K44C
Kim loại - Trang 2
Kim loại - Người đăng: lolnf1810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kim loại 9 10 471