Ktl-icon-tai-lieu

Được đăng lên bởi nanacnsh94
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Chức năng quang hợp
•

Về hình thái :
- Diện tích bề mặt lớn, mang đặc tính
hướng quang rõ rệt : hấp thụ được
nhiều ánh sáng mặt trời. nên chúng
có khảnăng vận động sao cho mặt
phẳng của lá vuông góc với tia sáng
mặt trời để nhận được nhiều nhất
năng lượng ánh sáng. Cũng có một
số thực vật chịu nhiệt khi gặp cường
độ ánh sáng mạnh thì có khả năng
vận động bản lá theo hướng song
song với tia sáng để giảm sự đốt
nóng...
- Phiến lá mỏng : thuận lợi cho khí
khuếch tán vào và ra được dễ dàng.

Trước các điều kiện bất lơi của môi trường, hình thái của lá
cũng có sự biến đổi thích nghi cho phù hợp

Về giải phẫu :
- Mô đồng hoá, nơi xảy ra quá trình quang hợp là mô giậu và mô
khuyết.
Mô giậu nằm dưới lớp biểu bì trên của lá và chứa nhiều hạt lục lạp .
Mô giậu gồm mộtsố lớp tế bào xếp sít nhau theo từng lớp gần như
song song với nhau, nhằm hấp thu được nhiều năng lượng ánh sáng.
Các tế bào mô giậu chứa rất nhiều hạt lục lạp, là cơ quan chính thực
hiện quang hợp.
Nằm sát ngay dưới các lớp tế bào mô giậu là các tế bào mô khuyết. Đặc
trưng của lớp mô khuyết là giữa các tế bào có rất nhiều các khoảng
trống gọi là gian bào. Gian bào thường thông với không khí bằng các
lỗ khí khổng. Các khoảng gian bào của lá chứa CO2 và hơi nước để
cung cấp cho quá trình quang hợp. Trong các tế bào mô khuyết cũng
có chứa lục lạp nhưng số lượng ít hơn của mô dậu và cũng có khả
năng thực hiện quang hợp cùng với mô giậu.
•

- Hệ gân lá mạch dẫn phát triển
dày đặc đến tận từng tế bào nhu
mô lá, chứa các mạch gỗ và
mạch rây làm nhiệm vụ dẫn
nước và muối khoáng phục vụ
cho các hoạt động quang hợp
cũng như dẫn các sản phẩm
quang hợp ra khỏi lá đến các cơ
quan khác trong cây.

- Trong phiến lá có nhiều TB
chứa lục lạp là bào quan quang
hợp. Số lượng lục lạp trong tế
bào thay đổi tùy theo từng loại
cây, theo từng trạng thái sinh
lý của cây, tuổi cây. Trong mỗi
tế bào có khoảng 20-100 lục
lạp

Lục lạp có khả năng tự di chuyển vị trí , chiều quay
trong tế bào để có thể bảo vệ lục lạp khi gặp ánh sáng
quá mạnh, đồng thời có khả năng hấp thụ ánh sáng khi
ánh sáng yếu. Khi gặp ánh sáng mạnh, lục lạp quay
hướng song song vơi chiều các tia sáng để giảm diện
tích tiếp xúc, ngược lại, khi ánh sáng có cường độ thấp,
lục lạp quay vuông góc với chiều các tia sáng làm tăng
diện tích tiếp xúc.

II. Chức năng thoát hơi nước, trao đổi khí

- Biểu bì trên và biểu bì dưới của lá gồm một lớp tế bào.
Biểu bì lá thường phủ một lớp cutin và sáp có nhiệm vụ bảo
vệ lá và giảm sự thoát hơi nước. Hơi nước có th...
I. Chức năng quang hợp
Về hình thái :
- Diện tích bề mặt lớn, mang đặc tính
hướng quang rõ rệt : hấp thụ được
nhiều ánh sáng mặt trời. nên chúng
có khảnăng vận động sao cho mặt
phẳng của lá vuông góc với tia sáng
mặt trời để nhận được nhiều nhất
năng lượng ánh sáng. Cũng có một
số thực vật chịu nhiệt khi gặp cường
độ ánh sáng mạnh thì có khả năng
vận động bản lá theo hướng song
song với tia sáng để giảm sự đốt
nóng...
- Phiến lá mỏng : thuận lợi cho khí
khuếch tán vào và ra được dễ dàng.
Lá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
- Người đăng: nanacnsh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
9 10 605