Ktl-icon-tai-lieu

kỷ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng

Được đăng lên bởi vuhonghanh87
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Bình Định

KỸ THUẬT NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRONG VÙNG ĐẦM

Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)
I. Đặc điểm sinh học của tôm thẻ chân trắng:
1. Nguồn gốc:
Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) có nguồn gốc từ biển Pê-ru đến Nam
Mêhycô và được di giống đến nhiều nước: Trung Quốc, Thái Lan, Philippin,
Inđônexia, Malaixia, Việt Nam…
2. Tập tính sống:
- Có thể sống trong môi trường: Độ mặn :5- 50 ‰; thích hợp:25-32 ‰; pH
nước: 7,7 - 8,3; Nhiệt độ thích hợp 25 - 320C
- Hình thái cấu tạo:Vỏ mỏng, màu trắng đục, bình thường màu xanh lam, chân
bò màu trắng ngà.
3. Đặc điểm sinh trưởng – dinh dưỡng:
- Lớn rất nhanh trong giai đoạn đầu, mỗi tuần có thể tăng trưởng 3g ( mật độ
khoảng 80con/m2).
- Khi đã đạt được 20g tôm bắt đầu lớn chậm lại, khoảng 1g/tuần.
- Tôm cái thường lớn nhanh hơn tôm đực.
- Không cần thức ăn có lượng protein cao như tôm Sú.
II. Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao nuôi vùng đầm.
1. Điều kiện ao nuôi:
- Tôm thẻ chân trắng thích hợp với các hình thức nuôi thâm canh, bán thâm
canh nên chọn vùng nuôi là vùng trung và cao triều.
- Diện tích ao nuôi từ 0,3 - 1ha, độ sâu của nước 1,2 – 1,5m.
- Ao xây dựng ao trên vùng đất ít mùn hữu cơ, có kết cấu chặt, giữ được nước
(đáy cát pha, đất thịt hoặc có ít bùn), pH của đất phải từ 5 trở lên.
- Nguồn nước cung cấp chủ động, không bị ô nhiễm, pH nước từ 7,0 - 8,5, có
độ mặn từ 10 – 35‰.

Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Bình Định

- Ao nuôi tốt nhất phải có ao chứa – lắng diện tích chiếm 15 -20% diện tích ao
nuôi.
2.Chuẩn bị ao nuôi:
2.1. Cải tạo ao:
- Theo phương pháp cải tạo khô: tháo cạn nước, phơi khô và nạo vét lớp bùn
đen ra khỏi ao, đổ vào ao chứa tập trung. Xịt rửa đáy sạch sẽ, tiến hành phơi đáy để
diệt trùng đáy ao.
- Bón vôi: tùy theo pH đất, vôi nông nghiệp (CaCO 3) với lượng 100 - 200 kg/
1000 m2 hoặc vôi tôi (Ca(OH)2) với lượng 50 – 100 kg /1000 m2 nâng pH đất. Đối
với ao thường có độ kiềm thấp nên bón lót vôi nông nghiệp CaCO 3(150 – 200
kg/1000 m2) trước khi lấy nước vào nuôi.
- Làm rào chắn xung quanh ao để ngăn chặn vật chủ trung gian truyền bệnh: vật
liệu bằng tấm nilong mỏng hay lưới “ruồi”, chiều cao 40 -60cm.
- Phơi khô đáy ao 7-10 ngày, lấy nước vào ao qua lưới lọc, đạt mức 1,2-1,5m.
2.2. Xử lý nước:
- Diệt tạp bằng saponine nồng độ 10-15 kg/ 1000m 3. Độ mặn của nước càng
cao, tác dụng của saponine càng mạnh.
- Khử trùng nước: Có thể sử dụng một trong 3 loại sau:
+ BKC với lượng 1-1,5 lít /1000m3
+ Hợp chất của Iod với lượng 0,5- 1lít /1000m3
+ Thuốc Tím...
Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Bình Định
KỸ THUẬT NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRONG VÙNG ĐẦM
Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)
I. Đặc điểm sinh học của tôm thẻ chân trắng:
1. Nguồn gốc:
Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nguồn gốc từ biển Pê-ru đến Nam
Mêhycô được di giống đến nhiều nước: Trung Quốc, Thái Lan, Philippin,
Inđônexia, Malaixia, Việt Nam…
2. Tập tính sống:
- thể sống trong môi trường: Độ mặn :5- 50 ‰; thích hợp:25-32 ‰; pH
nước: 7,7 - 8,3; Nhiệt độ thích hợp 25 - 32
0
C
- Hình thái cấu tạo:Vỏ mỏng, màu trắng đục, bình thường màu xanh lam, chân
bò màu trắng ngà.
3. Đặc điểm sinh trưởng – dinh dưỡng:
- Lớn rất nhanh trong giai đoạn đầu, mỗi tuần thể tăng trưởng 3g ( mật độ
khoảng 80con/m
2
).
- Khi đã đạt được 20g tôm bắt đầu lớn chậm lại, khoảng 1g/tuần.
- Tôm cái thường lớn nhanh hơn tôm đực.
- Không cần thức ăn có lượng protein cao như tôm Sú.
II. Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao nuôi vùng đầm.
1. Điều kiện ao nuôi:
- Tôm thẻ chân trắng thích hợp với các hình thức nuôi thâm canh, bán thâm
canh nên chọn vùng nuôi là vùng trung và cao triều.
- Diện tích ao nuôi từ 0,3 - 1ha, độ sâu của nước 1,2 – 1,5m.
- Ao xây dựng ao trên vùng đất ít n hữu cơ, kết cấu chặt, giữ được nước
(đáy cát pha, đất thịt hoặc có ít bùn), pH của đất phải từ 5 trở lên.
- Nguồn nước cung cấp chủ động, không bị ô nhiễm, pH nước từ 7,0 - 8,5,
độ mặn từ 10 – 35‰.
kỷ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng - Trang 2
kỷ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng - Người đăng: vuhonghanh87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kỷ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng 9 10 862