Ktl-icon-tai-lieu

Lá số thái ất thần kinh

Được đăng lên bởi Hai Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2825 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Page 1 of 26

(Dương Nam; Ngày Tân Mão quản sinh khí)
(Ngày 02/11/1948DL, nhằm ngày: 02/10/1948 Âl)
: 1948 = Mậu Tý
: 31
( Sao Lộc Chủ : Đại Khách)
Tổng Số sinh : 118/66
Quẻ Dựng nghiệp:
: 10 = Quý Hợi
: 21
Vòng
Kỷ
Dư
:
268
Trạch Địa Tụy
: 02 = Tân Mão
: 35
Nguyên : IV : Cục: 52
: 15h... = Bính Thân : 31

TULIBAN - MỆNH: TÍCH LỊCH HỎA

Năm Sinh
Tháng
Ngày
Giờ
Một
BÁT MÔN
Cửa HƯU trực
sự,
trang
mỗi cửa 30 tháng,
bổ
ngày, giờ.
sung
Đã vào cửa được
28 tháng… để
tham
khảo:

KHAI
KHAI

KIỀN 1

Đại Khách 31
Ngũ Phúc 33

THÊ Hợi

HƯU
HƯU

Thần Cơ 14
Thần Kể 04

SINH

TỬ

Tý 8

TÀI Sửu

Định KỂ 13!

Dân Cơ 02
Thái Âm 00

CẤN 3
Tham Khách03

Quẻ Lưu Niên
2011
Trạch Địa Tụy
+ 31, - 31
Lộc Mã Giao Trì

HUYNH Tuất

KK
I
IK
N
IN
H
H
N
H

MỆNH

Dậu 6

Thủy Kích 11
Tứ Thần 16

+ 11; - 11
L: 44
PHỤ Thân

+ 1; - 1
L 34
KHÔN 7

Tham Chủ 27
Thiên Ất 16

+ 51, - 51
M: 44
ĐIỀN Dần

Thái Ất ở cung 2.
Văn Xương tới Mùi, ngoài ÉP.
Đaị Chủ cung 9; trong ÉP.
Tham Chủ cung 7; CAP; ngoài ÉP.
Đại Khách cung 1; PHÁT.
Tham Khách cung 3; PHÁT.
Thần Kể Sửu.
Thủy Kích Tới THÁI TỘC.

+ 61, - 61
M:34
QUAN Mão 4

THÂN
Thái Tuế 28
Thiên Tôn 00

Khối này Thái Ất trợ giúp Khách. Toán Khách Hòa.
Đại Tiểu Tương Khách cửa đủ, Tướng PHÁT. Lợi
cho Khách.
Gặp trận, lợi động trước, ra quân nên Tây Bắc.
Chiến, lợi hướng Đông Nam.
Lợi trận cong, phất cờ đen.
Khí mây từ Tây Bắc lại là Khách thắng.
Nge địch dự bị Chính Tây.
Binh phục lợi giờ; Tỵ - Ngọ - Mùi.
Đại Tiểu Tướng chủ ÉP, không lợi Chủ, nên cố giữ.
Nghe địch dự bị Tây nam.
TƯỚNG Mùi

Quân Cơ 08
Văn Xương16

L 24
L: 52
TỬ

M: 54

5
Toán Chủ: 39; Dương Trùng .
Toán Khách 31; Dương Trùng – Tạp
Toán Định: 24 (!...)

Thần Hợp 00

+ 21; - 21
L: 54

+ 41, - 41

PHÚC Ngọ2

TẬT

Tỵ

Thái Ất 04
Phi Phù 00

L: 14
CẢNH

+ 71- 71
M: 24
NÔ

Thìn

+ 81; - 81
M: 14
TỐN 9

Đại Chủ 39
Trực Phù 16
Địa Ất 16

L: 4. M: 4
ĐỔ

T
H
Ư
Ơ
N
G

Page 2 of 26
ĐIỂN HÌNH NHỮNG SAI SỐ TRONG THÁI ẤT THẦN KINH
CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM.
…Và lá số của Anh Tuliban là một trong vô số những sai lệch…! Tôi bố trí lại…
Vấn đề không phải ở lỗi đánh máy, dịch thuật hay in ấn mà là sai từ nguyên bản gốc !!
Tôi không thể không dẫn chứng ra đây để chúng ta cùng tham khảo.
KHAI
KHAI

KIỀN 1

THÊ Hợi

Đại Khách 31
Ngũ Phúc 33

HƯU
HƯU

SINH

Tý 8

TÀI Sửu

Thần Cơ 14
Quân Cơ 08
Thần Kể 04
Dân Cơ 02

Định KỂ 13!

