Ktl-icon-tai-lieu

Kim loại kiềm và kiềm thổ

Được đăng lên bởi Mai Sơn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kim loại kiềm và kiềm thổ
1. KMnO4: tinh thể màu đỏ tím.
2. K2MnO4: lục thẫm
3. NaCl: không màu, nhưng muối ăn có màu trắng là do có lẫn MgCl2 và
CaCl2
4. Ca(OH)2: ít tan kết tủa trắng
5. CaC2O4 : trắng
Nhôm
6. Al2O3: màu trắng
7. AlCl3: dung dịch ko màu, tinh thể màu trắng, thường ngả màu vàng nhạt
vì lẫn FeCl3
8. Al(OH)3: kết tủa trắng
9. Al2(SO4)3: màu trắng.
Sắt
10. Fe: màu trắng xám
11. FeS: màu đen
12. Fe(OH)2: kết tủa trắng xanh
13. Fe(OH)3: nâu đỏ, kết tủa nâu đỏ
14. FeCl2: dung dịch lục nhạt
15. Fe3O4(rắn): màu nâu đen
16. FeCl3: dung dịch vàng nâu
17. Fe2O3: đỏ
18. FeO : đen.
19. FeSO4.7H2O: xanh lục.
20. Fe(SCN)3: đỏ máu
Đồng
21. Cu: màu đỏ
22. Cu(NO3)2: dung dịch xanh lam
23. CuCl2: tinh thể có màu nâu, dung dịch xanh lá cây
24. CuSO4: tinh thể khan màu trắng, tinh thể ngậm nước màu xanh lam,
dung dịch xanh lam
25. Cu2O: đỏ gạch.
26. Cu(OH)2 kết tủa xanh lơ (xanh da trời)
27. CuO: màu đen
28. Phức của Cu2+: luôn màu xanh.
Mangan
29. MnCl2 : dung dịch: xanh lục; tinh thể: đỏ nhạt.
30. MnO2 : kết tủa màu đen.
31. Mn(OH)4: nâu
Kẽm
32. ZnCl2 : bột trắng
33. Zn3P2: tinh thể nâu xám
34. ZnSO4: dung dịch không màu
Crom
35. Cr2O3 : đỏ sẫm.
36. CrCl2 : lục sẫm.
37. K2Cr2O7: đỏ da cam.
38. K2CrO4: vàng cam
Bạc
39. Ag3PO4: kết tủa vàng

40. AgCl: trắng.
41. Ag2CrO4: đỏ gạch
Các hợp chất khác
42. As2S3, As2S5 : vàng
43. Mg(OH)2 : kết tủa màu trắng
44. B12C3 (bo cacbua): màu đen.
45. Ga(OH)3, GaOOH: kết tủa nhày, màu trắng
46 .GaI3 : màu vàng
47. InI3: màu vàng
48. In(OH)3: kết tủa nhày, màu trắng.
49. Tl(OH)3, TlOOH: kết tủa nhày, màu hung đỏ
50. TlI3: màu đen
51. Tl2O: bột màu đen
52. TlOH: dạng tinh thể màu vàng
53. PbI2 : vàng tươi, tan nhiều trong nước nóng
54. Au2O3: nâu đen.
55. Hg2I2 ; vàng lục
56. Hg2CrO4 : đỏ
57. P2O5(rắn): màu trắng
58. NO(k): hóa nâu trong ko khí
59. NH3 làm quỳ tím ẩm hóa xanh
60. Kết tủa trinitrat toluen màu vàng.
61. Kết tủa trinitrat phenol màu trắng.
Màu của ngọn lửa
62. Muối của Li cháy với ngọn lửa màu đỏ tía
63. Muối Na ngọn lửa màu vàng
64. Muối K ngọn lửa màu tím
65. Muối Ba khi cháy có màu lục vàng
66. Muối Ca khi cháy có ngọn lửa màu cam
Các màu sắc của các muối kim loại khi cháy được ứng dụng làm pháo hoa
Màu của các nguyên tố
67. Li-màu trắng bạc
68. Na-màu trắng bạc
69. Mg-màu trắng bạc
70. K-có màu trắng bạc khi bề mặt sạch
71. Ca-màu xám bạc
72. B-Có hai dạng thù hình của bo; bo vô định hình là chất bột màu nâu,
nhưng bo kim loại thì có màu đen
73. N-là một chất khí ở dạng phân tử không màu
74. O-khí không màu
...
Kim loại kiềm và kiềm thổ
1. KMnO
4
: tinh thể màu đỏ tím.
2. K
2
MnO
4
: lục thẫm
3. NaCl: không màu, nhưng muối ăn có màu trắng là do có lẫn MgCl2 và
CaCl2
4. Ca(OH)
2
: ít tan kết tủa trắng
5. CaC
2
O
4
: trắng
Nhôm
6. Al
2
O
3
: màu trắng
7. AlCl
3
: dung dịch ko màu, tinh thể màu trắng, thường ngả màu vàng nhạt
vì lẫn FeCl3
8. Al(OH)
3
: kết tủa trắng
9. Al
2
(SO
4
)
3
: màu trắng.
Sắt
10. Fe: màu trắng xám
11. FeS: màu đen
12. Fe(OH)
2
: kết tủa trắng xanh
13. Fe(OH)
3
: nâu đỏ, kết tủa nâu đỏ
14. FeCl
2
: dung dịch lục nhạt
15. Fe
3
O
4
(rắn): màu nâu đen
16. FeCl
3
: dung dịch vàng nâu
17. Fe
2
O
3
: đỏ
18. FeO : đen.
19. FeSO
4
.7H
2
O: xanh lục.
20. Fe(SCN)
3
: đỏ máu
Đồng
21. Cu: màu đỏ
22. Cu(NO
3
)
2
: dung dịch xanh lam
23. CuCl
2
: tinh thể có màu nâu, dung dịch xanh lá cây
24. CuSO
4
: tinh thể khan màu trắng, tinh thể ngậm nước màu xanh lam,
dung dịch xanh lam
25. Cu
2
O: đỏ gạch.
26. Cu(OH)
2
kết tủa xanh lơ (xanh da trời)
27. CuO: màu đen
28. Phức của Cu
2+
: luôn màu xanh.
Mangan
29. MnCl
2
: dung dịch: xanh lục; tinh thể: đỏ nhạt.
30. MnO
2
: kết tủa màu đen.
31. Mn(OH)
4
: nâu
Kẽm
32. ZnCl
2
: bột trắng
33. Zn
3
P
2
: tinh thể nâu xám
34. ZnSO
4
: dung dịch không màu
Crom
35. Cr
2
O
3
: đỏ sẫm.
36. CrCl2 : lục sẫm.
37. K2Cr2O7: đỏ da cam.
38. K2CrO4: vàng cam
Bạc
39. Ag
3
PO
4
: kết tủa vàng
Kim loại kiềm và kiềm thổ - Trang 2
Kim loại kiềm và kiềm thổ - Người đăng: Mai Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kim loại kiềm và kiềm thổ 9 10 236