Ktl-icon-tai-lieu

Kim tự tháp Ai Cập

Được đăng lên bởi khoibao2005
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kim tự tháp Ai Cập
Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ của các hoàng đế Ai Cập cổ đại.
Đó là những công trình kiến trúc xây dựng toàn bằng đá tảng. Từ
cửa kim tự tháp đi vào là một hành lang tối và hẹp, đường càng đi
càng hẹp, đường càng nhằng nhịt dẫn tới những giếng sâu, phòng
chứa quan tài, buồng để đồ,… Thăm kim tự tháp, người ta không
khỏi ngạc nhiên : Người Ai Cập cổ không có những phương tiện
chuyên chở vật liệu như hiện nay, làm thế nào mà họ có thể vận
chuyển được những tảng đá to như vậy lên cao ?
Theo NHỮNG KÌ QUAN THẾ GIỚI

...
Kim tự tháp Ai Cập
Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ của các hoàng đế Ai Cập cổ đại.
Đó là những công trình kiến trúc xây dựng toàn bằng đá tảng. Từ
cửa kim tự tháp đi vào là một hành lang tối và hẹp, đường càng đi
càng hẹp, đường càng nhằng nhịt dẫn tới những giếng sâu, phòng
chứa quan tài, buồng để đồ,… Thăm kim tự tháp, người ta không
khỏi ngạc nhiên : Người Ai Cập cổ không có những phương tiện
chuyên chở vật liệu như hiện nay, làm thế nào mà họ có thể vận
chuyển được những tảng đá to như vậy lên cao ?
Theo NHỮNG KÌ QUAN THẾ GIỚI
Kim tự tháp Ai Cập - Người đăng: khoibao2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kim tự tháp Ai Cập 9 10 878