Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật chuyển mạch

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 5829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------- 	 -----------

Tài liệu giảng dạy

KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH

Biên soạn: Hoàng Trọng Minh
Nguyễn Thanh Trà

Hà nội, 5/2007

Chương 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH
Chương mở đầu của tài liệu kỹ thuật chuyển mạch I nhằm giới thiệu cho học viên tổng quan về
kiến trúc mạng viễn thông, xu hướng phát triển công nghệ mạng viễn thông. Các khái niệm cơ sở
và các mô hình toán đưa ra là cơ sở của các vấn đề sẽ được đưa ra trong các phần sau của bài
giảng. Xu hướng phát triển và các công nghệ mạng hiện đại được giới thiệu trong chương này
nhằm giúp học viên nhìn nhận khái quát những hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực kỹ thuật chuyển
mạch.

1.1.

NHẬP MÔN KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH

Viễn thông là một phần của khái niệm thông tin - một dạng thức chuyển giao thông tin.
Mạng viễn thông (telecommunications network) được coi là hạ tầng cơ sở của xã hội sử dụng kỹ
thuật điện, điện tử và các công nghệ khác để chuyển giao thông tin. Mạng viễn thông gồm tập hợp
các nút mạng, các đường truyền dẫn kết nối giữa hai hay nhiều điểm xác định và các thiết bị đầu
cuối để thực hiện trao đổi thông tin giữa người sử dụng. Một cách khái quát chúng ta có thể coi tất
cả các trang thiết bị, phương tiện được sử dụng để cung cấp dịch vụ viễn thông tạo thành mạng
viễn thông. Thiết bị đầu cuối là các trang thiết bị của người sử dụng để giao tiếp với mạng cung
cấp dịch vụ. Thiết bị chuyển mạch là các nút của mạng viễn thông có chức năng thiết lập và giải
phóng đường truyền thông giữa các các thiết bị đầu cuối. Thiết bị truyền dẫn được sử dụng để nối
các thiết bị đầu cuối hay giữa các nút với nhau để thực hiện truyền các tín hiệu một cách nhanh
chóng và chính xác. Cùng tham gia xây dựng mạng viễn thông có các nhà cung cấp thiết bị, khai
thác thiết bị và các nhà cung cấp dịch vụ, v..v.
Cùng với sự phát triển của công nghệ tiên tiến là xu hướng hội tụ mạng truyền thông giữa
mạng cố định, mạng di động và mạng internet sang mạng thế hệ kế tiếp NGN (Next Generation
Network). Hạ tầng mạng viễn thông thay đổi không ngừng nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng
cao của người sử dụng, sự tác động này liên quan và ảnh hưởng tới rất nhiều lĩnh vực trên các yếu
tố khoa học công nghệ và khoa học kỹ thuật, trong đó bao gồm kỹ thuật chuyển mạch. Cuốn tài
liệu “kỹ thuật chuyển mạch” này tiếp cận từ các vấn đề cơ bản và mấu chốt nhất trong lĩnh vực
chuyển mạch tới các xu hướng và giải pháp chuyển mạch tiên tiến nhằm giúp người đọc nhận
thức các khía cạnh kỹ thuật liên ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
----------- -----------
Tài liu ging dy
K THUT CHUYN MCH
Biên son: Hoàng Trng Minh
Nguyn Thanh Trà
Hà ni, 5/2007
kỹ thuật chuyển mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật chuyển mạch - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
kỹ thuật chuyển mạch 9 10 298