Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật Đo lường điện tử

Được đăng lên bởi minh919
Số trang: 475 trang   |   Lượt xem: 5876 lần   |   Lượt tải: 2 lần
mercury@Updatesofts.com

Ebooks Team

PGS. Vũ Quý Điềm (Chủ biên)
Phạm Văn Tuân
Đỗ Lê Phú

Cơ sở kỹ thuật

Đo l−ờng điện tử

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

Mục lục
Lời nói đầu

1

Ch−ơng 1 Giới thiệu chung về kỹ thuật Đo lường điện tử
1.1 Đối t−ợng của Đo l−ờng điện tử
1.1.1 Các đặc tính và thông số của tín hiệu
1.1.2 Các tham số và đặc tính của mạch điện tử
1.2 Các khái niệm cơ bản về Đo l−ờng điện tử
1.2.1 Khái niệm đo l−ờng
1.2.2 Các ph−ơng pháp và biện pháp đo l−ờng cơ bản

6
6
17
21
21
22

Ch−ơng 2 Định giá sai số Đo l−ờng
2.1 Nguyên nhân và phân loại sai số trong Đo l−ờng
2.1.1 Nguyên nhân gây sai số
2.1.2 Phân loại sai số
2.1.3 Các biểu thức diễn đạt sai số

28
28
29
30

2.2 ứng dụng ph−ơng pháp phân bố chuẩn để định giá sai số

31

2.2.1 Hàm mật độ phân bố sai số
2.2.2 Hệ quả của sự nghiên cứu hàm mật độ phân bố sai số
2.2.3 Sử dụng các đặc số phân bố để định giá kết qu đo và sai số đo
2.3 Cách xác định kết quả đo
2.3.1 Sai số d−
2.3.2 Độ tin cậy và khoảng chính xác
2.3.3 Cách xác định kết quả đo khi thực hiện đo nhiều lần
2.3.4 Tính sai số trong tr−ờng hợp đo gián tiếp
2.3.6 Tính sai số khi đo tại vị trí chỉ thị cực trị
2.3.7 L−u đồ thực hiện quá trình xử lý, định giá sai số và
xác định kết quả đo.

32
33
36
39
39
42
45
48
51
54

Ch−ơng 3 Quan sát và Đo l−ờng dạng tín hiệu
3.1 Khái niệm chung
3.2 Cấu tạo ôxilô
3.2.1 Cấu tạo ống tia điện tử

55
57
57

3.2.2 Bộ tạo điện áp quét
3.2.3 Bộ khuếch đại của dao động ký
3.3 Công dụng của dao động ký (ôxilô)
3.3.1 Đo biên độ của điện áp tín hiệu
3.3.2 Đặc tuyến vôn-ampe và đặc tuyến tần số
3.4 Cấu tạo của dao động ký (ôxilô) nhiều kênh
3.4.1 Cấu tạo của dao động ký (ôxilô) hai tia
3.4.2 Ph−ơng pháp biến đổi luân phiên-chuyển mạch điện tử
3.5 Cấu tạo dao động ký (ôxilô) quan sát tín hiệu siêu cao tần
3.5.1 Đặc điểm
3.5.2 Ph−ơng pháp quan sát lấy mẫu
3.6 Cấu tạo của dao động ký (ôxilô) có nhớ loại t−ơng tự
3.6.1 Cấu tạo
3.6.2 Nguyên lý hoạt động của ôxilô có nhớ

63
69
73
73
75
80
81
82
89
89
91
94
94
95

3.7 ôxilô điện tử số

96

3.7.1 Cấu trúc và khả năng của ôxilô số

96

3.7.2 Ôxilô có cài đặt vi xử lý (micropocessor-àP)

98

Ch−ơng 4 Đo tần số, khoảng thời gian và đo độ di pha
4.1 Khái niệm chung
4.2 Đo tần số bằng các mạch điện có thông số phụ thuộc tần số
4.2.1 Ph−ơng pháp cầu
4.2.2 Ph−ơng pháp cộng h−ởng
4.3 Đo tần số bằng ph−ơng pháp dùng thiết bị so sánh
4.3.1 Ph−ơng pháp dùng dao động đồ của ôxilô
4.3.2 So sánh bằng ph−ơng pháp ngoai sai
4.3.3 Đo tần số bằng ph−ơng pháp đếm xung
4.4 Đo khoả...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật Đo lường điện tử - Người đăng: minh919
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
475 Vietnamese
kỹ thuật Đo lường điện tử 9 10 1