Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm để giành điểm cao trong môn Sinh học

Được đăng lên bởi Bui Thanh Hai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh nghiệm để giành điểm cao trong môn Sinh học
Tags: Phạm Văn Lập, chạy đôn chạy đáo, nhiễm sắc thể, tương tác gen, học thuộc lòng, bài tập, di truyền, sinh
học, quần thể, câu hỏi, với nhau, em, hai, phân, làm

Tiến sĩ Phạm Văn Lập.
"Một sai lầm là HS cứ chạy đôn chạy đáo đi tìm ở lớp học thêm những câu hỏi hóc
hiểm, những bài toán “độc chiêu”. Các em không biết rằng gần đây những bài tập
kiểu đánh đố như vậy đã không còn ra nữa", Tiến sĩ sinh học Phạm Văn Lập phân
tích.
Theo thày Lập, nhiều em cứ nghĩ rằng Sinh học là môn học thuộc lòng mà không
cần phải hiểu cặn kẽ. Điều này là sai lầm. Cứ học thuộc lòng, có khi nhớ rất nhanh,
nhưng quên cũng rất nhanh và điều quan trọng là nếu không hiểu bài thì cũng cùng
một vấn đề khi hỏi khác đi đôi chút là chúng ta sẽ không trả lời được. Học là phải
hiểu.
Cần học cách khái quát hoá kiến thức: Hãy tự mình tìm cách khái quát hoá kiến
thức của toàn bộ chương trình, của từng phần từng chương. Cố gắng hiểu đúng
các khái niệm, các quá trình, liên hệ các khái niệm của các chương, các phần với
nhau nếu có thể. Ví dụ, khi học về nhân đôi ADN hãy đặt ra câu hỏi nếu sự các
bazơ không bắt đôi chính xác với nhau thì điều gì sẽ xẩy ra?
Một sai lầm nữa là học sinh cứ chạy đôn chạy đáo đi tìm ở lớp học thêm những
câu hỏi hóc hiểm, những bài toán “độc chiêu”. Các em không biết rằng gần đây
những bài tập kiểu đánh đố như vậy đã không còn ra nữa, các câu hỏi lý thuyết
cũng hoàn toàn cơ bản có trong chương trình.
Vậy nên, không nhất thiết phải đến các lò luyện thi mà cần dành nhiều thời gian để
tự học: tự hệ thống hoá lại kiến thức, tự đặt ra các câu hỏi rồi tìm cách trả lời. Nếu
có gì không trả lời được thì trao đổi với các bạn hoặc hỏi thầy/cô, làm thật thuần
thục các dạng bài quen thuộc thì sẽ tốt hơn.
Kiến thức cơ bản
Về kiến thức, nội dung thi môn Sinh học chủ yếu có ba mảng: Di truyền, Tiến hoá,
và Sinh thái học.
Trong đó phần di truyền và tiến hoá là chính. Phần sinh thái nếu có thì cũng chỉ
chừng một câu.
1. Di truyền
Phần này lại gồm hai mảng quan hệ mật thiết với nhau là di truyền (DT) và biến dị
(BD). Có thể học hai phần tách riêng hoặc học cùng với nhau. Nếu học cùng với

nhau thì nên học theo kiểu quá trình di truyền xẩy ra bình thường thì thế nào? Nếu
xẩy ra không bình thường (đột biến) thì ra sao? Nếu học riêng từng phần thì cũng
nên học theo các cấp độ tổ chức từ phân tử đến tế bào, cơ thể, quần thể.
DT: có 4 cấp độ:
a.DT phân tử: Cần nắm chắc cấu trúc phân tử của vật chất di truyền cũng như quá
trình truyền đạt thôn...
Kinh nghiệm để giành điểm cao trong môn Sinh học
Tags: Phạm Văn Lập, chạy đôn chạy đáo, nhiễm sắc thể, tương tác gen, học thuộc lòng, bài tập, di truyền, sinh
học, quần thể, câu hỏi, với nhau, em, hai, phân, làm
"Một sai lầm là HS cứ chạy đôn chạy đáo đi tìm ở lớp học thêm những câu hỏi hóc
hiểm, những bài toán “độc chiêu”. Các em không biết rằng gần đây những bài tập
kiểu đánh đố như vậy đã không còn ra nữa", Tiến sĩ sinh học Phạm Văn Lập phân
tích.
Theo thày Lập, nhiều em cứ nghĩ rằng Sinh học là môn học thuộc lòng mà không
cần phải hiểu cặn kẽ. Điều này là sai lầm. Cứ học thuộc lòng, có khi nhớ rất nhanh,
nhưng quên cũng rất nhanh và điều quan trọng là nếu không hiểu bài thì cũng cùng
một vấn đề khi hỏi khác đi đôi chút là chúng ta sẽ không trả lời được. Học là phải
hiểu.
Cần học cách khái quát hoá kiến thức: Hãy tự mình tìm cách khái quát hoá kiến
thức của toàn bộ chương trình, của từng phần từng chương. Cố gắng hiểu đúng
các khái niệm, các quá trình, liên hệ các khái niệm của các chương, các phần với
nhau nếu có thể. Ví dụ, khi học về nhân đôi ADN hãy đặt ra câu hỏi nếu sự các
bazơ không bắt đôi chính xác với nhau thì điều gì sẽ xẩy ra?
Một sai lầm nữa là học sinh cứ chạy đôn chạy đáo đi tìm ở lớp học thêm những
câu hỏi hóc hiểm, những bài toán “độc chiêu”. Các em không biết rằng gần đây
những bài tập kiểu đánh đố như vậy đã không còn ra nữa, các câu hỏi lý thuyết
cũng hoàn toàn cơ bản có trong chương trình.
Vậy nên, không nhất thiết phải đến các lò luyện thi mà cần dành nhiều thời gian để
tự học: tự hệ thống hoá lại kiến thức, tự đặt ra các câu hỏi rồi tìm cách trả lời. Nếu
có gì không trả lời được thì trao đổi với các bạn hoặc hỏi thầy/cô, làm thật thuần
thục các dạng bài quen thuộc thì sẽ tốt hơn.
Kiến thức cơ bản
Về kiến thức, nội dung thi môn Sinh học chủ yếu có ba mảng: Di truyền, Tiến hoá,
và Sinh thái học.
Trong đó phần di truyền và tiến hoá là chính. Phần sinh thái nếu có thì cũng chỉ
chừng một câu.
1. Di truyền
Phần này lại gồm hai mảng quan hệ mật thiết với nhau là di truyền (DT) và biến dị
(BD). Có thể học hai phần tách riêng hoặc học cùng với nhau. Nếu học cùng với
Tiến sĩ Phạm Văn Lập.
Kinh nghiệm để giành điểm cao trong môn Sinh học - Trang 2
Kinh nghiệm để giành điểm cao trong môn Sinh học - Người đăng: Bui Thanh Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kinh nghiệm để giành điểm cao trong môn Sinh học 9 10 509