Ktl-icon-tai-lieu

lá cây

Được đăng lên bởi hunghaik58kl
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương III

CƠ QUAN DINH DƯỠNG
(Lá cây)
Trần
Thị
Thanh
Hương
Khoa Khoa học

LÁ CÂY
„

„

Là một bộ phận của cơ quan dinh dưỡng của
cây, thực hiện chức năng dinh dưỡng rất quan
trọng như: quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước
Một số chức năng chuyên hoá của lá:
¾ Bảo vệ
¾ Bẩy bắt thức ăn
¾ Sinh sản
¾ Nâng đỡ

Hình thái lá
„

Các bộ phận của lá

„

Các dạng lá

„

Gân lá

„

Cách đính lá

„

Biến thái của lá

Các bộ phận của lá
Hoa
Chồi ngọn

Mấu
Lóng
Chồi nách
Chồi của cành

Nách lá

Hệ thân

Cành

Lá

Cuống lá
Phiến lá

Thân chính

Gốc thân

Rễ chính
Rễ bên

Hệ rễ

Các bộ phận của lá
Đa số lá
của cây hạt
kín gồm 3
bộ
phận
chính:
phiến lá,
cuống lá
và lá kèm
(= lá bẹ)

Phiến lá

Cuống
Cuốnglá
lá
Lá kèm

Gân chính

Gân nhỏ
Gân
mạng
bên
lưới

Các bộ phận của lá
Đa số lá của cây hạt kín gồm 3 bộ phận chính: phiến lá,
cuống lá và lá kèm (= lá bẹ)
„ Phiến lá: thường dẹt, mỏng, có màu xanh lục, trên phiến
lá có gân lá là nơi mang các bó mạch.
„ Cuống lá: là phần nối phiến lá vào thân hoặc cành cây.
¾Góc họp bởi thân hoặc cành và cuống lá gọi là nách
lá.
¾Ở nách lá mọc ra chồi. Chồi có thể cho ra hoa hoặc
nhánh tùy hình dạng chồi.
¾Ở một số cây lá không có cuống nên gốc lá đính trực
tiếp vào thân hoặc cành cây gọi là lá đính gốc hay lá
không cuống. Ví dụ: Lá dứa
¾Có một số cây một phần gốc cuống lá phình to thành
bẹ ôm lấy thân gọi là bẹ lá Ví dụ: Chuối mía lúa

Các bộ phận của lá
„ Lá

kèm (lá bẹ): là những bộ phận nhỏ,
mỏng, mọc ở gốc của cuống lá
¾ Hình dạng : hình vảy, hình tam giác, hình
sợi…
¾ Lá kèm ở một số loài làm nhiệm vụ che
chở cho chồi non, chúng có thể rụng sớm để
lại vết sẹo (Ví dụ: lá cây thầu dầu, khoai
mì…). Sự có mặt của lá kèm cũng như hình
dạng của nó là đặc điểm quan trọng trong
phân loại

Lá k è m
Có hai loại lá kèm đặc biệt: Bẹ chìa và thìa lìa (lưỡi
nhỏ)
¾Bẹ chìa: là lá kèm
¾Thìa lìa (lưỡi nhỏ): là lá kèm
đặc trưng của họ rau
răm (Polynaceae)

Bẹ chìa

đặc trưng cho họ lúa (Poaceae)

Thìa lìa

Các dạng lá
„ Lá

đơn

„ Lá

kép

¾ Lá

kép lông chim

9 Lá kép lông chim chẵn
9 Lá kép lông chim lẽ

¾ Lá

kép chân vịt

Lá đơn
„ Cuống lá không phân

nhánh, chỉ mang một
phiến lá
„ Nách cuống lá có 1
chồi
„ Khi lá rụng thì
cuống và phiến lá rụng
cùng lúc, để lại vết sẹo
trên thân hoặc cành

Cuống
Cuốnglálá
Chồi nách

Các dạng lá
„ Dựa vào hình dạng của mép phiến lá người ta phân

biệt các dạng sau:
¾ Lá nguyên. Ví dụ: Mít, xoài...
¾ Lá răng cưa. Ví dụ: Gai, dâu tằm, hoa hồng...
¾ Lá có thùy. Ví dụ: Ké hoa đào, mướp, …
¾ Lá phân thùy. Ví dụ: ...
CƠ QUAN DINH DƯNG
(Lá cây)
TrnTh Thanh
Hương
Khoa Khoa hc
Ch
ươ
ng III
lá cây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lá cây - Người đăng: hunghaik58kl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
lá cây 9 10 357