Dân Cơ 02
Thái Âm 00

+ 31, - 31

+ 41, - 41

+ 51, - 51
M: 44

Lộc Mã Giao Trì

TỬ

M: 54

HUYNH Tuất

Thần Hợp 00
Thần Cơ 14

KK
I
IK
N
IN
H
H
N
H

5
KIỀN 1
Đại Khách 31
Ngũ Phúc 33

+ 2...
Tổng Số sinh : 118/66 Quẻ Dựng nghiệp:
Vòng Kỷ Dư : 268 Trạch Địa Tụy
Nguyên : IV : Cục: 52
T
H
Ư
Ơ
N
G
KHAI
HƯU
SINH
K
I
N
H
HƯU
KHAI
K
I
N
H
ĐỔ
Quẻ Lưu Niên
2011
Trạch Địa Tụy
K
I
N
H
CẢNH
BÁT MÔN
Cửa HƯU trực sự,
mỗi cửa 30 tháng,
ngày, giờ.
Đã vào cửa được
28 tháng…
TỬ
Page 1 of 26
TULIBAN - MỆNH: TÍCH LỊCH HỎA (Dương Nam; Ngày Tân Mão quản sinh khí)
(Ngày 02/11/1948DL, nhằm ngày: 02/10/1948 Âl)
Năm Sinh : 1948 = Mậu Tý : 31 ( Sao Lộc Chủ : Đại Khách)
Tháng : 10 = Quý Hợi : 21
Ngày : 02 = Tân Mão : 35
Giờ : 15h... = Bính Thân : 31
Một
trang
bổ
sung
để
tham
khảo:
KIỀN 1
Đại Khách 31
Ngũ Phúc 33
THÊ Hợi
Thần Cơ 14
Thần Kể 04
+ 31, - 31
Lộc Mã Giao Trì
TỬ Tý 8
Định K 13!
+ 41, - 41
M: 54
TÀI Sửu
Dân Cơ 02
Thái Âm 00
+ 51, - 51
M: 44
CẤN 3
Tham Khách03
HUYNH Tuất
Thần Hợp 00
+ 21; - 21
L: 54
5
Toán Chủ: 39; Dương Trùng .
Toán Khách 31; Dương Trùng – Tạp
Toán Định: 24 (!...)
Thái Ất ở cung 2.
Văn Xương tới Mùi, ngoài ÉP.
Đaị Chủ cung 9; trong ÉP.
Tham Chủ cung 7; CAP; ngoài ÉP.
Đại Khách cung 1; PHÁT.
Tham Khách cung 3; PHÁT.
Thần Kể Sửu.
Thủy Kích Tới THÁI TỘC.
Khối này Thái Ất trợ giúp Khách. Toán Khách Hòa.
Đại Tiểu Tương Khách cửa đủ, Tướng PHÁT. Lợi
cho Khách.
Gặp trận, lợi động trước, ra quân nên Tây Bắc.
Chiến, lợi hướng Đông Nam.
Lợi trận cong, phất cờ đen.
Khí mây từ Tây Bắc lại là Khách thắng.
Nge địch dự bị Chính Tây.
Binh phục lợi giờ; Tỵ - Ngọ - Mùi.
Đại Tiểu Tướng chủ ÉP, không lợi Chủ, nên cố giữ.
Nghe địch dự bị Tây nam.
ĐIỀN Dần
+ 61, - 61
M:34
MỆNH Dậu 6
Thủy Kích 11
Tứ Thần 16
+ 11; - 11
L: 44
QUAN Mão 4
THÂN
Thái Tuế 28
Thiên Tôn 00
+ 71- 71
M: 24
PHỤ Thân
+ 1; - 1
L 34
Thìn
+ 81; - 81
M: 14
KHÔN 7
Tham Chủ 27
Thiên Ất 16
TƯỚNG Mùi
Quân Cơ 08
Văn Xương16
L 24
L: 52
PHÚC Ngọ2
Thái Ất 04
Phi Phù 00
L: 14
TẬT Tỵ
L: 4. M: 4
TỐN 9
Đại Chủ 39
Trực Phù 16
Địa Ất 16
Lá số thái ất thần kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lá số thái ất thần kinh - Người đăng: Hai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Lá số thái ất thần kinh 9 10 847